Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Értelem és cél

Sokan, egyszerű emberek és neves gondolkodók, írók és művészek feltették már a kérdést, vajon mi végre vagyunk is ezen a földön. A nagy székely-magyar író szerint „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Ez azonban csupán az „otthon levés” egyik oldalát jelenti. Van egy sokkal fontosabb „lelki haza” is, és ez Isten országa. A kettő csakis együtt adja az ember számára a teljes biztonságot, az „otthon” teljességét, melegét. Közöttük van egy nagyon szoros kapocs, mely a vallásos emberek számára úgy köti össze ezt a két féltekét, mint az alma héja a benne lévő tartalmat, vagyis az alma húsát. S ez az összekötő elem a szív, mely mindkettő megtalálásához elengedhetetlenül szükséges.

Ha már „megtaláltuk földi hazánkat”, el kell indulnunk rátalálni arra a másik, sokkal fontosabbra, az „égi hazára”, vagyis Isten országára. Ennek meglelése már embert próbáló feladat. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ehhez elég, ha a keresztség szentségében részesülnek. Ez azonban csupán a kezdeti „belépő”, mely nem jogosít fel a továbbhaladásra. A továbblépés érdekében Istent kell keresnünk, szüntelenül, lankadatlanul. Ehhez pedig alázatra és Jézus segítségére van szükségünk. Alázatra ahhoz, hogy belássuk saját bűnös, „beteg” mivoltunkat. Alázatra ahhoz, hogy mi sem vagyunk jobbak az evangéliumbeli Lévi nevű vámosnál, akihez Jézus e szavakat intézte: „Kövess engem!” Az felállt és követte. Lévi házában asztalhoz telepedett. Sok vámos és bűnös is ott ült együtt Jézussal és tanítványaival az asztalnál. Sokan voltak. Követték őt a farizeusok közül való írástudók is, és amikor látták, hogy bűnösökkel és vámosokkal eszik, megszólították tanítványait: „Miért eszik  és iszik együtt a vámosokkal és a bűnösökkel?” Jézus meghallotta és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem  az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” Fel kell fognunk ezen szavak reánk is érvényes voltát. Meg kell hajtanunk fejünket, és be kell ismernünk, hogy bűnösök vagyunk és lelkileg még nem tiszták. Másképpen mondva: betegek. S ebből a betegségből csakis Isten egyszülött fia, Jézus képes kigyógyítani. Nélküle nincs felépülés a bűnös kórból.

Életünk során hányszor, fejünket mélyen meghajtva, sokszor sírva teszünk vallomást Istenünknek arról, hogy „betegek”, hogy bűnösök vagyunk. Hányszor kezdjük újra a lelkünkben leledző, „külön bejáratú” vétkek és bűnök elleni – sokszor megoldhatatlan feladatnak tűnő – harcot? Mely telis-tele van buktatókkal, és emiatt szinte már lehetetlennek tűnik a tőlük való elszakadás. Ilyenkor ne legyünk restek és nagyképűek, ne higgyük azt, hogy egyedül képesek vagyunk ezt a nagyon is sürgető feladatot megoldani. Alázattal hajtsuk meg fejünket, vegyük kezünkbe a Szentírást és mélyedjünk el olvasásába. Ha figyelmesen és nyitott, alázatos és befogadó szívvel olvassuk azt, akkor már el is indultunk a gyógyulás útján. 

A legtöbb ember azt követően, hogy rátalált a helyes útra, felteszi magának a kérdést: van-e értelme és célja kereszténységünknek? Ennek megválaszolása már egy összetettebb feladat. Abból kell kiindulnunk, hogy az emberek életük során állandóan és kitartóan a boldogságot keresik, viszont kevesen vannak azok, akik felismerik, hogy az igazi boldogság a lélek öröme Istenben. Szent Ágoston szerint „Van ugyanis öröm, ami sohasem a gonoszok része, hanem a te ingyen szolgáló szolgáidé: te magad vagy örömük. S ez az igazi boldogság: rajtad, nálad és miattad örvendezni.” Csakis az Istenben, az egyedüli igazságban való örvendezés vezetheti el bennünket a boldogsághoz. „A boldogság ugyanis öröm, mely az igazságból fakad azaz öröm tebenned, Uram, ki igazság vagy, világosságom és orcám üdvössége, én Istenem!”

S ki az, aki nem szeretne boldog lenni?

A baj akkor és ott kezdődik, amikor életünk értelmét nem Isten, az egyedüli igaz boldogság keresése jelenti, hanem talmi értékű, hamisan csillogó, kérész életű, értéktelen semmiségek. Amikor bedőlünk a médiákból felénk áramló hamis reklámoknak, felhívásoknak. Amikor életünkből kirekesztjük Istent, és hagyjuk, hogy eluralkodjanak rajtunk a különböző ideig-órákig fungáló hamis ideológiák. Ezeknek azonban csakis egyetlen céljuk van velünk: kiszolgáltatottá, rabszolgákká változtatni a nekik bedőlő embert. Egyedüli célkitűzésük, hogy a hamis vagy nagyon is valós narkotikumokkal elbódított ember teljesen lemondva önálló gondolkodásáról, érzelemvilágáról, akaratáról, egyszóval Isten teremtményéhez méltó életéről őket, a földünket pillanatnyilag sújtó neoliberalizmus és globalizáció újsütetű és emberi mivoltukból teljesen kivetkőzött urait szolgálja.

Vajon létezik-e ebből a sötét és bűzös zsákutcából valamifajta kiút? Igen, létezik!  S ez nem más, mint az egyedüli Üdvözítő, maga Jézus Krisztus, az élő Isten fia. Ahhoz, hogy hozzá eljuthassunk, le kell vetkeznünk korábbi bűnös mivoltunkat. Meg kell gyógyíttatnunk bűntől elgyötört kóros lelkünket. Meg kell hallanunk a Megváltó hívó szavát. Hiszen őt a betegek megmentése érdekében küldte közénk az Atya. Meg kell hallanunk szelíden hívó szavát. S ha lelkünk érzékelte ezt a hívást, akkor követnünk kell őt. Mindennapjaink középpontjában Jézus kell hogy álljon. Csakis ez jelentheti életünk értelmét, az üdvösség elnyerése pedig a célját.

Eközben egy pillanatig se felejtsük el Alfred Delp ezen szavait: „Az ember csupán Istennel együtt ember”.

Heim András