Vasárnap Logó

Hányan leszünk, magyarok, Erdélyben?

Erdélyi magyar demográfia és népesedéspolitika, a 2011-es népszámlálás várható eredményei címmel tartott előadást Horváth István, a kolozsvári székhellyel működő erdélyi Kisebbségkutató Intézet igazgatója és Kiss Tamás tudományos titkár a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulátusának nagytermében április 20-án.

Az elmúlt időszakban végzett kutatásaik eredményeit ismertették, azok alapján keresték többek között arra  a kérdésre is a választ, hogy a 2011-es népszámláláson hányan leszünk, erdélyi magyarok. Emlékeztettek az előző népszámlálások utáni reakciókra: az 1992-est követően hitetlenkedés volt tapasztalható, az erdélyi magyarság bizalmatlanul tekintett a számokra, amelyek a korábbi, kétmillió erdélyi magyarról szóló mítoszt megdöntötték. A 2002-es népszámláláskor már nem annyira a hitetlenkedés, mint a megdöbbenés és az elkeseredés volt az uralkodó hangulat: ha ilyen kevesen vagyunk és ilyen mértékben fogyunk, mi a jövő, van-e magyar jövő Erdélyben… Ezekre is emlékezve fogalmaztak úgy a szociológusok: fel kell készíteni az erdélyi magyarságot a várható eredményekre, mert a csüggedés semmiképp nem megoldás.  A számszerű eredmények okos és hasznos, ugyanakkor reális megoldásokra kell serkentsenek minden felelősen gondolkodó értelmiségit, politikust. Arra is utaltak az ismertetőben, hogy az erdélyi magyar értelmiségnek határozottan ki kell nyilvánítania a magyarországi politikai elit irányában is a maga elvárásait, és saját érdekeit kell érvényesítenie, hiszen nincs az a nemzetpolitikai érdek, amelynek nyomán Erdély az anyaország javára kiürül. Ám mindehhez semmiképp nem elegendőek a szólamok, sem itt, sem a határ túloldalán. A múltba néző nosztalgia sem célravezető (lásd kettős állampolgárság, aminek jogi keretei a mai Európában nem egyértelműek, EU-s tagság esetén nem is létszükséglet a szabad közlekedéshez, mindössze a magyarországi letelepedést teheti könnyebbé, a kérdés csak az: ez-e a cél?). A szülőföldön való élést segítő programok, munkalehetőségek, a megélhetést és jó közérzetet biztosító politika szükséges. Ezt várja az erdélyi magyarság felelősen gondolkodó része az erdélyi magyar és az anyaországi vezetéstől.

Bodó Márta