Vasárnap Logó

Legyünk Isten szeretetének tanúi

Egyházmegyei ifjúsági találkozó Temesváron

 

Temesváron az első egyházmegyei ifjúsági találkozót 1997 májusában Kapor János akkori ifjúsági lelkész, jelenleg temesvár-gyárvárosi plébános kezdeményezte és szervezte a temesvári püspökséggel közösen. Azóta hagyomány,hogy erre a rendezvényre mindig ebben a hónapban kerül sor. Idén sem volt ez másképp. Május 14-én mintegy négyszáz fiatal gyülekezett a temesvári Dóm téren, hogy részt vegyen a háromnapos összejövetelen, de résztvevők érkeztek Nagyváradról és Szegedről is.

A pasztorális tervnek megfelelően az idei találkozó témája a tanúságtétel, a megnyilatkozás volt, központi alakja pedig Szent Gellért, egyházmegyénk vértanú püspöke, aki elsőként hozta el erre a vidékre a római katolikus hitet, épített székesegyházat és iskolát, keresztelte és tanította az itt élőket.

A szervezők idén is gazdag programmal készültek, különösen a szombati nap kínált változatos elfoglaltságokat: volt magyar és román nyelvű katekézis, amelyet meghívottként Kicsi István dobogókői jezsuita szerzetes és Cornel Cadar lelkipásztor, iaşi-i kulturális püspöki tanácsos tartott, a történelem iránt érdeklődők Rácz József levéltáros vezetésével megtekinthették az egyházmegyei múzeumot, és nem maradtak el az érdekes témájú értekezések sem. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola növendékeinek előadása például nem csupán a tanúságtételhez, hanem a papság évéhez is kapcsolódott, hiszen éppen arról vallottak, miért választották a lelkipásztori hivatást. Több előadás taglalt olyan „hétköznapi” témákat, mint a megbocsátás, a csalódás, továbbá az internet világának valós, illetve csalóka mivolta. A napot zenés, táncos műsor zárta, ez alkalommal a temesvár-erzsébetvárosi Juventus Salvator csoport, a lippai és máriaradnai fiatalok, valamint a Jubilate román nyelvű és a TEKMEK magyar nyelvű egyetemista csoport lépett színpadra.

A találkozó két szentmiséjét Roos Márton megyéspüspök és Dirschl Johann általános helynök celebrálta.

„Legyünk Isten szeretetének tanúi” – fogalmazott szentbeszédében Dirschl Johann vikárius, aki a Jézust követő apostolok és tanítványok mellett hitünk vértanújaként említette Szent Gellért csanádi püspököt, valamint az ősi csanádi egyházmegye területén született Bogdánffy Szilárd nagyváradi főpásztort. A találkozó záró liturgiáján Roos Márton megyéspüspök üdvözölte az egybegyűlt fiatalokat, és kiemelte: részvételük a hitbéli összetartás tanújele. Végül Kocsik Zoltán egyházmegyei ifjúsági lelkész mondott köszönetet mindazoknak, akik a találkozó szervezését és zökkenőmentes lefolyását segítették. (S. E.)