Vasárnap Logó

Mária városa – Mária Poli

Isten végtelenül szeret címmel július 4-8. között tartotta meg idei magyar nyelvű Máriapoli rendezvényét Gyergyószentmiklóson a Fokoláré Mozgalom romániai szervezete. Az elmúlt években többször került sor e nyári rendezvényre Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson.

1943-ben a római katolikus egyház keretében, Chiara Lubich vezetésével létrejött, a közöttünk lévő Jézus szeretetét hirdető mozgalom napjainkra a világ több mint száznyolcvan országában terjedt el. Soraiban jelen van a legtöbb történelmi egyház tagja: Erdélyben a római és görög katolikusok, ortodoxok, reformátusok, unitáriusok és evangélikusok közti párbeszéd szép példája a Fokoláré Mozgalom.

A Mariapoli rendezvények története a múlt század negyvenes éveiben kezdődött: azóta a Mária városa nevet viselő nyári táborok szerte a világban családdá kovácsolják a mozgalom résztvevőit. A közöttünk lévő Jézus bibliai tanításai, példázatai alapján egymás elfogadását, egymás szeretetét hirdető mozgalom résztvevői ilyenkor több napos, nyári programokon vesznek részt. Gyergyószentmiklóson a szervezők kiemelt figyelmet szenteltek a gyerekeknek és  fiataloknak. A számos sportrendezvény és különböző ifjúsági foglalkozások mellett, a fiatalok előadásokat, élettapasztalatokat hallgathattak barátságról, szerelemről, párválasztásról, vagy megismerhették a tömegkommunikáció világát, illetve azt, miképpen lehet tájékozódni egy olyan  világban, amelyben a média reklámkampányokon keresztül próbálja életünket nem csak befolyásolni, hanem irányítani is.

A négynapos találkozón a kétszázötvennél több résztvevő előtt mutatkoztak be külön-külön a gyergyóiak, a csíkiak, és a szentgyörgyiek. A délelőtti és a délutáni, nagyközösségi rendezvényeket csoporttalálkozók, különböző műhelybeszélgetések, műhelyfoglalkozások tették színesebbé. Az egyik műhelytalálkozó a mozgalomban résztvevő vállalkozók, cégvezetők, gazdasági szakemberek kerekasztalává vált, ahol a gazdasági válság, illetve az erre adható keresztény válaszok jelentették a vitatémát. Az előadásokat ökumenikus ima, szentmise, ökumenikus tapasztalatok megosztása és számos olyan élettapasztalat tette teljessé, amelyben  a beszélő arról tett tanúbizonyságot, miként tapasztalta meg mindennapi életében Isten közelségét, végtelen szeretetét.  A gyergyószentmiklósi Máriapoli rendezvényének a Szent Miklós plébánia adott otthont, a rendezvény társszervezője a Hargita Megyei Tanács.

M. J.