Vasárnap Logó

A Krisztus Világossága olvasóinak

Sok levél érkezett, sokan kerestek meg és fel, hívtak telefonon: miért nem folytatja Incze Dénes a számukra megszokott, szeretett lapját. Ezek az olvasók a mi lapunkat is ismerik, szeretik, sőt, többen a Keresztény Szót is olvassák. Nem két lapunk ellen, azok hiányosságai miatt járatták a Krisztus Világosságát, hanem mert abban – így fogalmaztak – mást találtak, ami érdekelte őket. Ott ugyanis nem szerepeltek a világban tapasztalható viszontagságok, nyomorúságok, az arról szóló hírek, a politika széthúzó, mindig megosztásra vezető civakodása, az emberek gyengeségeit célba vevő írások, másokat, egyéneket és népcsoportokat bármilyen (akár igazságos, akár hamis, mondva csinált) okból becsmérlő cikkek (mint a világi sajtóban) – ott csak szentekről, imákról olvastak, és ez nekik – mivel általában idősebbekről van szó – jól esett.

A telefonálók, személyesen vagy levélben minket megkeresők kérdéseire nem tudtunk mit válaszolni, hiszen mi első perctől jeleztük: fájlaljuk a lelkiségi testvérlap megszűnését, de mi erről nem sokat tudunk, s szintén első percben azt is felajánlottuk: helyet, teret biztosítunk a lelkiségi írásoknak, hogy az olvasókat valamelyest kárpótoljuk veszteségükért. Ugyanakkor jeleztük Incze Dénes szentszéki tanácsos, c. esperesnek, alapító, felelős főszerkesztőnek: ha ereje és kedve engedi, szívesen biztosítunk neki is egy-egy cikk erejéig teret, ha pedig győzi még, akár rovatot is, hogy hozzá hű olvasói ne szenvedjenek hiányt. Incze Dénest meghatotta az olvasók ragaszkodása, személyes kötődése, az írásaira, munkálkodására utólag érkező sok pozitív visszajelzés, így megígérte: amint egészségügyi problémáiból kissé összeszedi magát, pihen és megerősödik, lapunk hasábjain ismét szólni fog kedves, hű, kitartó olvasóihoz.

Így hát ismét biztosíthatjuk a kedves olvasókat: bár az anyagi nehézségek szorongatnak, torkon ragadnak, az olvasóknak nehéz több lapot fizetni, járatni, amikor a betevő falatjuk is kockán forog, de a Vasárnap igyekszik szolgálatukra lenni, s mint az erdélyi, magyar anyanyel vükhöz és vallási meggyőződéseikhez hű hívek hetilapja ezentúl igyekszik a Krisztus Világosságát a lelkiségi írásokkal oly módon pótolni, hogy az olvasók ne szenvedjenek lelki hiányt.

Bodó Márta