Vasárnap Logó

Papi hivatások nyomában


A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly
Teológiai Líceum csapata Majláth püspök
életrajzából adott elő egy jelenetet

Katolikus középiskolák vetélkedője Nagyváradon

 

A papság éve alkalmával került sor a Papi hivatások nyomában tematikus hittanverseny országos szakaszának lebonyolítására február 26–28. között a nagyváradi Szent László Gimnáziumban. A vetélkedőn a négy erdélyi egyházmegye katolikus iskoláinak azon háromtagú csapatai vettek részt, amelyek az elődöntők során a legjobb eredményt érték el. A diákoknak Schlauch Lőrinc bíboros, dr. Bogdánffy Szilárd, Szent Gellért és Gróf Majláth Gusztáv Károly püspökök munkásságából kellett felkészülniük.

A rendezvény szentmisével kezdődött péntek este, utána a megnyitó ünnepségen Böcskei László nagyváradi megyéspüspök jellemezte a négy püspököt, és a hivatás lényegéről, annak különféle élethelyzetekben tapasztalható aspektusairól beszélt. Pásztor Gabriella államtanácsos Vianney Szent János példáját idéző levelét Zalder Éva igazgatónő olvasta fel, aki a tavalyi Szent Erzsébet-vetélkedőre visszaemlékezve a vetélkedő rendkívüliségét emelte ki. Luca Dorel Bihar megyei főtanfelügyelő, Ákos Zoltán Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes egyaránt értékelte a rendezvényt, Negruţiu Florian Bihar megyei ortodox szaktanfelügyelő pedig örömét fejezte ki a tekintetben, hogy ilyen versenyekre sor kerülhet, értékelte a katolikus iskolák tevékenységét, és elmondta, hogy perspektívát lát az egyházi oktatásban. Majd Zalder Éva Mária, a Szent László Gimnázium igazgatója köszöntötte a verseny résztvevőit, valamint a szervezésben, a felkészítésben részt vevő pedagógusokat és meghívottakat. Vacsora után a diákok szervezett szerepjátékok segítségével ismerkedhettek egymással, megteremtve ezzel a szükséges jó hangulatot a másnapi vetélkedőhöz.

A szombati nap szentmisével kezdődött, amelyen a péntek estihez hasonlóan a Szent László Gimnázium kórusa teljesített liturgikus szolgálatot. Utána következett a vetélkedő: kilenc csapat mérhette össze tudását. A csapatverseny diákot próbáló feladatait dr. Kormányos László történelemtanár állította össze, a nem kevés szervezési készséget igénylő vetélkedőt pedig Tankó Zita tanítónő bonyolította le. A tárgyi tudás mellett kreatív feladatokat is kaptak a versenyzők: 2-3 perces jelenettel és 3 perces, saját egyházmegyéjük püspökéről szóló power point-os bemutatóval kellett készülniük a végső megmérettetésre.

Ebéd után – az eső miatt elmaradó városnézés helyett – Fodor József vikárius vezette körbe a diákokat a székesegyházi kincstárban és a bazilikában. Délután került sor a díjazásra a nagyváradi püspökség gyönyörűen felújított dísztermében. A díjkiosztás előtt a résztvevők a papi hivatásról szóló irodalmi műsort tekinthették meg a Szent László Gimnázium diákjainak előadásában, majd Böcskei László püspök szólt a diákokhoz, aki felhívta a figyelmet arra, hogy azok a személyiségek, akiknek életrajzából versenyeztek a diákok, példaképek, források, amelyből építkezni lehet. Bátorító hangon fejezte ki, hogy az egyház számít a fiatalokra, az egyházban helye van az ifjúságnak. Kiemelte a közösségteremtés fontosságát, és utalt arra, hogy egy ilyen vetélkedő is annak számít.

Fodor József vikárius, a zsűri elnöke röviden kiértékelte a vetélkedőt, elmondotta, hogy minden csapat megállta a helyét, bizonyította felkészültségét. Ezután következett a díjazás: a kilenc csapat közül az I. díjat a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum (Jánossi Imre, Fülöp Szabolcs, Székely Róbert) kapta, a II. díjat a székelyudvarhelyi Tamási Áron Elmélet Líceum (Boldizsár Zalán, Kovács Miklós, Rózsa Endre) csapata vihette el, a III. díj pedig a Szent László Gimnázium diákjait (Kussy Norbert, Sisák Norbert, Tóbiás László) illette meg. A versenyzők több különdíjban is részesültek.

A Vasárnap-különdíját az előadott jelenet és pps-bemutatók eredetisége, ötletessége, nyelvi-formai kidolgozottsága okán kapta a Hám János Teológiai Líceum (Hütter Dóra, Paulik Hilda, Fekete Dávid), a Szent László Gimnázium, a Segítő Mária Gimnázium (Bartos Tímea, Szabó Ádám, Geréd Erzsébet) és a Gerhardinum Katolikus Líceum (Héczei Gyöngyi, Szendrei Mónika, Tápai Zsolt) csapata kapta.

A díjazás után Pásztai Ottó premontrei öregdiák, ny. vegyészmérnök osztotta meg emlékeit egykori tanárjáról, Bogdánffy Szilárdról. Az ünnepséget a katolikus iskolákért felajánlott imádsággal és énekkel zárták a résztvevők, majd Böcskei László püspök vezetésével megtekintették a püspöki kápolnát. A püspök kiemelte, hogy ez a kápolna az egyházmegye szíve, hiszen a fontos döntések itt születnek.

A versenyt a vasárnap délelőtti püspöki nagymise zárta, amelyen a liturgikus szolgálatot a vetélkedőn részt vevő diákok és tanáraik látták el.

A katolikus iskolák tematikus csapatversenyét, amelyet Benedek Ramóna, a Szent László Gimnázium hitoktatója indított el és szervezett meg rendszeresen lelkes kollégáinak segítségével, már több éves hagyománynak számít az erdélyi katolikus iskolák életében. Színvonalát, hatékonyságát az is bizonyítja, hogy az idén a tanügyminisztérium is elismerte.

Farmati Anna