Vasárnap Logó

Hírek, hirdetések

Felvételi a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolára (Pasztorálteológia szak)

Jelentkezés: a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál (Institutul Teologic  Romano-catolic, Str. Bibliotecii 3, 510009 Alba Iulia). Jelentkezési határidő: 2010. július 7. Előkészítő és felvételi 2010. július 11–16. között a szemináriumban. Július 11-én, vasárnap estére várjuk a jelentkezőket a szemináriumba a szükséges okmányokkal.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok: érettségi diploma eredetiben vagy három hónapig érvényes igazolás; a születési bizonyítvány hiteles másolata; orvosi igazolás; keresztelési és bérmálási igazolás; a szülők egyházi házasságáról igazolás; a plébános ajánlólevele; saját kezűleg írt kérvény az érsekhez, illetve az illetékes megyéspüspökhöz címezve; besorozási papír.

A felvételi vizsgáról: érettségi vizsga átlaga – 50 százalék, felvételi vizsga átlaga – 50 százalék (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből, a jegy nem lehet kevesebb, mint 4,00); a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kevesebb, mint 6,00; a papi életformára való rátermettség, amelyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el.

A felvételi vizsga tételei:

A felvételi anyag megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret: A Szentírás (5–8.); Az Ószövetség létrejötte (9–13.); A Történeti Könyvek (37–46.); Újszövetség (62–63.); Az evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (64–70.); Szent János evangéliuma (93–101.). Forrásanyag: Baróti László-Sándor: Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005.

II. Egyháztörténelem: Az egyház születése és az első keresztény közösségek (67–69.);  A vándor népek megtérítése (87–91.); A nagy keleti egyházszakadás (98–101.); A keresztes hadjáratok (102–107.); Portré: Loyolai Szent Ignác (124–125.). Forrásanyag: Nemes István: Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005.

III. Hitünk alapjai: Mária, az egyház édesanyja (76–79.); A kegyelmi élet (101–104.); Az oltáriszentség (105–108.); A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (109–114.). Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese: Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007.

A felvételi díja: 70 lej (beiratkozás) + 30 lej (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor helyben kell a titkárságon  befizetni.

Eredményhirdetés: a felvételi vizsga után néhány nappal a rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

 

Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a prefektusoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, tel: 0258-811688, mobil: 0745770134

Prefektus: Dr. Kovács F. Zsolt, mobil: 0743-769631, e-mail: sis@sis.uab.ro

A fenti információk intézetünk honlapján is elérhetők: http://www.sis.uab.ro 

 

Személyesen kísért nyolcnapos Szent Ignác-i lelkigyakorlat

Csendes lelkigyakorlat mindazok számára, akik az Istennel való személyes kapcsolatukat szeretnék elmélyíteni, és így életüket rendezni.

Elemei: egy hét teljes csendben, egyéni és közös elmélkedések, naponta személyes beszélgetés a kísérővel és szentmise; lehetőség a kiengesztelődés szentségére.

Időpont: július 26., hétfő du. 6 óra–augusztus 3., kedd déli 1 óra

Kísérő: Bara László plébános; Darvas Piroska segítőnővér

Jelentkezési határidő: július 11. Korhatár: 25-50 év. Résztvevők száma: 6–10 személy

Részletes információ és jelentkezés: Szent Margit lelkigyakorlatos ház, Templom utca 1650.; 537275 Csíkszentdomokos. Tel: 0266-336209, mobil: 0743-753494 (Darvas Piroska sa), e-mail: darvas.piroska@yahoo.com

 

A szív kalandos utazása Istenhez (K. Rahner nyomán)

Személyesen kísért, Szent Ignác-i, csendes lelkigyakorlatmindazok számára, akik szeretnének erre az útra lépni és azon Isten felé haladni.

Ajánlatunk: 6 egész nap teljes csendben, egyéni és közös elmélkedések, naponta személyes beszélgetés a kísérővel és szentmise; lehetőség a kiengesztelődés szentségére.

Kísérők: Bara Irén sa, Bereczki Silvia sa, Vormair Emese sa

Időpont: augusztus 18., szerda estétől augusztus 24., kedd estig

Helyszín: Szent Margit lelkigyakorlatos ház, Csíkszentdomokos (Templom utca 1650.)

Részletes információ és jelentkezés: telefonon június 25-ig (tel: 0268-321 253, mobil: 0724-012984) vagy július 20-ig e-mailen: bara_irene@yahoo.de

 

Várunk szeretettel téged és csendre vágyó barátaidat!

 

Nyílt nap Marosvásárhelyen

A működésének 20. évfordulóját ünneplő Gyulafehérvári Caritas folytatja a nyílt napok sorozatát. Marosvásárhelyen június 2-án, szerdán 11 órától várják a szervezet munkatársai az érdeklődőket a Deus Providebit Házba. A nyílt nap során műhelymunka keretében ismertetik a régióban zajló tevékenységeket.

