Vasárnap Logó

A papság éve után

A nemrég lezárult papság évében alkalmunk volt tudatosítani, hogy az üdvözítő Jézus a papok által is érezteti az ő nagy szeretetét. A pap Jézus nevében és Jézus szívével folytatja a megváltás szent művét. Ezt teszi elsősorban:

l. A szentmise által. Ez a legszentebb áldozatunk. Gaume egyházi író a papi méltóságról így ír: „Melyik nyelv tolmácsolhatná méltóképpen a papi hivatás és szolgálat nagyságát és méltóságát? Nagy volt Mózes, aki a tengert elválasztva népét száraz lábbal vezette át a tengeren. Nagy volt Józsue, aki a Jordán folyónak parancsolt, és az engedelmeskedett, kettévált. Nagyok voltak a királyok és császárok, akik egy nagy sereg élén tündököltek, de van egy ember, a pap, aki az eget megnyitja és az ott uralkodó örök királyhoz, Jézushoz e szavakat intézi, mikor azt mondja: Ez az én testem. Ez az én vérem kelyhe, mintegy kérvén: Jöjj le, Uram, égi trónodról, és e szavakra az örök ige újra földre jön a pap kezei között. A pap áldozatot mutat be, ezért áldozópap a neve, és áldoznia kell az igazi szeretetet, és élnie kell az igazi szeretet áldozatát.

2. Az imádság által. Az egyház a pap szájával imádkozik a szent zsolozsmában. Sőt, a pap élő zsolozsmáskönyv.  A zsolozsmáskönyvben s a misekönyvben is többszínű szalagok vannak. A piros szalag a pap szeretetét jelenti, mely szeretettel a szívébe fogad mindenkit, főleg a szenvedőket.  A breviárium és a misekönyv fehér szalagja a tiszta életre való törekvésre figyelmeztet.  A makulátlan áldozathoz makulátlan szív kell. Cor mundum crea in me Deus! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem! (50. zsoltár). Az igazi bizalom és reménység jelképe a zöld szalag, amelyet az emberek lelkébe kell belecsöpögtetnünk. A megdicsőülés színe a kék, a sárga szalag a földi vonatkozások és kötöttségek elmúlására figyelmeztet. Minden elhervad, ami a földhöz köt. Végül van egy lila színű szalagocska is; ez a bűnbánat színe. „Mea culpa” – minden este imádkozzuk a Completoriumban, mert gyöngeségeinket, hiányos szeretetünket, hibáinkat javítani szeretnénk.

3. Tanítás által is folytatja a pap a megváltás szent művét. Nemcsak akkor, amikor igét hirdet, felkészítőket tart, hitoktat, hanem egy nyitott könyv kell hogy legyen a pap élete, melyben Jézusról olvasunk, s általa épülünk, vigasztalódunk. Móricz Zsigmond legismertebb regényének filmváltozatát megtekintve jó anyám mondogatta: „Te is légy jó, légy jó, fiam, mindhalálig”. Gyermekkoromban is minden papot jónak ismertem, s azután is.

4. Gyógyítás által is folytatjuk a megváltás szent művét. Éreztetnünk kell a szenvedő, küzdő emberekkel, hogy Jézus értékeli küzdelmüket, áldozatkészségüket, szenvedésüket, és ennek nagy lesz a jutalma. Ezt szoktam kérni: Jézusom, csak egy vigaszt adj, hogy másokat vigasztalhassak! S mivel a pap is erősítést, biztatást vár, ezt megtaláljuk a lelkünk mélyéből szeretett Szűzanyánknál, aki misztikus rózsája magányos életünknek, megnyugtatója sokszor zaklatott lelkünknek.

Áldozati oltárunk édes csillaga, / papi szívek jó Anyja, / mindig a szívünkbe zárunk, / életünk szeretett asszonya, Mária!

Tamás József