Vasárnap Logó

Megkezdték a huszadik tanévet


A tanévnyitó szentmisén Egeli ferenc spirituális
szólt a fiatalokhoz

Kicsik és nagyok, diákok, tanárok és felnőttek gyűltek össze a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont szeptember 13-án a székesegyházban megtartott tanévnyitóján, hogy szentmisével, Isten áldásának és a Szentlélek segítségének kérésével induljanak neki az új tanévnek.

A szentmisét paptársaival közösen celebráló Hankovszky Ferenc püspöki helynök köszöntötte az egybegyűlteket, és közvetlen hangon szólt a diákokhoz. Mint mondta, attól, hogy a vakációnak vége, és elkezdődik a tanév, a tanévnyitó nem a szomorúság pillanata. „Munka és felelősség dolgában nem lehet vakációt venni. Örülök, hogy ezt megértettétek, és ebben a szentmisében most, az indulásnál a legszebbet kérjük: a Szentlélek pótolja mindazt, amit mi emberileg képtelenek vagyunk megtenni.”

Egeli Ferenc spirituális az év­­nyitót prédikációjában az éb­redés pillanatához hason­lí­totta, a tanévre pedig az érdeklődés, a kíváncsiság fenntartásának képességét kí­­vánta. Mint mondta, ha az em­­ber megőrzi magában a kisgyerekekben meglévő szellemi kíváncsiságot, az állandó rákérdezést, akkor nem jelenthet problémát a tanulás. „Persze sok munka van benne, sok feladatot kell elvégezni, és néhanapján keménynek tűnő akadályokat kell legyőzni. De ez a sok munka, a feladat, az akadályvétel mind olyan dolog, ami edzi, fejleszti az embert, gazdagít a tudásban, és az emberségében is növel. Ha pedig nem futamodtok meg ezektől a kihívásoktól, akkor majd júniusban, ha lezárjuk az évet, és lesz a díjkiosztás, örömmel nyugtázhatjátok, hogy érdemes volt. Sőt, azt hiszem, ha magunkévá tudjuk tenni az idei év tematikáját, akkor díjak nélkül is elégedettek lehetünk majd. Az idei iskolai évben ugyanis a szeretetszolgálatra próbálunk jobban odafigyelni. A szeretetszolgálat nem csak azt jelenti, hogy a szegényeket, öregeket és az árvákat – vagyis általában a rászorulókat – segítjük, hanem a lényeg az iskolán belül fog majd összeállni: egymás között, osztályszinten, illetve iskolaszinten éljünk szeretetben, mindenkivel barátságban, segítőkészen, és ilyen módon megéljük majd azt, hogy mi összetartozunk, egy családot alkotunk. Ezzel kezdjük majd kiteljesíteni magunk körül Isten országát. Hiszen tudjátok János evangélistától, hogy Isten a szeretet, ami azt jelenti, hogy ha megéljük a szeretetet, akkor Isten ott jelen lesz, ahol pedig Isten jelen van, az már a mennyország.”

A szentmisét követően mondott köszöntőt Ádámkó István igazgató, aki beszédében szintén kiemelte a következő tematikus évet – a szeretetszolgálat évet –, melynek mottója a 2010–2011-es tanévben az iskolát alapító püspök, Reizer Pál egykori jelmondata lesz: Krisztus szeretete sürget minket.

Ádámkó István ugyanakkor elmondta, különleges ez az évnyitó abban a tekintetben is, hogy az iskola belép a huszonévesek táborába: „A mai napon kezdjük a huszadik tanévet a Hám Jánosban. Olyan feladatot kaptak ez évek alatt a tantestület és az itt tanuló diákok, amellyel komoly felelősség is jár.”

Az igazgató köszönetet mondott mindazoknak, akik először mertek álmodni óvodáról, elemi, V–VIII. és középiskolai osztályokról, akik az elmúlt húsz évben támogatták a munka folytatását, akik a jubileumi tanévet óvónőként, tanítóként, tanárként, nevelőként, diákként és szülőként a Hám János Iskolaközponttal kezdik, a hitet és a közös küldetést vállalva.

„Keresztény hitünk alapján kiindulópontunk az, hogy a személyiség formálása, emberi növekedésünk nem lehetséges közösség nélkül. Az elmúlt időszak tapasztalata azt is mutatja, hogy a közösség nem növekszik, ha egyénileg nem tesszük hozzá mindannyian a saját részünket, hozzájárulásunkat. A huszadik, jubileumi tanévben ezért közös küldetésünket próbáljuk elmélyíteni és tudatosítani. Erre a feladatra és kihívásra hívom meg a Hám János Iskolaközpont közösségét, az előttünk álló jubileumi tanévben” – mondta beszédében az igazgató.

A szülők részéről Varga Attila képviselő mondta el gondolatait. Köszöntőjében összefogásra szólított fel: „Mi, szülők a gyermekeinket úgy engedjük az iskolába, mint egy második otthonba, az iskola tanárai pedig úgy is fogadják a gyerekeket, mint akik hazajönnek. Éppen ezért nekünk, szülőknek össze kell fognunk, hogy az iskola éljen és jól működjön. Az iskola a társadalomban nem lehet magára hagyatott, nem lehet egyedül, mellé kell állnunk mindig, hogy gyermekeink ebben a második otthonban jól érezzék magunkat, gyarapodjanak, és meglegyenek azok a feltételek, amelyek megfelelőek mind a tanári karnak, mind pedig a diákoknak. Ezért szükség van az összefogásra, az összetartozásra, és nem csak szavakban kell ezt kifejezzük, hanem tettekben is meg kell mutassuk.” Köszöntője végén a diákoknak „éberszép” tanévet kívánt, melyben éber figyelemmel, hasznosan és élvezettel telik az idő.

A tanévnyitó zárásaként a tizenkettedikesek kézen fogva vezették át az elsősöket a székesegyházból a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont épületébe, ahol az osztályfőnöki órákkal folytatódtak az első nap eseményei.

Józsa János