Vasárnap Logó

Lezárult a papság éve

Jézus szíve főünnepén a vatikáni Szent Péter téren tartott szentmisével zárta be XVI. Benedek pápa a papság évét. Tizenötezer pap koncelebrált a szentatyával.  A papságnak szentelt évben, az arsi plébános halála 150. évfordulóján a szent példája ismét rávilágított a papi szolgálat nagyságára és szépségére. A pap nem egyszerű hivatalnok, hanem olyan szolgálatot végez, amelyet egyetlen ember sem tudna saját maga erejéből megtenni. A kenyér és a bor felett kimondja Krisztus hálaadó szavait, amelyek az átváltoztatás szavai, és amelyek jelenvalóvá teszik magát a feltámadt Krisztust, testét és vérét. A papság nem pusztán hivatal, hanem szentség – hangsúlyozta a pápa. Isten a törékeny embert arra használja fel, hogy rajta keresztül jelen legyen a világban és az emberek javát szolgálja. A „papság” szóban rejlik Isten merészsége, amellyel magát az emberekre bízza.

A papság évének lezárása alkalmából bemutatott szentmisén XVI. Benedek pápa beszédében bocsánatot kért a katolikus lelkipásztorok által elkövetett szexuális visszaélések miatt. Egyben bejelentette: szigorúbb ellenőrzést vezetnek be a papképzésben. Bátorította a papokat, legyenek hűségesek hivatásukban. „Várható volt”, hogy a papság évében a papi hivatás láthatóvá vált új fényei nem fognak tetszeni a gonosznak. Az ellenség inkább azt szeretné, hogy a papság kihaljon, s így Isten végül kiszoruljon a világból – mondta a pápa beszédében. Véleménye szerint szoros kapcsolat van a papság évének meghirdetése és a szexuális visszaélések napvilágra kerülése között. Éppen a papszentelés szentsége örömének évében váltak ismertté a papok bűnei, mindenekelőtt a legkisebbekkel való visszaélések. A történtek után az egyház a megtisztulás feladatával tekint a jövőbe.  A pápa azt is kijelentette: „Nem a szeretet jele, ha eltűrjük a papi élethez méltatlan magatartást”. A pap nem csupán tisztségviselő, sokkal többet tesz, amikor Krisztus nevében megbocsátja a bűnöket és szentségeket szolgáltat ki. A papság évének szándéka az volt, hogy „új módon mutassa be a papi szolgálat nagyságát és szépségét”, megerősítse szolgálatukban a lelkipásztorokat és új örömöket adjon nekik. Az egyház feladata az, hogy a hitet megvédje az eltorzulástól és a tévutaktól. „Botod, pásztorbotod biztonságot ad” – idézte a zsoltáros szavait a pápa. A pásztornak szüksége van a botra a nyájra törő vadállatok, útonállók ellen. Az egyháznak is használnia kell a botot, hogy megvédje a hitet a hamisítók ellen, akik nem a helyes irányt mutatnák, hanem tévútra vezetnek. A bot használata lehet szeretetszolgálat is. Nem szeretetről van szó, ha megtűrnek olyan viselkedéseket, amelyek méltatlanok a papi élethez. Nem szeretet, ha hagyják, hogy elburjánozzanak eretnekségek, a hit félremagyarázása, mintha mi saját magunk önállóan teremtenénk meg magunknak a hitet. Mintha a hit már nem Isten ajándéka lenne, nem az az értékes gyöngyszem, amelyet nem engedünk elrabolni. Ugyanakkor a bot váljon mindig pásztorbottá, amely segíti az embereket, hogy előrehaladhassanak az élet nehéz ösvényein, követve az Urat – mondta a papság évét lezáró homíliájában  XVI. Benedek pápa. Sok ember nem is akarja, hogy Isten törődjön vele. Sokan nem akarják, hogy Isten „zavarja őket”. Ahol Isten „zavaró tényezőnek” számít, ott az ember a hibás. Végül XVI. Benedek a papi év lezárásának utolsó gesztusaként a Szűzanya oltalmába ajánlotta a papságot.

(Forrás: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír)