Vasárnap Logó

Húsz év a szeretet jegyében – értékünk az ember

Az eltelt két évtizedben Erdély egyik meghatározó civilszervezete lett a Caritas Maros megyében is. Vidéken hangsúlyosabban a Nyárád mentén, a Nagy- és Kis-Küküllő térségében van jelen a szeretetszolgálat. Ez utóbbi, Balavásártól Szovátáig terjedő vidék munkatársai gyűltek össze ünnepelni, mérleget vonni május 19-én a gyulakutai kultúrotthonban. A rendezvényre a szervezet vezetői mellett eljöttek a gondozottak, a környékbeli önkormányzatok képviselői, a polgármesterek és egyházi személyiségek is.

Samu Imola, a térség otthoni gondozói szolgálatának vezetője a házigazda szerepében köszöntötte a jelenlévőket. Máté Róbert és dr. Márton András, a szervezet igazgatói fejtették ki, mit jelent a Caritas jubileumi mottója: Értékünk az ember, vagyis az, hogy mindnyájan Isten teremtményei vagyunk és így az embert mint felbecsülhetetlen értéket helyezzük tevékenységünk középpontjába. Viszont a saját magával, családjával és közösségével szembeni felelősséget senkitől nem tudjuk elvenni, a gondok megoldásában a Caritas csak társ lehet.

A térségben 2004-ben az otthoni gondozással kezdődött a tevékenység, de igazából lendületet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság partnereként megnyert európai uniós pályázat adta 2007-ben. Dr. Schmidt Lóránd vezérigazgató elmondta, hogy az általa vezetett intézmény és Maros Megye Tanácsa közel öt esztendeje támogatja a Caritast munkájában, a rábízott feladatokban pedig olyan ritmust diktáltak a szervezet munkatársai, amihez még nekik is fel kell nőni.

A Kis-Küküllő vidékén két program működik: az otthoni gondozás és a családsegítő szolgálat, az előbbit a házigazda, az utóbbit a szolgálat gyulakutai munkatársa, Joó Ibolya szociális munkás mutatta be a jelenlévőknek. A környék számára lehetőségként került bemutatásra a gyergyói munkatársak, Köllő Tímea és Buslig Katalin által a Caritas vidékfejlesztés programja, amelynek célja a gazdák támogatása és a falugondnokság, segítségnyújtás az elszigetelt települések lakói számára.

A rendezvény második felében egyfajta párbeszéd zajlott, többen a gondozottak, polgármesterek, tanácsosok és lelkészek közül elmondták véleményüket a Caritas tevékenységéről, méltatták és köszönték meg különösen azoknak a munkatársaknak, akikkel kapcsolatban vannak, és minden nap elviszik hozzájuk a szeretet lángját, a reménység fényét. A végén a helyi családsegítő szolgálat gyermekcsoportja furulyaszóval, az idősek csoportja pedig zenés-verses összeállítással örvendeztette meg az ünneplőket.

A nyílt napok sorozata folyatódik: május 26-án Székelyudvarhelyen, a Papkertben található nappali foglalkoztatóban várták az érdeklődőket a Caritas vezetősége és munkatársai; május 31-én Petrozsényban tartanak nyílt napot; június 2-án, 11 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban ismerkedhetnek meg a régióban zajló programokkal, végezetül pedig június 16-án a sepsiszentgyörgyi Szent Patrick Önkéntes-központba várják az érdeklődőket a szervezet munkatársai.

Molnár József