Vasárnap Logó

Barangolások erre-arra, vidékekre-országokba


A honfoglalók tulipánjai

A tulipán

 

A tavasz egyik színes virága a tulipán. Kertjeink és rétjeink egyik gyakori díszítő virága, akárcsak a nárcisz. A tulipános vagy nárcisszal teli táj képe tavasszal üdítő élményt nyújt.

A tulipán mint díszítő elem mély nyomot hagyott népünk kultúrájában. Közel állunk hozzá, hogy jelképünknek tekintsük.

Mintázata igen gyakran fordul elő festett és faragott tárgyainkon. Valami hasonló mélységet jelent a lótusz Egyiptomban és Indiában, a perzsák palmettája, a görögök babérja, a japánok cseresznyevirága. A néphagyomány a piros tulipánt a tűzzel, illetve a szerelemmel hozza összefüggésbe. A tulipánt magukénak vallják a magyarok, a hollandok és a törökök. Az európai tudomány eddig úgy tartotta, hogy a tulipán a törököktől származik, akik a 16. században hozták be Európába. Az utóbbi kutatások kimutatták, hogy bölcsője Közép-Ázsia és a Kárpát-medence. Közép-Ázsiában a vadtulipánnak több mint száz faja ismert.

Tulipán mintázata látható azokon a kora bronzkori leleteken, amelyek a magyarsághoz kapcsolódnak. A mezopotámiai pecséthengerek lenyomatain gyakran tulipán képezi a tűzoltárt vagy az élet vize edényt két szárnyas lény között. A tulipán egyben az életfa szerepét is betölti, melyet gyakran ábrázolnak oroszlánokkal. Az életfa tetején nagy gyakorisággal ott található a szárnyas nap, melynek fejjel ellátott alakja liliomszerű hármas tulipánt tart kezében. A mezopotámiai kultúrkörrel rokon hatti mitológiában található egy Tulipánisten, Telepinu, aki Taru viharisten és az istenanyának a gyermeke. Telepinu a monda szerint termékenységet hozott. Őt kérték, hogy megjelenjen, hozzá imádkoztak, valahányszor kiszáradt és terméketlenné vált minden.

Az ókor istennői és a hozzuk kapcsolódó virágok az ember számára védelmet és bőséget jelentettek. A különböző népek hitregéiben a tulipán hagymái, akár a rózsa szirmai, ehető táplálékul szolgáltak. Tudunk arról, hogy a tulipán hagymáit értékes tápláléknak tartják ma is a természeti törzsek.

Az ősi időkből Mezopotámiából és Egyiptomból kerültek elő tulipánszerű ábrázolások. Mezopotámiában a tulipánnak külön ünnepe volt. A tökéletes szerelem, a tavaszi termékenység, a kiviruló természet jeleként tartották számon. Egyes népek hagyományaikban ma is őrzik. A tulipánünnep a fiatal lányokhoz kapcsolódik. Így külön tulipánünnep van Közel-keleten a Tadzsikoknál a fiatal lányok részvételével.  A római tavaszi Rosalia ünnepsoron jelentős szerepe van a tulipánnak. A Boszporusz partján is ünnep van az első tavaszi virágok megjelenésének idején.

Nekünk, magyaroknak régi tulipános kincseink vannak. A hun időkből maradt ránk a tulipános életfa az esztergomi kápolna falfestményein. Honfoglaló őseinktől több olyan lelet került napvilágra, melyen tulipános, liliomos díszítés található. Megtalálható a nyeregkápákon, tarsolylemezeken, a szkíta kard hüvelyén. A koronázási palástot, valamint az Árpád-házi királyaink pénzeit, címereit tulipános motívumok díszítik. Tulipán található Mátyás király Bibliájának bőrkötésén és címeres tányérján.

A tulipán a magyar népművészet leggyakoribb motívuma. Gyakori előfordulása arra utal, hogy népünknél nemcsak virágjelkép, hanem valami mélyebb jelentést hordoz. Nemcsak azért, mert a tulipán egy nagyon régi virágunk. Alakja hasonlít az anyaölhöz, a teremtés kelyhéhez. A tulipánt az etnográfia erotikus szimbólumnak tartja. Mint a termékenység jele, világunk teremtő anyai oldalát emeli ki. A néphit védelmező erőt tulajdonít neki.

Szakrális céllal is készülhettek magyar  tulipános díszítésű kerámiatárgyak. Híres kerámiáinkon hármas virágú tulipános életfát láthatunk őrállatok között. Ez a minta a szkítáknál jelent meg, pusztai hagyományt őriz. Többvirágú tulipán a valóságban nem létezik, mert e növény egy száron csupán egyetlen virágot nevel. Amúgy a tulipánnak is, akárcsak a liliomnak, hármas mintázata van. Kapcsolat van a szent hármasság, a virágok szerkezete és a hármas ábrázolási mód között.

A keresztény szimbolikában a tulipánnak a liliomhoz hasonló jelentése van. Ez nem véletlen, mert a tulipán a liliomfélék családjába tartozik. Mégis a tulipán sokkal ritkábban jelenik meg katedrálisok ablakain vagy az oszlopok felfutó növénydíszítésein, mint a liliom. A fehér tulipán a szüzességre, a tisztaságra utal. Gyakran a kehellyel azonosítják, mely Krisztus vérét fogta fel.

A tulipánt jelvényeken is megtaláljuk. Az egyik nemzeti ellenállási mozgalomnak, a Tulipánkert szövetségnek volt az ismertetőjele a 19. század elején.

A tulipán háztartási eszközeink gyakori díszítőeleme, de elmaradhatatlan a faragott kapufélfákon is. A tulipános láda nemcsak népdalainkban fordul elő, hanem a népi háztartás igen becses tárgyaként is. Maga a nagypatkósnak nevezett írásos párnánk mintázata is lényegében egy tulipánt jelenít meg. Meséinkben, mondáinkban is megtalálható a tulipán motívuma.

Szőcs Katalin