Vasárnap Logó

Keresztény-e, aki…?

• Nagyon sok egyházközségben tapasztalható, hogy a szentmisén levők nem vesznek részt a szentmisén. Ott vannak, de nem járulnak szentáldozáshoz. Nem is veszik észre, mennyire groteszkül hangzanak az áldozás utáni imák, amelyeket mondanak.

• Bárcsak meghallanák Jézus szemrehányó szavait: Ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen (Jn 5,40). Ő a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. (Jn 1,11) Nemcsak annak idején volt igaz, íme, ma is megismétlődik.

• Figyelmeztetőek Jézus szavai: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek (Jn 6,54). Ma is sokan vonakodnak enni az ő testét és vérét, s ezzel együtt vonakodnak az Úrhoz menni. Mintha csak nem is óhajtanák, hogy életük legyen.

• A papok közül is sokan arra hivatkoznak: „itt nem úgy van, mint Nyugaton, hogy a hívek szentgyónás elvégézése nélkül nem járulnak szentáldozáshoz”. Eddig helyes az érvelés. De kérdem: vajon mindent megtettek-e azért, hogy a hívek szentgyónáshoz tudjanak járulni? Ismerek olyan papot, aki a szentmise előtt egy vagy fél órával mindig beül a gyóntatószékbe, ami a hívek lelki életén, illetve a szentáldozások gyakoriságán meg is látszik.

• Valójában kettős a dolog: múlhat a papokon is, és múlhat a híveken is. Mert sokaknak mit ér a pap lelkipásztori buzgósága? Sokszor olyan, mint a falra hányt borsó…

• Annak, hogy az emberek nem járulnak szentáldozáshoz, a valódi oka: nem kívánnak Jézus lelkülete szerint élni. Nincs ínyükre a krisztusi élet. Berzenkednek egyszer s mindenkorra felhagyni a bűn szolgálatával.

• Nem mennek Krisztushoz életért! De így megismerhetik-e Krisztust és az ő ajándékát, a krisztusi életet? Jézus nem fogja magát feltárni nekik, hacsak ők nem egyeznek bele abba, hogy neki szenteljék magukat.

Fr. Anaklét OFM