Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

A teológia tudománya ma

A papság évének lezárásakor június 10-én a vatikáni Szent Péter téren tartott imavirrasztáson
XVI. Benedek pápa a papok kérdéseire válaszolt.
A párbeszéd lehetőséget adott a pápának, „a világegyház plébánosának”, hogy munkatársaival azokról a kérdésekről beszélgessen, amelyek napjaink lelkipásztori életének legfontosabb problémái.

Szent Bonaventúra saját korában megkülönböztette a teológia két formáját: „Van egy teológia, amely az értelem arroganciájából ered, és amely mindent uralni akar. Az Istent alanyból tárggyá fokozza le, miközben alanynak kellene lennie, aki szól hozzánk és vezet bennünket”. Létezik a teológiának ilyen félreértése, ami az értelem arroganciája, és nem táplálja a hitet, hanem elhomályosítja Isten jelenlétét a világban. Aztán van egy olyan teológia, amely inkább szeretetből akarja ismerni azt, akit szeret, ezt a teológiát a szeretet ösztönzi, vezeti.

Napjaink kísértései nagyok. Mit kell tenni? Mindenekelőtt a teológusoknak mondom: legyetek bátrak! Szeretnék köszönetet mondani sok teológusnak, akik jó munkát végeznek. Vannak visszaélések, de a világ minden táján van sok-sok teológus, aki valóban éli Isten igéjét, a szemlélődésből táplálkozik, éli az egyház hitét és segíteni akar, hogy ez a hit jelen legyen a napjainkban. Legyetek bátrak ellenállni a látszólagos tudományosságnak! Ne vessétek alá magatokat a pillanat ötleteinek, hanem gondolkodjatok az egyház hitéből indulva, amely minden időben jelen van, és utat nyit az igazságnak. Mi, teológusok azt a „nagy értelmet” kell hogy használjuk, amelyben Isten megmutatkozik, amely nyitott Isten nagyságára. Legyünk bátrak túllépni a pozitivizmuson, hogy eljussunk annak a megtapasztalásához, aki velünk van, mi pedig vele. Hordozzuk a nagy, a tágas értelem bátorságát, legyünk alázatosak, ne dőljünk be a pillanatnyi feltevéseknek, éljünk minden idők egyházának a hitéből! Nincs nagyobb többség a szentek többségénél. Az igazi többség a szentek az egyházban, s a szentekhez kell igazodnunk!

A Szentírás nem egy elszigetelt könyv, az egyház élő közösségében él, ugyanaz az alanya a századokon át, és biztosítja Isten igéje jelenlétét. Isten nekünk adta az egyházat mint élő alanyt, a pápával közösségben levő püspökök struktúrájával. A világ püspökeinek ez a nagy valósága a pápával közösségben biztosítja az igazság állandó tanúságtételét. Legyen bizalmunk a pápával közösségben levő püspökök permanens Tanítóhivatalában, amely Isten jelenlétét képviseli. Legyen bizalmunk az egyház életében! Mindenekelőtt azonban legyünk kritikusak. A teológiai képzés minden bizonnyal nagyon fontos. Korunkban jól kell ismernünk a Szentírást a szekták kihívásaival szemben is. Legyünk valóban a Szentírás barátai, ismerjük korunk szellemi áramlatait, hogy értelmesen válaszolhassunk – Pál apostol szavával szólva –, „számot adva hitünk értelméről”. A képzés nagyon fontos. De legyünk kritikusak: a hit kritériuma az, amellyel a teológusokat és a teológiákat látjuk. Ebben az összefüggésben II. János Pál pápa egy abszolút biztos kritériumot adott nekünk a Katolikus Egyház Katekizmusában.

 

(Forrás: MK)

A szentatya beszélgetése a papokkal címen közreadott szöveg olasz nyelvű átirata alapján fordította Vértesaljai László SJ (részlet)