 

Erdélyi Magyar Televízió

Immár országszerte nézhető az Erdélyi Magyar Televízió adása a Romtelecom Dolce magyar csomagjában. Az Erdélyi Magyar Televízió közösségi médiaként, a magyarországi Miniszterelnöki Hivatal, a Communitas Alapítvány és más pályázati forrásokból elnyert támogatások révén 2008. július 1-jén lépett ki az éterbe, kísérleti adást sugározva egy marosvásárhelyi, földfelszíni frekvencián. „Az Erdélyi Magyar Televízió elsősorban az erdélyi magyaroknak, az erdélyi magyarokról szól. Célunk a romániai magyar közösség egységes, erdélyi szintű tájékoztatása a közélet, politika, kultúra és gazdaság történéseiről, eseményeiről. Bár elsődleges célkitűzés az anyanyelven történő informálás, televíziónk alapvető szerepkörén túlmutatóan egy Románia-szintű, referenciaértékű magyar nyelvű televíziós médiatermékké, szolgáltatóvá kíván válni” – nyilatkozta Nagy Zsolt, a televízió munkáját felügyelő Janovics Jenő Alapítvány elnöke. A tévé jelenleg 24 órás adásidővel, napi 11 órás műsorral rendelkezik, amelynek minősége és mennyisége folyamatos fejlesztés alatt áll, vallják közleményükben a működtetők. Szerintük a műsorfolyam gerincét a reggeli műsorból, négy élő híradóból, illetve a naponta jelentkező tematikus magazinműsorokból álló, mintegy háromórás, saját gyártású műsor adja. A marosvásárhelyi székhelyű Erdélyi Magyar Televízió három modern stúdióhelyiséggel rendelkezik. A jelenleg 36 tagú stáb utolsó generációs felszereléssel dolgozik. A földfelszíni sugárzással terjesztett adás továbbra is vételezhető Marosvásárhelyen, valamint Sepsiszentgyörgyön és közvetlen környékén, továbbá kábelszolgáltatók közreműködésével Maros megye teljes területén, a közeljövőben pedig több erdélyi helyi kábelszolgáltató kínálatában fog szerepelni. (Transindex)

 

A pápa portugáliai útjának mérlege

A Vatikán sajtótermének igazgatója a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva pozitívnak nevezte a portugáliai apostoli látogatás mérlegét. A pápát minden várakozást felülmúló szeretettel fogadták Portugáliában. A szentatyát nagyon megérintette, nagy örömmel és megelégedéssel töltötte el mindez – hangsúlyozta a vatikáni szóvivő. Rendkívüli lelki élmény volt XVI. Benedek számára, hogy együtt imádkozhatott a portugál hívekkel a fatimai szertartások során, amely apostoli útja csúcspontját jelentette. Találkozott a kultúra területén és a szociális szférában tevékenykedő szervezetek képviselőivel is. A papokkal való találkozója stratégiai fontosságú volt a portugál egyház társadalmi jelenléte szempontjából. A kulturális élet legfontosabb képviselői jelen voltak az alkalmon, ami történelmi jelentőségűnek nevezhető. Az egyház építő módon párbeszédet kíván folytatni mindenkivel, aki elkötelezetten dolgozik a kutatás, a művészet, a kreativitás világában – hangsúlyozta Lombardi. A szentszéki szóvivő szerint a fatimai látogatás kitágította a horizontot Európára és a világra, hiszen Fatima jelentőségteljes helyszín az egyetemes egyház számára: Isten jelenléte a történelemben és az emberek üdvösségének kérdése fonódik itt össze. A fatimai próféciára vonatkozóan Federico Lombardi elmondta: a pápa szemszögéből azt jelenti, hogy a történelmi eseményeket, az egyház zarándokútját megtanultuk nehézségeivel és reményeivel a hit fényében értelmezni, melyet Isten tekintete kísér, aki követi a vándorló egyházat és az emberiséget. Kegyelmével elkíséri azokat, akik hozzá fordulnak. Arra kér bennünket, hogy kötelezzük el magunkat ebben a történetben saját megtérésünk által, hogy az evangélium szerint tudjunk cselekedni. A próféciát mint az emberi valóság és történelem olvasatát kell értelmezni. Fatima megtanította számunkra, hogy ne csak saját személyes életünkre tekintsünk, hanem az egyházéra és az emberiségére is a történelem összefüggésében. Isten világossága, szeretete és elkötelezettsége megtérésünk iránt arra ösztönöz, hogy egyre hűségesebb tanúi legyünk szeretetének a világban. Ez az a profetikus üzenet, amely továbbra is nagy aktualitással bír a jövőben is. (VR)

 

