Vasárnap Logó

Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet!

A fenti igét választották  a sepsiszentgyörgyi Krisztus ki­­rály plébánián az augusztus utolsó hetében megtar­tott gyermekevangelizációs hét mot­tójának, amely a plébánián szolgáló lelkészek, a gyakorló pe­da­gógusok, lelkes ifjak és a szülők példaértékű összefogásának eredményeképpen jött létre. Sepsiszentgyörgy legifjabb plébániáján tetten érhető a mindennapi mustármagnyi növekedés, mely nemcsak a gyermekbarát környezet létrehozásában (játszótér) nyilvánul meg, hanem a lelkiekben való növekedésben is.

Létrehozták a Kis Aposto­lok Egyesületet, melynek kere­tében nagy szeretettel fog­­lalkoznak a gyermekek hitéletével. „A Krisztus király plébánia az ifjúsági csoport foglalkozásain keresztül próbálja a fiatalokat megszólítani és Jézus Krisztus útjára csábítani. Feladatunknak tartjuk, hogy próbáljuk a fiatalságot arra ösztönözni, hogy minél közelebb kerüljenek Jézus tanításaihoz, hogy őt kövessék és mindennapjaikban is igyekezzenek az ő igéjét megélni. Mert a mai világban nagy szükség van hitüket gyakorló és határozottan megvalló keresztény fiatalokra, akik példát mutassanak, biztos támaszt nyújtsanak keresve bolyongó társaiknak.

Vasárnap esténként a szentmisékben is a fiatalság kap teret, a hagyományos orgonahang helyett ilyenkor gitárok kíséretében ifjúsági énekek dicsérik az Urat. Utána egy-egy és fél óráig van együtt a fiatalság, mindenki kifejtheti véleményét, a Szentírást előtérbe helyezve beszélgetünk arról, hogyan lehet azt átvinni a hétköznapi életünkbe. A komoly, mély percek mellett a játékosság, jókedv is jelen van. A kapcsolatok elmélyítésére is lehetőség van a különböző együttlétek során: közös kirándulások, bulik, ünnepek, hétvégék, tábor által. Tevékenységeinkhez tartozik az ifi-misék előkészítése is énekpróbák által (zenecsoport), ministrálásra, gitártanulásra is van lehetőség.”– mutatják be tevékenységüket a plébánia honlapján (www.krisztuskiraly.ro).

Tőlük jött az ötlet, hogy ki kell menni a plébánia kapuján és hirdetni a megélt örömhírt. Így idén már másodszor állítottak külön sátrat a városnapokon, ahol egész napos tevékenységgel voltak jelen. Figyelemreméltó az a törekvés is, ahogyan tavaly kétszer is kezdeményeztek olyan rendezvényt, amelyben a fiatalok tiszta életéért, a tiszta szerelemért és a házasság előtti tisztaságban maradásért imádkoztak.

Idén nagy élmény volt a sok kis csillogó szemű apróság az evangelizációs hét keretében, s számuk napról napra nőtt.  A szervezők meg senkit sem utasítottak el, jutott hely és szerep mindenkinek. Hét csoportba tömörülve, külön zászlót készítve naponta hét órát töltöttek együtt, minden napnak megvolt a külön tematikája. Az első nap témája az apostolok meghívása volt (az ő szemszögükből elevenítették fel a történeteket), a másodiké az imádság, harmadiké a hétköznapok Jézussal (gyógyítások, Tábor-hegy, csodák), negyedi­ké a nagycsütörtöktől húsvétig (lábmosás, oltáriszent­ség, üldöztetés, fel­tá­madás), az ötödiké a tanúságtevés (Jézus él ma is, vízi olimpia), a hatodiké az apostolkodás (továbbadni az örömhírt környezetünkben), hetediké a hálaadás.  A gyermekek nagy örömmel és komolyan készültek a mindennapi feladatra. A délutánok ének­tanulással, versírással, kéz­mű­ves-fog­lal­ko­zá­sok­kal teltek. Szebbnél szebb, saját készítésű gyertyatartók születtek, amit felhasználtak a szentségimádáson, a kis ta­risz­nyákba pedig jótett-kavi­csok ke­rül­tek, amit felajánlot­tak a szent­misén (ezek a jobb egy­másra figyelést szolgálták). A pe­da­gógusok elmondták, hogy amíg a felnőtteket nehéz imá­ra bírni, meglepő, hogy a gyer­mekek hosszú sorokban állva, türelmesen várnak, hogy hálát adjanak Istennek: ,,Sokkal többet tanultunk a gyerekektől őszintén szeretni és örülni”.A vasárnapi hálaadó szentmise előtt egy nyolcperces kisfilmet is megnézhettek kö­zösen, mely bemutatta a gyer­mek­evangelizációs programot.

A közös programból nagy elhatározások születtek: hazavinni a családba az örömhírt és ezután rendszeresen látogatni az öregotthon lakóit. A kicsi emberek kézen fogták szüleiket és a szervezőkkel együtt meglátogatták a Zathurezky Ber­ta öregotthon lakóit, ahol tanúságot tettek arról, hogy Jé­zussal együtt örülni, dalolni, tanulni, játszani, alkotni, élni jó!

Józsa Zsuzsanna