Vasárnap Logó

Együtt táboroztak a családok

A szatmári püspökség család munkacsoportja június 27–július 2. között rendezte meg a negyedik Egyházmegyei Családos Tábort. A tábor már évek óta nagy népszerűségnek örvend az egyházmegye családjainak körében, így idén is gyerekzajtól volt hangos az erdődhegyi Helga Winter Közösségi Ház és környéke. A szervező család munkacsoport a tábor öt napja alatt igyekezett a szülőknek és gyermekeiknek egyaránt értékes időtöltést nyújtani, így az elgondolkodtató előadások mellett, a játékra és szórakozásra is hangsúlyt fektettek.

Június 28–29-én Gadó János, a budapesti Szombat című kulturális folyóirat szerkesztője tartott délelőttönként előadásokat, amelyek során a zsidó nép múltjáról és jelenéről beszélt, rávilágítva a zsidóságban lezajlott folyamatokra, a fejlődésre és kibontva a tragédiákhoz vezető feszültségek okait. Ahogy Gadó János elmondta, a prosperáló társadalom mutatója a fejlett zsidóság, a felmerült viszontagságok pedig általában egy adott ország zsidó lakosságát érintették először. Mindezek ellenére azonban „a zsidók megtartották a törvényeket, a törvények pedig megtartották a zsidókat”, akik szellemi tőkéjükből mindig képesek voltak hatékony rendszert kiépíteni, újra és újra megerősödni. Gadó János előadásait nagy érdeklődés kísérte, a hallgatóság a szünetekben is kérdéseivel kísérte őt, és egy délutáni program helyett is megkérték: folytassa.

A tábor második részében, június 30-án és július 1-jén dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébános tartott előadást a papság és a világiak viszonyáról. Ennek az egymás lététől függő létezési állapotnak az erővonalairól, a kapcsolat teológiai hátteréről beszélt, amely bár időben folyamatosan változott, mégis megtartotta sajátos jellegét, az ősegyház alapításától fennálló viszonyt és törvényeket. Az előadás számos olyan kérdést megválaszolt, amelyek a világiak feladatára, küldetésére vonatkoztak, rámutatva a papsággal való közösségvállalás megkerülhetetlenségére.

Az előadások alatt a gyerekek korosztályuknak megfelelően különböző csoportfoglalkozásokon vehettek részt, majd délutánonként a szülőkkel együtt mérkőztek meg sportrendezvényeken, különböző vetélkedőkön, vagy próbálták ki ügyességüket a kézműves műhelyekben. A családok csütörtökön este tábortűzzel búcsúztak a közösen eltöltött héttől, majd péntek reggel egy kirándulást követően indultak haza. A tábor a Szatmárnémeti Communio Alapítvány Ökumenizmus és kulturális diverzitás című C038-as projektjének keretén belül valósult meg, támogatta a Kormány Főtitkárságának Etnikumközi Kapcsolatok Főosztálya.

Józsa János