Vasárnap Logó

Tavaszi ifjúsági fórum Székelyudvarhelyen

A székelyudvarhelyi Márton Áron Ifjúsági Ház adott otthont a Főegyházmegyei Ifjúsági Fórum tavaszi ülésének március 26–27. között. A péntek délutántól szombat délig tartó rendezvényre a főesperesi kerületek ifjúsági lelkészei és referensei kaptak meghívást. A fórum munkálatait Tamás Barna fogarasi plébános, ifjúsági főlelkész vezette, az első napot megtisztelte jelenlétével Tamás József püspök is.

A korábbiakban kialakult munkamenetrend szerint az első nap a visszatekintés és értékelés jegyében, a második a tervezés és szervezési kérdések egyeztetésével telt. Szóba kerültek az ifjúsági pasztoráció nehézségei, erdélyi sajátosságai, amelyek figyelembevételével kell szervezni a különböző helyi és egyházmegyei programokat.

A korábbi tapasztalatok megosztása után az a döntés született, hogy idén a pünkösdi búcsú alkalmával az ifjúsági virrasztás helyszíne a Salvator-kápolna lesz, és a hajnali Szentlélek-váró szentmisén vesznek részt szervezett formában az ifjak. A pontosabb programot a későbbiekben közlik.

Az év legfontosabb ifjúsági rendezvénye, a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (CSIT) augusztus utolsó hétvégéjén lesz, témája a hivatás, utak az egyházban, ezzel kapcsolódni szeretnének a szentatya által meghirdetett papság évéhez, mely júniusban zárul. Az idei CSIT ennek lenne egy fiatalos záróakkordja, amely a napjainkban egyre nehezebbé váló elköteleződés (házasságban, papságban, szerzetességben) fontosságára és annak mai lehetőségeire, hangsúlyaira kívánja felhívni a figyelmet.

A 21. században a hálózati társadalom korát éljük, az internet kínálta lehetőségek jó eszközei lehetnek a pasztorációnak, annál is inkább, hogy szentatyánk a közelmúltban buzdította az egyházat e lehetőség hatékonyabb kiaknázására. Elindult az erdélyi ifjúsági pasztoráció honlapja is, amelyet készülnek továbbfejleszteni, de a jelenlegi változat is látogatható a www.hhrf.org/ekip címen.

(szcs)