Vasárnap Logó

Magyar Örökség-díjakat adtak át Kolozsváron

Szeptember 18-án Kolozsváron adták át a Magyar Örökség-díjakat: a bírálóbizottság 60. alkalommal hét erdélyi személyt és intézményt talált méltónak a kitüntetésre. A rendezvényen ezúttal Hajdó István plébános, Kiss András nyugalmazott főlevéltáros, Kilyén Ilka színművész, Korniss Péter fotóművész, az erdélyi református, evangélikus és unitárius lelkészképzés, a 125 éves Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Barabás Miklós Céh vehette át a díjat. E rendezvény keretében mutatták be az Örök Házsongárd című kötetet is, Gaal György irodalomtörténész és Gránitz Miklós fotóművész közös munkáját.

Hámori József agykutató, a Magyar Örökség-díj bírálóbizottságának elnöke beszédében elmondta, szükségszerű Erdély fővárosában, Kolozsvárott átadni e díjakat: „A magyarságnak és kultúrájának megmaradását jelentős mértékben köszönhetjük az évszázadokon át független erdélyi fejedelemségnek. Erdélyből és a Partiumból származó kiválóságok, intézmények eddig is szerepeltek az évi díjazottak között, ma azonban mind a hét kitüntetett közvetve és közvetlenül is az erdélyi magyarság soraiból kerül ki” – mondta, majd a kultúra feladatáról szólt: „Soha irodalomra és tudományra (kultúrára) olyan szent feladat nem várt, mint ma, nemzetünknek ebben a lelki válságában. Megmutatni nemzeti múltunkban, nemzeti géniuszunkban az örök értékeket, ennek révén növelni az önbizalmat, az önbecsülést, figyelmeztetni a nemzeti hibákra, fejleszteni a nemzeti erényeket, saját értékének öntudatára ébreszteni a magyart: ez a szent feladat” – idézte Klebelsberg Kunó egykori magyar kultuszminiszter 1920-as írását. A Magyar Örökség-díj alapítását is a klebelsbergi gondolatok szellemében határozták el 1995-ben. A magyarság e szellemi becsületrendje nem jár pénzjutalommal, a kitüntetettek csupán egy oklevelet kapnak, s egy jelvényt, a magyar szent korona ábrázolását. A díjak átadása után a díjazottak nevében Hajdó István mondott köszönetet. Ezt követően a Bolyai János Alapítvány Kuratóriuma által odaítélt Bolyai-pályadíjjal tüntették ki Benkő Samu akadémikust az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjászervezésében és vezetésében kifejtett kiemelkedő közszereplői tevékenységéért, Bolyai János marosvásárhelyi kéziratainak gyűjteményes kiadásáért.