Vasárnap Logó

Mi visszük Krisztust a világba

 

Virágvasárnappal elkezdődött a húsvéti misztérium ünneplése. „Nem győzöm eleget hangoztatni, hogy a húsvét nem egyszeri alkalom, hanem három napra szétosztott ünnep. Valahogy az egész életünk húsvét kell hogy legyen. Ebbe beletartozik a szenvedés, beletartoznak a megpróbáltatások, azok a gúnyolódások, amelyeket életünkben gyakran osztályrészül kapunk, de ezeken mind át kell hogy süssön Krisztus feltámadása, az ő megdicsőülése. Ez a mi utunk is, Jézus útja. Kövessük ezen a héten is lelkiekben, hogy a mi utunk is könnyebb legyen vele járva” – mondta a virágvasárnapi szentmisén Schönberger Jenő püspök, aki Hársfalvi Ottó általános helynök közreműködésével a bevonulás után szentelte meg a szatmári székesegyház bejárata mellett elhelyezett barkákat. Ezt követően Schönberger Jenő püspök a szép emlékű Merk Mihályt idézte: „Bizonyára sokaknak ismert Merk atya neve, aki az egyik primícián az újmisés kispapnak azt mondta: Kedves testvérem, téged Isten azért választott ki, hogy te legyél az a szamár, aki Jézust viszed az emberek közé. Nagyon szép feladat Jézust vinni, Jézust hordozni. Azt hiszem, hogy nem csak a papnak, hanem minden keresztény embernek hivatása ez. A világegyházban a papság évét ünnepeljük, egyházmegyénkben pedig kiterjesztettük a hivatások évére, nehogy a kedves hívek azt gondolják, hogy csak a papnak a dolga Jézust vinni a világba. A papnak ez különösen dolga, de minden keresztény embernek – testvéreim –, nekünk is a dolgunk. Az pedig, hogy milyen Krisztust fog megismerni a világ, attól függ, hogy én milyen vagyok. Tudok-e bízni, hinni, remélni, megbocsátani, tudok-e derűs örömmel tanúságot tenni róla, mert akkor ezt a Krisztust – az örvendező, megbocsátó, minket szerető Krisztust – tudom a világba vinni és róla tanúságot tenni.”

A virágvasárnapi szentmisén az evangélium helyett a passiót adják elő: Jézus szenvedésének történetét a szatmári székesegyház kórusa nagyszerű előadásban tárta a hívek elé.

(A szatmári egyházmegye sajtóirodája)