Vasárnap Logó

Kommunikáció a kommunióban


Keresztény újságíró és kommunikátor képzés a
Verbum Egyesület, a Vasárnap és Keresztény Szó
szerkesztősége és a gyulafehérvári főegyházmegye
pasztorális bizottsága által indított képzés célja

Beszélgetés Bodó Márta főszerkesztővel a média és kommunikációs alapképzés kapcsán

 

Réti Tamás: A sokrétű főszerkesztő „szakma” mellett ön képzést is indított Bevezetés az újságírásba – Média és kommunikációs alapképzés címmel. Honnan, de legfőbbképpen hogyan született meg egy ilyen témában mozgó kurzus gondolta?

Bodó Márta: Röviden a fejemből – mondja derűsen a főszerkesztőasszony. – Mégis előzményként mondhatom, hogy már szerveztem a szatmári egyházmegye sajtóreferensével közösen egy ilyen jellegű hétvégi képzést, kb. tíz évvel ezelőtt, szatmári fiataloknak. Velük sikerélményem volt, ugyanis felkészült, sikeres emberek kerültek ki közülük, akik teológiával foglalkoznak vagy általában egyházi körökben mozognak. Ez lendületet adott. Ezen előző tapasztalat mellett a jelenben hatással volt rám a jelenlegi erdélyi helyzet is. Szerkesztve és olvasva az erdélyi katolikus sajtót, az igényesség igencsak elvárandó magam és mások számára is. Ebben továbbá segített a jubileumi évben, 2000-ben Rómába szervezett zarándoklat, amelyet a Társadalmi Kommunikáció Pápai Tanácsa hirdetett meg.

Itt egymással, világi és egyházi szerkesztőkkel találkozhattunk, gazdagodhattunk egymás tapasztalataiból. A római út mellett az óceánon túli katolikus szerkesztőség munkájába való betekintés is segített. Így tudatosult bennem, milyen  elvárásokhoz kell felnőjünk  mi is.

R. T.: Miért tartja fontosnak egy ilyen képzés létrejöttét?

B. M.: Az egyházban fontos, szükséges a képzett kommunikátorok jelenléte, akik tudják szakmailag is, hogy mit kell tenniük. Szükség van tudatosabb kommunikátorokra, akik fejlett ismeretekkel rendelkeznek, valamint megfelelő egyházias lelkülettel. Ennek mentén egy tudatosabb kommunikációra van szükség, hogy az egyház minden emberhez tudjon szólni és legyen mindenki számára közérthető.

R. T.: A mostaninak megnevezésben szerepel az a kifejezés, hogy újságírói képzés. Mennyire takarja ez a képzés célját, illetve tartalmát?

B. M.: Fontos az elnevezés, hiszen az újságírás ismertebb fogalom, de a képzés nemcsak az újság(ok) írására vonatkozik, hanem az audiovizuális médiáról és internetről is lesz szó. Az elektronikus sajtóról különösképpen, hiszen itt is írni kell, így ebben is igényesnek kell lenni. Így bennem, bennünk, mondhatom így, hiszen nem csak én egyedül tartom a képzést, az volt a cél, hogy egyházi kommunikátorokat képezzünk. Habár nem teljes körű a képzés, mégis vágyat ébreszthet az elmélyülésre. Ugyanakkor szükség van arra, hogy a keresztény üzenet megfelelő módon, a mai kultúrához szóljon.

R. T.: Ez a képzés csak diákoknak szól, vagy ennél jóval tágabb a célcsoport?

B. M.: A célközönség nem csak diákok, hanem plébániai, egyházi alkalmazottak.  A plébániai lapok, értesítők is fejlődhetnek. Annál is inkább, hogy szerkesztőiknek sokszor nincs kellő újságírói vagy filológiai képzettsége. Papoknak is szól a képzés, hiszen egyházunk képviseletében a prédikációt a mai világban másképp kell megjeleníteni, mint régen. Az írott prédikáció más, mint a szószékről elmondott. Ugyanakkor pap és világi egymásra is találhat a közös munkában. Ezért elképzelésem, elképzeléseink szerint a képzés olyan fiataloknak szólna, akik nyitottak az új felé és valamilyen szinten találkoztak már a médiával vagy szeretnének gazdagodni e téren.  A mostani jelentkezők között sok a teológus, ami számomra külön öröm, hiszen részben igazolta azt az elképzelést, hogy a kolozsvári teológiai karnak jó kapcsolatban kell állnia az egyházi sajtóval.

R. T.: Melyek azok az alapelvárások, amelyeket a jelentkezőknek teljesíteniük kell?

B. M.: Alapelvárás a jelentkezők irányába, hogy jöjjenek el lehetőleg minden foglalkozásra, amely remélem, megdolgoztatja őket. Nem lesz könnyű, szigorú vagyok, amikor tanítottam, akkor is az voltam, ami véleményem szerint nem hátrány, hanem kihívások elé állít és fejlődésre sarkall.

R. T.: Megkezdődött a képzés. Hogyan látja a kialakuló csapatot, milyen elvárásaik vannak, milyenek?

B. M.: Izgultam: szeretnék minden elvárásnak megfelelni. Örültem: nyitott, vidám összekovácsolódó csapat van kialakulóban. Jól „veszik a lapot”, eleve azzal a vággyal érkeztek, hogy csapattá kovácsolódjanak. Ez helyénvaló, hiszen a kommunikációhoz kommunióra van szükségünk.