Vasárnap Logó

Hírek, hirdetések

Katolikus pszichológusok tanulmányi napjai Kolozsváron

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem RK Teológiai Kara és a Psycho-logos Szakmai Társaság tanulmányi napokat szervez december 10–11-én Kolozsváron Lehetőségek – korlátok a teológia és a pszichológia határterületén címmel.  A tanulmányi napokra szeretettel várnak mindenkit, aki a téma iránt érdeklődik, de különösen katolikus pszichológusokat és lelkipásztorokat. A cél egy olyan szakmai és kommunikációs fórum megalapozása, ahol együtt kereshetik, miként segíthetnek a ma emberének keresztényként, katolikusként a pszichológia sajátos eszközeivel. Előadók: dr. Horváth-Szabó Katalin, klinikai szakpszichológus, tanszékvezető egyetemi tanár, Sapientia Szerzetesi Főiskola, Budapest: Más-e, több-e a pszichológus, ha keresztény? Érett személyiség – érett kereszténység; dr. Vik János, teológus-logoterapeuta, egyetemi ajunktus, BBTE RKTK: A logoterápia mint határterület a lelkigondozás és pszichoterápia között; fr. Páll Leó OFM, lelkivezető: Lelkivezetés, gyónás és pszichoterápia. Műhelymunkát vezetnek:  dr. Albert Lőrincz Enikő, tagozatvezető egyetemi tanár,pszichológus, pszichoterapeuta és szupervizor: Az elköte­lező­dés megtartó ereje; Lázár Sarolta, pszichológus, pszichoterapeuta és szupervizor: Autoritás, alázat és/vagy asszer­tivitás?; Homa Ildikó SSS, pszichológus és pszichoterapeuta: A szerzetesi és papi életre jelentkező személyek pszichológiai vizsgálata; Robu Magda pszichológus és pszichoterapeuta: Istenkép – feladat és kihívás. A konferencia helyszíne: a BBTE RK Teológia Kara, Kolozsvár, Iuliu Maniu (Szentegyház u.) 5. sz. Részvételi díj: a konferencia költségeinek fedezésére adományokat a helyszínen kérnek és köszönettel fogadnak. Teljes részvételi díj 20 lej. Pénteki vagy szombati részvétel: 10 lej. Egyetemi és főiskolai hallgatóktól adományt nem kérnek. Szállásról, étkezésről a résztvevők egyénileg gondoskodnak. A részvételi szándékot a szervezés megkönnyítése érdekében november 15-ig jelezzék az érdeklődők a megadott e-mail címeken igényelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével. További információ: Robu Magda, e-mail: dusika@yahoo.com, tel: 0743-123464, http://rocateo.ubbcluj.ro/hu/, Homa Ildikó (Psycho-logos): e-mail: ildiko.homa@gmail.com, tel: 0745-703732, www.psycho-logos.ro.

 

Főegyházmegyei biblianap

Október 2-án Székelyudvarhelyen a Márton Áron Ifjúsági Házban fő­egyházmegyei biblianapot tartanak. Szentírás vasárnapja közelében ez alkalmul szolgál arra, hogy egyházunkban ünnepeljük együtt Isten igéjét, és buzduljunk a vele való táplálkozásra. A nap szervezője a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségmegbízásából a Katolikus Magyar Bibliatársulat. Várják a rendezvényre elsősorban a különféle egyházközségi munkatársakat (lelkipásztorok, hitoktatók, egyházi alkalmazottak, önkéntes munkatársak stb.), a különféle egyesületek, lelkiségi mozgalmak tagjait, de meghívott minden katolikus hívő, aki érdeklődik a Szentírás iránt. A biblianap témája kapcsolódik a főegyházmegye pasztorális terve keretében induló kommunió-évhez. Címe: Közösségépítés a plébánián. Program: de. 10 óra – liturgia: a Biblia trónra emelése; 11,10 – tapasztalatok: hogyan segít Isten igéje abban, hogy egyházközségem aktív tagja legyek?; 12,10 – előadás: Élő egyházközség a Szentírás fényében; 12,50 – kreatív gyakorlat: a plébánia közösségének szerkezete; 14 – ebédszünet; 15,30 – közös szentírásolvasás: Közösségi szabályok Máté evangéliumában (Mt 18,12–20); 17,15 – szentmise. Bővebb felvilágosítás, bejelentkezési lehetőség a 0265-263731; 0745-593390 telefonszámokon.

