Vasárnap Logó

Felhívás

Az RMDSZ és az EMKE tordaszentlászlói választmánya, Tordaszentlászló egyházközsége és önkormányzata, a Thamó Gyula Közművelődési Egyesület szervezésében, a Communitas, Kolozs Megye Tanácsa és Művelődési Felügyelőssége, a Népi Alkotások Háza remélt anyagi és erkölcsi támogatásával, valamint az EMKE, a Romániai Magyar Dalosszövetség, az RMDSZ Kolozs megyei szervezete védnökségével az idén is megszervezi a hagyományos, immár a XXI. Szent László-napi kórustalálkozót Tordaszentlászlón Bocskai István Erdély és Magyarország fejedelemmé választásának 405., valamint a nagy magyar gondolkodó és pedagógus, Apáczai Csere János születésének 385. évfordulója tiszteletére.

Az eseményre június 26-án, szombaton kerül sor az Ezeréves kötelék című programban résztvevő magyarországi Hejce, a szlovákiai Debrőd, a horvátországi Dályhegy és a szlovéniai Hodos képviselőinek jelenlétében.

A kórusok részvételi szándékát május 25-ig írásban kell bejelenteni a következő címre: Szőke Zoltán ny. Lp. Az EMKE elnöke, RO 407505 Savadisla – Tordaszentlászló, str. Szőlő utca nr. 144. sz., jud. Cluj – Kolozs megye, telefon 0040-264-374120.

A távolabbról érkezőket, külhoniakat, akik egy vagy több napot szeretnének itt eltölteni, a faluturizmus keretében fizetővendégként tudjuk fogadni. Ilyen irányú igényüket a fenti dátumnál nem későbben a következő címre kérjük postázni: Boldizsár Zeyk Imre, RO 407505 Savadisla – Tordaszentlászló, str. Nagy utca nr. 379 sz., telefon-fax: 0040-264-374001. E-mail cím: boldizsarzeyk@yahoo.com.

A jelentkezési lapon kérjük pontosan közölni a kórus teljes nevét, nemét, létszámát, elérhetőségét, a kórusművek címét, a szerző nevét, a karnagy nevét, tudva azt is, hogy egy kórus számára fenntartott szereplési idő nem haladhatja meg a 10-15 percet. Akik először vesznek részt a találkozón, jelentkezési lapjukhoz mellékeljék a kórus összefoglaló történetét is archívumunk számára.

A közös éneklésre kijelölt kórusművek:

1. Erkel Ferenc–Bárdos Lajos: Szózat

2. Berzsenyi Dániel–Kodály Zoltán: Magyarokhoz...

Kedves Dalostestvérek! Jeligénk továbbra is: „Nyelvében és szokásában él, dalaiban és művészetében érez a nemzet!”

 

Boldizsár Zeyk Imre, az RMDSZ elnöke,

Szőke Zoltán, az EMKE elnöke,

Balázs Attila, református lelkész,

Tamás Gebe András polgármester,

Guttman Mihály, a Dalosszövetség elnöke,

Boldizsár Zeyk Zoltán, a Thamé Gyula Közművelődési Egyesület elnöke