Vasárnap Logó

Hírek, hirdetések

Húsvét az MTV-n

Április 4-én a húsvétvasárnapi katolikus szentmisét a Magyar Televízió a budapesti Szent István-bazilikából közvetíti. Fôcelebráns Erdő Péter bíboros, prímás. A kereszténység legnagyobb ünnepén feleleveníti a nagyszombati vigíliát, amelyben a tûz és a víz megáldása után megemlékezünk a fény születésérôl, Jézus Krisztus feltámadásáról. Ezt követôen Kapcsoljuk Rómát: XVI. Benedek pápa az öröm húsvéti üzenetét küldi a „városnak és a világnak”. A nézôk a helyszíni közvetítéseket mindkét csatornán figyelemmel kísérhetik. A Magyar Televízió minden kedves nézôjének áldott ünnepet kíván! (Csermák Zoltán)

 

Érvek a papságért

A gyulafehérvári Hittudományi Fôiskola április 29.–május 2. közt tudományos konferenciát szervez Érvek a papságért címmel. A program: április 29-én du. 5 órától szentmise a székesegyházban (fôcelebráns Grocholewski Zenon bíboros). Pénteken és szombaton de. 9–du. 1 óra és du. 6–fél 8, vasárnap de. fél 11 és 1 óra között elôadások lesznek, pénteken kora délután a Battyhaneum könyvtárat, szombaton pedig a székesegyházat és az érsekséget látogatják meg a vendégek és érdeklôdôk. A konferencia elôadásai: Bara Zoltán: Antióchiai Szent Ignác a papságról; Benyik György: Béda Venerábilis az ideális szerzetes és pap; Diósi Dávid: Identitásfaktor: kultusz. Zsákutca vagy kihívás?; Ferenczi Sándor: A hívek pasztorációja Erdélyben a Habsburg abszolutizmus idején; Fodor György: Különbségek a szunnita és a siíta iszlám eszkatológiájában; Gerardi Renzo: Sacerdos alter Christus?; Hercsik Donath: Der Priester im Verständnis des II. Vatikanischen Konzils. Fortschritte und Fragen; Jakubinyi György: A papi hivatás Jeremiás próféta élménye alapján; Jitianu Liviu: Papi identitás az idôk jeleinek tükrében; Kovács F. Zsolt: A papnövendékek számának alakulása a négy erdélyi egyházmegyében 1989–2009 között; Magaña Emilio: Doveri legati alla vita sacerdotale in relazione al celibato, all’obbedienza e alla povertà; Marton József: Klerikus–laikus viszony a gyulafehérvári egyházmegyében a kommunizmus idején; Martos Balázs: Veszem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. A 116. zsoltár újszövetségi olvasata; Nagy József: Újszövetségi teológiai adalékok a papság II. vatikáni zsinat utáni képéhez; Nóda Mózes: A participatio actuosa üzenete a pap és a krisztushívôk számára; Oláh Zoltán: Miben elôkép az ároni papság és a hetven vén intézménye az újszövetségi papság számára?; Orbán Szabolcs: Szent Ferenc és a papság; Szabó Ferenc: Hit és hûség a pap életében; Udvardy György: A papság és az isteni szó; Vik János: A pap mint tanácsadó.  A logoterápiai segítôbeszélgetés alkalmazásának lehetôségei a pasztorális tanácsadásban.

 

Jegyeskurzus Marosvásárhelyen

A Katolikus Családpasztorációs Iroda szervezésében április 13-án újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen. A kurzus egyházi és szakmai segítség házasságra készülô fiataloknak, lehetôség a párkapcsolat elmélyítésére, ismerkedési lehetôség más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A kurzus nyolc hétig tart, június 8-án ér véget. A találkozókat kedd esténként fél 8–fél 10 között tartják. Lelkész, orvos, pszichológus szakemberek és keresztény házaspárok a meghívottak. Az együttlétek formája interaktív, nemcsak elôadások meghallgatásából áll, hanem beszélgetésekbôl, csoportmunkából is. Mindazok jelentkezését várjuk, akik a 2010-es év folyamán szeretnének összeházasodni. Jelentkezhetnek olyan párok is, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat és kapcsolatukat. A kurzus házigazdái: Sófalvi Szabolcs és Adél. Jelentkezni április 9-ig lehet Szénégetô Istvánnál: szenegetoi@gmail.com, 0740-138784 vagy a Sófalvi házaspárnál: 0744-799055 vagy 0265-318555. A következô kurzus október 12-én indul és december 7-én ér véget.

 

Pax Romana találkozó Brassóban

Március 18-án találkozott a brassói Pax Romana csoport, amely havi összejövetelein más-más témát beszél meg. Ezúttal dr. Balázs Béla tartott kultúrtörténeti bevezetô elôadást A szerzetesek miért viselnek más ruhát, és hogyan segítettek magukon az idôk folyamán címmel, s többek közt a brassói ferencesek száz évig tartó posztógyártásáról is beszélt. Tanulmányát egyúttal Szirmai Béla kanonoknak, gyémántmisés papnak, régi Pax Romana-tagnak ajánlotta. A brassói tagság körébôl huszonegyen gyûltek össze az elôadásra. Az idei, szeptemberre tervezett országos tanulmányi napokat is a brassói Pax Romana-csoport szervezi. (Paulusz Mária)