Vasárnap Logó

Katolikus Akadémia

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara új programot indít a teológia iránt érdeklődők számára. A Katolikus Akadémia elnevezésű program a mai embert, a társadalmat foglalkoztató teológiai-vallási kérdésekről szeretne a kereső, érdeklődő értelmiségiekhez szólni.

A társadalomban, különösen értelmiségi körökben ma nagy érdeklődés tapasztalható olyan kérdések iránt, mint a tudomány és a vallás viszonya, a világmindenség és az ember eredete, ehhez kapcsolódva az evolúcióelmélet értékelése, az istenkérdés (Isten létének bizonyíthatósága), az emberi élet és a környezet iránti felelősség, az egyház szerepe a társadalomban. Egyetemi oktatók, iskolai tanárok, orvosok, más területen dolgozók, illetve egyetemi hallgatók saját szakterületükön alapos képzettséggel rendelkeznek, de a szakosodás következtében nem jutnak hozzá a vallási hagyományukkal kapcsolatos és általános képzettségi szintjükkel arányos információhoz. Nem rendelkeznek, de nem is rendelkezhetnek a Biblia értelmezésével, a dogmatikai kérdésekkel, a liturgiával, az erkölcstannal vagy a spiritualitással kapcsolatos elmélyült, alapos ismeretekkel. Erre kíván megoldást, választ találni és kínálni a Katolikus Akadémia.

A program egy hároméves ciklust foglal magába, amelynek során a RK Teológia Kar tanárai és meghívott előadói tartanak előadásokat aktuális kérdésekről. A program nevében ott szerepel a „katolikus” jelző: az előadók (többségükben katolikus egyetemi oktatók) a katolikus teológia szemszögéből közelítik meg a felvetett kérdéseket. Ugyanakkor a program nyitott mindenki számára, más felekezetűek, kereső személyek részt vehetnek az előadásokon és az azokat követő beszélgetésen.

Az előadások színhelye a Római Katolikus Teológia  Kar díszterme: Kolozsvár, Iuliu Maniu (Szentegyház) u. 5. sz., II. emelet. A részvétel díjtalan.

A Katolikus Akadémia ünnepélyes megnyitóját október 28-án este 7 órától tartják. Az első előadást  dr. Jakubinyi György gyualafehérvári érsek, Joachim Gnilka-díjjal kitüntetett biblikus tartja  A szentírásfordítás nehézségei címmel. (A Katolikus Akadémia programszervezői)