Vasárnap Logó

Egyházi ingatlanok: kihívás és esély


Haneke Burkhard, a Renovabis ügyvezető
igazgatója a szimpózium megnyitóján

A romániai katolikus egyházmegyék gazdasági szakemberei tanácskoztak Kolozsváron szeptember 21–22. között a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara dísztermében.

A németországi Renovabis szervezet, valamint a Gyulafehérvári Főegyházmegye Pénzügyi Kamarája kezdeményezésére a rendszerváltás óta első alkalommal ültek le a hat római és az öt görög katolikus egyházmegye gazdasági képviselői, hogy az egyházi ingatlanok szakszerű kezelésének a kérdésköréről értekezzenek. A téma különösen aktuális, hisz – bár még mindig csak akadozva – számos elkobzott egyházi ingatlan került vissza a püspökségek, plébániák és szerzetesrendek tulajdonába, ezek szakszerű kezelése azonban sok esetben nagy terhet ró az illető egyházi intézményre. Ugyanakkor a mai napig nem fogalmazódott meg egy átlátható egyházmegyei stratégia ezen épületek szakszerű kezelésére vonatkozóan. Nincs elképzelés arról, mely ingatlanoknak kell feltétlenül pasztorális célokat szolgálnia, melyek azok, amelyekben szociális jellegű tevékenységeket kell/lehet folytatni, valamint melyek azok az épületek, amelyeket gazdasági céllal lehet hasznosítani.

Az egyházi ingatlanok szakszerű kezelése. Kihívások és esélyek című szakmai tanácskozáson, amelyet megtisztelt jelenlétével dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és Böcskei László nagyváradi püspök is, németországi, ausztriai és hazai előadóknak köszönhetően betekintést nyerhetett a mintegy ötven résztvevő az ingatlangazdálkodás, ezen belül pedig az egyházi ingatlankezelés különböző szegmenseibe.
A műhelymunkák során olyan együttműködési felületeket azonosítottak be a részvevők, amelyek hozzájárulnak majd egy életképes ingatlangazdálkodás kifejlesztéséhez hazánkban is.

A tanácskozás lényegét Szász János, a gyulafehérvári érsekség gazdasági igazgatója, a konferencia ötletgazdája fogalmazta meg a kolozsvári Szent Mihály-templomban bemutatott szentmise köszöntőjében:

fontos az ingatlanok kérdéséről beszélni, de mindez csak akkor nyer értelmet, ha az ingatlangazdálkodás lelkiséggel is társul: a hasznosítás formájától függetlenül ezt kell szem előtt tartaniuk a szakembereknek.

A konferencia záróakkordjaként a részvevők az előadások és a csoportos megbeszélések eredményeként néhány ajánlást fo­galmaztak meg, amelyeket Böcskei László püspök fog a Romániai Katolikus Püspökkari Konferenciának előterjeszteni. Az ajánlások között szerepel többek között egy átfogó ingatlanfelmérési terv kezdeményezése; egy egységes, szoftver alapú ingatlanleltár létrehozása, amely az ingatlanfelméréshez elengedhetetlen az egyházmegyék számára; stratégiai döntések foganatosítása annak érdekében, hogy mely ingatlanok szolgáljanak pasztorális, szociális vagy éppen gazdasági célokat; rendszeres képzési lehetőségek biztosítása a témában érintetteknek; folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés a szakemberek és a püspökkari konferencia között.

Reményeink szerint a kolozsvári tanácskozás egy olyan folyamatot indított el, amelynek eredményeképpen a romániai katolikus egyházmegyékben kialakul egy szakszerű, életképes, a hívek lelki gondozását, szociális problémáinak enyhítését és képzését szolgáló, szakszerű ingatlangazdálkodás.

Knecht Tamás