Felvételi a GMGK Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2010/2011-es iskolai évben induló IX. osztály 28 helyére, azon fiúknak, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2010. szeptember 12-ig nem töltik be a 18. életévüket. Várjuk azok jelentkezését, akik papi hivatást éreznek vagy kántori oklevelet óhajtanak szerezni (ez opcionális), vagy egyszerűen keresztény-katolikus nevelésben szeretnének részesülni. A felvételizni szándékozók jelentkezzenek a felvételire történő beiratkozást megelőzően plébánosuk által vagy plébánosuk tudtával iskolai hitoktatójuk által a Kisszeminárium igazgatóságán. Ugyanakkor a Kisszeminárium XI. osztályába is át lehet iratkozni különbözeti vizsgák letételével. Bővebb felvilágosítás a helyi plébániahivatalnál (a 2010-es esztendő II. körlevelét kérjék) vagy az iskolánk igazgatóságán: Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, 510009 Alba Iulia, Str. Pãcii nr. 4. Tel./fax: 0258-819869. E-mail: gmgkdirector@sis.uab.ro, A beiratkozással, felvételivel kapcsolatos tudnivalókat tanintézetünk honlapján is megtalálhatják az érdeklődők: www.gmgkliceum.ro. (Gál László igazgató)

 

Kiállítás: Mária-tisztelet Erdélyben

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban kiállítás nyílt Mária-tisztelet Erdélyben. Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban címmel. Az időszakos egyházművészeti kiállítást Szász János, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség gazdasági igazgatója és Hegedűs Enikő, az érsekség művészeti referense nyitotta meg május 20-án a székelyudvarhelyi ferences templomban. A kiállítást rendezték: Fábián Gabriella néprajzkutató, Kovács Zsolt művészettörténész, Mihály Ferenc restaurátor, Miklós Zoltán muzeológus, Terdik Szilveszter művészettörténész. Szakmai tanácsadó: Szilárdfy Zoltán. A kiállítás május 20–július 31. között tekinthető meg a Haáz Rezső Múzeum képtárában.

 

Szoboszlay Aladár rehabilitációja

Kincses Előd ügyvéd, a Maros megyei RMDSZ volt elnöke sajtóértekezleten jelentette be, hogy elérte, a Kolozs megyei ítélőtábla érvénytelenítse 1958-as döntéseit. Az 1958-ban a III. számú Észak-Kolozs Régió katonai törvényszéke 57 személyt ítélt el, amiért részt vettek az 1956-os magyarországi forradalom utáni erdélyi megmozdulásokban, és döntését megerősítette a Román Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága is. Ekkor ítélték halálra és végezték ki Szoboszlay Aladár katolikus papot is, míg tíz társa börtönbüntetést kapott. Az ügyvéd elmondta, 2009 márciusában a Kolozs megyei ítélőtábla elutasította a perújrafelvételt, ám elfogadta azt a Legfelső Ítélő és Semmítőszék, visszaküldték az iratcsomót újratárgyalásra alapfokra Kolozsvárra, és most ez a bíróság hozott kedvező ítéletet. „Sikerült érvényt szereznünk Szoboszlay Aladár testvére kérésének, és semmisnek nyilvánították az 1958-as ítéletet, felmentették az összes vádlottat” – mondta el Kincses. „Végre az igazságszolgáltatás teljesítette kötelességét.” „Sikerült elérnünk az összes vádlott felmentését, visszanyerte katonai rangját Constantin Drãgãniøã, a híres kézilabdás Cezar Drãgãniøã édesapja. Édesanyját és édesapját egyaránt elítélték eben az ügyben. A büntetőtörvénykönyv 211-es cikkelye alapján, fegyveres felkelés bűntette miatt ítéltek el mindenkit” – nyilatkozta Kincses. Védőbeszédében arra hivatkozott, hogy a Tismãneanu-jelentés is embertelennek nevezte a kommunista rezsimet és kimondta, a katonai törvényszék abban az időben a politikum kiszolgálója volt. Kincses ismeretei szerint jelenleg az 57 elítéltből hárman vannak még életben: Ferenc Ervin ferences szerzetes Gyergyószárhegyen, valamint Orbán Péter és testvére, Etelka Csíkszeredában. Az 1956-os magyarországi forradalom után az erdélyi magyar közösség több tagja szolidarizált a budapesti eseményekkel, sokukat letartóztatták és elítélték. Csíkszeredában tízen meghaltak, 30 szász, 30 román és 77 magyar fiatal börtönbe került. A kolozsvári katonai törvényszéki ítéletet 1958. július 24-én megerősítette a Román Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága is. Tíz vádlottat, Szoboszlai Aladárt, Fântânaru Alexandrut, Ábrahám Árpádot, Huszár Józsefet, Kónya Istvánt, Lukács Istvánt, Orbán Istvánt, Orbán Károlyt, Tamás Dezsőt és Tamás Imrét halálra ítélték és kivégezték 1958. szeptember elsején. A többi vádlottat öt év börtönbüntetésre, illetve életfogytiglani kényszermunkára ítélték. (Mediafax)