Vasárnap Logó

Csíksomlyói pünkösdi búcsú

A csíksomlyói pünkösdi búcsú idén május 21–24. közt lesz, mottója: Most segíts meg, Mária! A május 21-én, pénteken este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a 443. csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot, ezt követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik. Május 22-én, szombaton reggel 7-kor, 8-kor s este  7 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. A papi kordon de. fél 11-kor indul a kegytemplom előtti térről a két Somlyó-hegy közti nyeregbe a Hármashalom-oltárhoz. A kordonban helyet kapó búcsú szimbólumát, a labarumot a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium két végzős tanulója, Nagy Lajos és Korpos Attila viszik.  A faciger, vagyis a labarumvivők kísérője Dánél Csaba.  A fél 1-kor kezdődő búcsús szentmise szónoka fr. Böjte Csaba OFM. A szentmisét – amelyen dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mellett részt vesz Francisco-Javier Lozano apostoli nuncius és a világ ferenceseinek legfőbb elöljárója, fr. José Rodríguez Carballo OFM minister generalis – a Duna Televízió élőben közvetíti. Szombat éjszaka a kegytemplomban virrasztás lesz. A csíksomlyói Szent Péter-templomban du. 6 órakor csángó misét mutatnak be. Május 23-án, vasárnap, pünkösd ünnepén a szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek. Május 24-én, hétfőn is ünnepi miserend van (8-kor, fél 11-kor és este 7 órakor).

Akárcsak eddig minden esztendőben, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra is mindenkit egyforma szeretettel hívunk és várunk: a kedves híveket, a papokat, a szerzeteseket és a lovagrendek képviselőit, a politikusokat és a különböző közéleti szereplőket, de senkit nem társadalmi rangja és beosztása szerint, hanem mint Istent kereső zarándokot, mint a Szűzanya gyermekét. Mint minden alkalommal, most is hangsúlyozzuk: a csíksomlyói pünkösdi búcsú zarándoklat, és szeretnénk, ha megmaradna – történelmi múltjához hűen – vallási cselekménynek. Legfontosabb tehát, hogy a pünkösdi szent napokon a Csíksomlyóra zarándokolók az Isten imádását, a boldogságos Szűz Mária tiszteletét tartsák szem előtt, és legyenek tudatában annak, hogy a bűnbánati gyakorlatok, a gyónás, az áldozás és a szentmisén való részvétel mellett a zarándoklatnak a kellemetlenségek és egymás elviselése, az áldozatvállalás is része. Évről évre tapasztalhatjuk, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsúsok közül sokan nem a vázolt lelki-vallásos tartalmat és lelkületet keresik, hanem annak alkalmaként használják fel ezt az évszázados hagyományokkal rendelkező vallási eseményt, hogy politikai hovatartozásukat, a keresztény értékrendtől merőben eltérő csoportidentitásukat mutogassák. Ennek a több éve megfigyelhető jelenségnek a megemlítésével nem szeretnénk senkit bántani, de mint a kegyhely őrei úgy gondoljuk, hogy ezek a megnyilvánulások nem találkoznak a búcsús zarándoklat alapvető értelmével, szerepével. Éppen ezért hangsúlyozzuk: a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat igazi értéke a bűnbánatban, az Istennel való közös találkozásban, a Mária-tiszteletben rejlik. Törekedjünk a búcsújárás szerepének megőrzésére egyénileg és közösségi szinten egyaránt, hogy keresztényekként megfelelő magatartásunkkal méltó örökösei, folytatói lehessünk-maradhassunk őseink hitének, a csíksomlyói búcsújárás hagyományainak. Meggyőződésünk, hogy a közös imádkozásban és a közös Szűzanya-tiszteletben megnyilvánuló tiszta hit az Istenre való rátalálás mellett minden magyar egymásra találásának a kegyelmévé is válik.

 

fr. Péter Arthur csíksomlyói ferences rendházfőnök