Vasárnap Logó

Terjedjen és jusson dicsőségre Isten igéje

Egyházunk az utóbbi évtizedekben folyamatosan fáradozik azon, hogy a katolikus hívek minél szélesebb körben felfedezzék a Szentírás jelentőségét. A II. vatikáni zsinat nyíltan megfogalmazta, hogy „Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni a kaput, hogy hozzájussanak a Szentíráshoz”  (DV 21). Meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt ahhoz, hogy rádöbbenjünk mi, katolikusok is arra, hogy a Biblia nem csupán a protestánsoké, hanem elsősorban a miénk, és ha igazi Krisztus-követők akarunk lenni, használnunk kell azt. Hallgassuk figyelmesen Isten igéjét a szentmisén, de emellett rendszeresen olvasnunk kell a Szentírást egyénileg és közösségileg is. Az oltáriszentségben saját testével táplál bennünket Krisztus, megerősít, hogy kitartsunk az ő követésében. Azt viszont, hogy mit vár el tőlünk, hogyan kell követnünk, azt az ő igéjén keresztül sugallja számunkra.

A kommunizmus éveiben alig volt lehetőségünk tenni valamit a biblikus apostolkodás terén. A változások óta azonban sok szép kezdeményezésnek lehetünk tanúi a plébániákon, valamint különféle egyesületek, lelkiségi mozgalmak keretében. Hála és köszönet mindezért!

Főegyházmegyénk felkérésére jött létre a Katolikus Magyar Bibliatársulat, és már több mint tizenöt éve szervezetten is törekszik előmozdítani a Szentírás üzenetének népszerűsítését, igyekszik összehangolni a különféle kezdeményezéseket. Több mint tízezer teljes Szentíráshoz juthattak hozzá egyházmegyénk hívei, és legalább ugyanennyi hívőnek volt alkalma különféle kurzusokon, lelki programokon felfedezni vagy mélyebben megismerni Isten igéjét.

 

Ahhoz, hogy főegyházmegyénkben ez a tevékenység kibontakozhassék, az elmúlt két évtizedben szinte kizárólagosan gazdagabb országokban élő katolikus testvéreink anyagi támogatását élveztük. Készek voltak áldozatot hozni értünk is, mert meg vannak győződve arról, hogy ha valaki felfedezi, hallgatja és követi Isten szavát, megújul az élete, és épülésére lesz a körülötte élőknek is a családban, a közösségben, a plébánián és a társadalomban egyaránt. Világos volt előttük, hogy fizikai gondjainkban is támogatásra szorulunk, de annál inkább szüksége van lelkünknek a segítségre. Mert „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való”.

Úgy látom, elérkezett az ideje annak, hogy ezután mi is bekapcsolódjunk e tevékenység támogatásába. Éppen ezért szeptember 26-ra, Szentírás vasárnapjára főegyházmegyei gyűjtést rendelek el erre a célra. A befolyó összeget kifejezetten arra fogjuk fordítani, hogy a Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében egyre szélesebb körben lehessen hozzájutni a jövőben is Szentíráshoz, illetve különféle biblikus programokon mind többeknek legyen része abban a felfedezésben, hogy Isten szava életforrás számunkra.

Kérem tisztelendő testvéreimet és a kedves híveket, lehetőségeik szerint kapcsolódjanak be – pénzbeli adományaikkal – e gyűjtési akcióba a jövő vasárnapi szentmiséken. Nehéz anyagi körülményeink közepette is hozzuk meg az áldozatot, hogy általa egyre többen és egyre mélyebben meghallják Isten bátorító üzenetét. Emellett természetesen buzdítalak benneteket most is arra, hogy olvassátok a Szentírást, és fogadjátok lelketekbe Isten üzenetét. Belőle mindig reményt és erőt meríthetünk az élethez. Kapcsolódjatok be a jövőben is a különféle rendezvényekbe, melyeket a Szentírás üzenetének népszerűsítése szempontjából szervezünk.

Idén is megszervezzük a főegyházmegyei biblianapot október 2-án Székelyudvarhe­lyen, a Márton Áron Ifjúsági Házban. Buzdítalak benneteket e főegyházmegyei rendezvényen való részvételre. Ünnepeljük idén is együtt a Szentírást. Hadd „terjedjen és jusson dicsőségre egyre szélesebb körben Isten igéje”. Szentírás vasárnapja alkalmából szeretettel adom mindannyiatokra főpásztori áldásomat.

Dr. Jakubinyi György