Vasárnap Logó

Dsida Jenő-nap

Az istenszeretettől áthatott költőre emlékezett Kolozsvár

 

Dsida Jenő-napot szervezett február 24-én a kolozs-dobokai főesperesi kerület, amely a kolozsvári Szent Mihály-templomban délelőtt bemutatott emlékmisével vette kezdetét. Ezt követően a kegyelet virágkoszorúját helyezte el a költő Házsongárdi temetőbeli kriptájánál Szilágyi Mátyás, a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulja, Kovács Sándor főesperes-plébános és  H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója, valamint az egri Dsida Jenő Kör képviselője.

A Dsida-nap záró rendezvényére a Szent Mihály Nőszövetség Szentegyház utcai dísztermében került sor. Fábián Mária elnök köszöntötte az egybegyűlteket, Kovács Sándor főesperes Dsida Jenő katolikus hitéről beszélt. A Dsida Jenő emlékezete című könyvet a szerkesztő, Sas Péter budapesti művelődéstörténész mutatta be. Arról beszélt, hogy a fiatalon elhunyt költő teljes, befejezettnek tűnő életművet hagyott hátra, melyre a katolikus vallás és a természetszeretet jellemző. Dsida szívbetegsége ellenére teljes életet élt, nem gyűrte le, nem bénította meg a halálfélelem. Szerkesztőként dolgozott a Pásztortűz folyóiratnál, a Keleti Újságnál. Belső munkatársa volt az Erdélyi Helikonnak, kolozsvári tudósítója a Gyárfás Elemér szerkesztette Erdélyi Lapoknak, részt vett az Erdélyi Fiatalok lapindításában. Tagja volt a marosvécsi Erdélyi Helikon irodalmi munkaközösségnek, lektora az Erdélyi Szépmíves Céh könyvkiadónak.

A Kriterion Könyvkiadó a Dsida emlékezetére megjelent kötetet időhöz nem kötött, korlátlan tisztelete jelének szánta, s az életmű bemutatására alkalmas tanulmányokat válogattak bele több jelentős Dsida-kutatótól (köztük Láng Gusztáv, Mózes Huba és Kabán Annamária, Lisztóczky László). H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója úgy fogalmazott, elsősorban a kolozsváriaknak kötelességük, hogy felkutassák Dsida gazdag életművét és a fiatalabb nemzedékeknek is felmutassák értékét.

A rendezvény tehát évfordulóhoz nem kötött, időtlen tiszteletadás volt, melynek keretében Laczkó Vass Róbert színművész olvasott fel Dsida Jenő verseiből, Fodor György pedig prózai műveiből. A Potyó István tanár-karnagy által összeállított zenei műsorban fellépett Mányoki Mária énekművész, valamint a helyi zenelíceum diákjaiból szerveződött kvartett.

Fodor György