Vasárnap Logó

Hírek, hirdetések

 

Szolidaritás tettekben

Az ország katolikusai látható módon is kifejezték szolidaritásukat a haiti földrengés áldozataival.

A január 12-én Haitiben bekövetkezett, több mint 200 ezer halálos áldozatot követelő földrengés hatására valóságos szolidaritási hullám indult a világ minden részén. A Romániai Caritas Konföderáció is csatlakozott a szolidaritási akciókhoz: január 31-én a haiti földrengés túlélőinek a megsegítésére gyűjtöttek az ország katolikus templomaiban.

A romániai katolikus egyházmegyék hívei nem maradtak közömbösek a többségében katolikusok által lakott dél-ázsiai országgal szemben, és érezhető, látható módon is kifejezték szolidaritásukat a katasztrófa túlélőivel.

Bár az országos eredmények összesítése még folyamatban van, már most elmondható, hogy soha nem látott méreteket öltött a szolidaritás. Különösen most, amikor a gazdasági válság számos család életét megnehezítette, egyre nagyobb méreteket ölt a munkanélküliség, megmutatkozott, hogy a bajban, a szükségben össze tudunk fogni és segíteni a tőlünk több ezer kilométerre élő embertársainknak is.

Eddig mintegy 930 000 lej gyűlt össze országos szinten a katasztrófa sújtotta emberek javára. A gyulafehérvári főegyházmegye hívei is példás magatartást tanúsítottak, hisz csak a főegyházmegyében 271 021 lej gyűlt össze a templomi gyűjtés során, amely minden eddigi gyűjtés eredményét messze felülmúlta. A szatmári egyházmegyében 102 434 lej, a váradiban 65 816 lej, a temesvári egyházmegyében pedig mintegy 40 000 lej gyűlt össze a kampány során.

Ez is jelzi, hogy közösségeink látható módon is tenni akarnak nem csupán a közvetlen környezetük problémáinak a megoldásáért, hanem szolidaritást tudnak és akarnak vállalni a távoli, de szükséget szenvedő embertársaikkal is.

A kampány során összegyűlt adományokat segélyprogramokra és a  kidolgozás alatt álló rehabilitációs programokra fogjuk fordítani a Caritas Haitiben dolgozó partnereinek a közvetítésével. Az adományok konkrét felhasználási módjáról folyamatosan beszámolunk majd a sajtón keresztül.

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik áldozatot hoztak azért, hogy rászoruló embertársainkon segíthessünk! Isten fizesse!

(Thomas Hackl, Knecht Tamás)

Keresztúti ájtatosság Temesváron

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban nagyböjt minden péntekén magyar nyelvű, hétfői napokon pedig román nyelvű, szentbeszéddel egybekötött keresztúti ájtatosságot tartanak. (S. E.)

 

Általános iskolások keresztútja

Március 5-én, nagyböjt harmadik péntekjén délután fél 5-től a nagyváradi általános iskolák V–VIII. osztályos diákjai tanárokkal, szülőkkel közösen végeztek keresztúti ájtatosságot a Szent József-templomban. A nagyváradi ifjúságért végzett keresztúti ájtatosságot az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezte. (A váradi püspökség titkársága)

 

Hittan tantárgyverseny a Gerhardinumban

A temesvári püspökség keretében működő Egyházmegyei Katekétikai Központ március 6-án a Gerhardinum Katolikus Líceumban magyar, román és német nyelven hittan tantárgyversenyt szervezett az egyházmegyében működő világi iskolák V–XII. osztályos növendékeinek. A verseny egyben lehetőséget adott a résztvevőknek arra is, hogy megismerkedjenek egyházmegyénk történetével, valamint a Gerhardinum Katolikus Líceumban folytatott sokrétű tevékenységgel. (S. E.)

 

Szentmise családosoknak

A temesvári egyházmegye ifjúsági pasztorális tervének megfelelően március 7-én, vasárnap délután 5 órai kezdettel a magyar nemzetiségű fiatal családosok közös szentmisén vesznek részt a temesvári piarista templomban. A liturgiát az Egyházmegyei Ifjúsági Központ termében találkozó követi. (S. E.)

 

Ifjúsági lelkigyakorlatok

Március 5–7. között a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia és az Egyházmegyei Ifjúsági Központ lelkigyakorlatot szervez Temesfőn a 18 évet betöltött fiatalok (egyetemisták, dolgozók) számára. A lelkigyakorlatot Dumitru Dániel arad-ségai segédlelkész és Mariana Muţiu ferences nővér, ifjúsági referens vezeti. A lelkigyakorlat témája a kísértés.

A Gerhardinum Katolikus Líceum XII. A. osztályos tanulóinak Kocsik Zoltán egyházmegyei ifjúsági lelkész, a líceum spirituálisa március 5–7. között román nyelven tart lelkigyakorlatot a lippai Hildegardis tanulmányi házban. (S. E.)

 

Ifjúsági szentmise a temesvári székesegyházban

A fiatalok kérésére minden hónapban ifjúsági szentmisét celebrálnak a temesvári dómban. A márciusi liturgia 7-én, vasárnap este 6 órakor kezdődik. Énekel a temesvár-józsefvárosi ifjúsági kórus. (S. E.)

 

Bibliaórák az Ifjúsági Központban

Március 7-én, vasárnap este 7 órakor bibliaórára vár minden érdeklődőt a váradi Egyházmegyei Ifjúsági Központ. Március hónap vasárnapjain Módi Blanka vincés nővér Szent Lukács evangéliumáról tart előadást.  (A váradi püspökség titkársága)

 

Lelki napok papoknak

A szatmári püspökség március 1–3. között lelki napokat szervezett papjai részére. A lelki napokat idén Jakabos Barnabás jezsuita, marosvásárhelyi egyetemi lelkész vezette. Papi szolgálat – közösségszolgálat címmel a papok közösségi szerepvállalásának formáiról beszéltek azokból a lehetőségekből és nehézségekből kiindulva, amelyek a közösséggel történő kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás során adódhatnak. Az ősegyház modelljétől vázolták fel a második vatikáni zsinatig és napjainkig a közösségben élő pap képének és szereplehetőségének változását. A lelki napokat a következő program szerint tartották: március 1-jén Kálmándon a két nagykárolyi esperesség papjai részére; március 2-án Nagybányán, a Szentháromság plébánián a nagybányai és a máramarosszigeti esperesség papjai részére; végül március 3-án Szatmárnémetiben, a püspöki palota előadótermében a szatmári, erdődi és ugocsai esperesség papjai részére. (A szatmári püspökség sajtószolgálata)