Vasárnap Logó

Demonstráció?

Ünnepeinket elkezdtük – vagy elkezdte a környezetünk, az ún. „világ” – arra használni, amire nem kellene... Szent Miklósból bulizó Mikulás lett, a karácsonyból érzelgős „szeretetünnep”, a húsvétból nyuszikereskedelem – hogy csak a nagyobb ünnepeinket említsük.

Ami a keresztény ünnepek okán történik a társadalomban, az utcán, annak lassan semmi köze nincs már a tiszta katolikus hithez és életvitelhez. A kereszt is lehet ma puszta divat. Szívesen gondolok ilyenkor a katakomba-kereszténységre... Azt nem volt érdemes hamis motivációkkal vagy felszínesen művelni. Az ünnep ünnep volt: rejtett találkozás a Krisztus-misztériummal.

Nem akarom a világért sem visszasírni ezeket az időket: legyünk hálásak a szabadságért, még akkor is, ha sok ellentmondásos jelenség társul hozzá.

Mert megvan az ideje a demonstrációnak is: a rejtettségből való megmutatkozásnak – ilyen demonstráció nálunk a pünkösdi búcsú. És ez jó és szép. Örüljünk neki. Vegyünk részt benne. De tisztázzuk előtte magunkban: mit akarunk demonstrálni? Mire, illetve  kire akarunk rámutatni kivonulásunkkal, a tömeghez való csatlakozásunkkal?

A nagy tömegbe bármi belevegyülhet a buzgó zarándoktól a tolvajig, az őszintén imádkozótól a képmutatóig, az Isten országát keresőtől a magyarkodóig – vagy éppen a gyászmagyarig. Ilyenkor a szentek szentjét és a „vásárcsarnokot” nem sok választja el egymástól...

Ébernek kell lennie tehát minden zarándoknak. Nekünk kell azon őrködnünk, hogy ne tegyük – és mások se tegyék – az Isten házát vásárcsarnokká, ahol a  Lélek csendje és tüze helyett ideológiák zsivaja és mocsara demonstrálja a maga igazát, és adja-veszi olcsó portékáit.

A Szentlelket nem lehet alárendelni a politikának. Sem a kereskedelemnek. Sem csoportérdekeknek. De még a történelemnek sem. Éppen fordítva: ő az, aki mindezeket képes megtisztítani, megszentelni és átalakítani.

Legyünk tehát éberek, és demonstráljunk csak bátran: magatartásunkkal, imádságainkkal, ha kell, szavainkkal mutassunk rá Krisztusra és Krisztus egyházára, Isten szent népére, akit a Lélek kent föl a keresztség és a bérmálás szentségében. Ne engedjük divattá, népszokássá, politikai eseménnyé degradálódni szent ünnepünket, ne engedjük ideológiák vásárcsarnokává zülleni legkedvesebb hazai kegyhelyünket!

Farmati Anna sss