 

Búcsú Gyulafehérváron

A Gyulafehérvári Főegyházmegye és a székesegyház búcsús szentmiséje szeptember 29-én, szerdán 10 órakor kezdődik. Főcelebráns: Tamás József segédpüspök, szónok: Sajgó Balázs érseki titkár.

 

A váradi főpásztor látogatása Magyarpatakon

Évfordulót ünnepeltek a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek a Szilágy megyei Magyarpatakon: húsz éve Rolnik Márton plébános kérésére telepedtek itt le, és azóta is az emberi ínség enyhítésén, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlásán fáradoznak. Szeptember 18-án 11 órakor hálaadó szentmisével kezdődött az ünneplés. Mivel ugyanezen a napon a váradi ortodox püspökség vendége volt Daniel pát­riárka, a román ortodox egyház feje, aki találkozott a katolikus egyház elöljáróival is, a váradi egyházmegye főpásztora, Böcs­kei László Magyar­patakra csak a délután folyamán érkezett meg. A megyéspüspök ez alkalomból is kifejezte köszönetét a nővéreknek, Isten áldását kérte további tevékenységükre. (A váradi püspökség titkársága)

 

Verskötet-bemutató Nagyváradon

„A Krisztustól rábízott üzenet továbbadásához az egyháznak szüksége van a művészetre. Az egyháznak ugyanis a szellemi, a láthatatlan valóságot, Isten világát kell fölfoghatóvá, amennyire csak lehet, vonzóvá tennie. Tehát az önmagában kimondhatatlant kell érthető fomába öntenie.” (II. János Pál pápa) Borsi Imre Lóránt érsemjéni plébános Isten tervez, ember végez című verseskötetének bemutatóját tartották szeptember 19-én du. 4 órakor a nagyváradi püspöki palota dísztermében. A kötetet méltatta S. Németh Katalin tanár, közreműködött Meleg Vilmos színművész. (A váradi püspökség titkársága)

 

Ünnepélyes évnyitó Kolozsváron

Szeptember 13-án ünnepélyes keretek közt kezdődött a tanév a kincses város iskoláiban. A Báthory István Elméleti Líceum udvarára gyűlt diákokat, tanárokat és szülőket Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes, kolozsvári plébános köszöntötte. Az ünnepség kulturális színfoltját jelentette a Passeggio reneszánsz táncegyüttes előadása. A megnyitó utolsó mozzanataként az iskola tanárai, diákjai és a résztvevők közösen elmondták a Miatyánkot. A liturgikus keretek közti évnyitóra szeptember 19-én került sor a Szent Mihály-templomban. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Mádl Ferenc, Magyarország volt köztársasági elnöke és felesége, Dalma asszony. Jelen volt Gál László főegyházmegyei tanfelügyelő-helyettes is. A szentmisét Kovács Sándor főesperes-plébános celebrálta, a homíliát Birton Róbert iskolalelkész mondta. (Réti Tamás)

 

Évnyitó a Bogdánffy-zászló előtt

Isten szolgája dr. Bogdánffy Szilárd papként, tanárként a fiatalok nevelésén fáradozott, a hűség és az áldozatvállalás értékét állítva minden idők ifjú nemzedéke elé. Az új tanév kezdetén a fiatalok képviselői a székesegyházban őrzött Bogdánffy-zászló előtt fejezték ki tiszteletüket s kérték a szent életű főpásztor közbenjárását szeptember 19-én a du. 6 órakor kezdődő szentmisén. (A váradi püspökség titkársága)