Vasárnap Logó

Ne oltsátok ki a Szentlelket!

 

A világ egyik legrégibb keresztény temploma Ravennában található, patrónusa maga a Szentlélek.  A háromszög alakú épületnek három bejárata van, és mind a három bejárati ajtó fölé Szent Pál apostol egy-egy figyelmeztetése van felírva:  Ne szomorítsátok meg a Szentlelket! Ne oltsátok ki a Szentlelket! Töltekezzetek Szentlélekkel!

A hagyomány szerint az őskereszténység idején ebben a templomban érzékelhető módon maga a Szentlélek jelölte ki a püspököket (Szent Ambrus: Sermones). Ez ma is így történik, csak láthatatlan módon, ahogy a Szentírásban olvassuk a papi hivatásról: Senki sem mondhatja magáénak ezt a tisztséget, csak akit Isten hív, mint egykoron Áront (Zsid). A papi hivatást Isten adja, de annak sorsa emberek kezébe kerül. Tehát a papi hivatások sorsa emberektől is függ. Hogyan?  Erre döbbent rá Ron Lee Dunman egyik feljegyzése. Két ember sorsát említi, mindkettőnek ugyanazon élményben volt része: már gyermekkorban mint ministránsok az oltárt akarták szolgálni…. Az egyikből pap lett, a másikból? Előbb lássuk, mi történt velük.

A két gyermek közül az egyik 1892-ben született Kelet-Európában, a másik három évvel később egy Illinois nevű városban. Egymástól távol éltek, de mindkettővel ugyanaz a dolog történt: több éven át naponta ministráltak, elkötelezettek voltak a templom iránt. Egyik nap, szinte ugyanabban az időben, a misebort vitték az oltárhoz a miséző pap elé, mindketten megbotlottak, és a misebor a piros szőnyegre került. Amikor a kelet-európai pap meglátta, mi történt, ráförmedt a gyermekre, dühösen mondta neki: Te szerencsétlen kölyök, nézd meg, mit tettél! Kifelé a templomból, többet ne lássalak ministrálni, mert nem vagy méltó az oltár szolgálatára! A gyermek sírva fakadt és szomorúan elhagyta a templomot. Soha többé templomba be nem tette a lábát. Az elkergetett ministráns felnőtt és más utat választott magának: ateista, egyházgyűlölő diktátor lett: Josif Broz Tito, aki 1943–1980 közt Jugoszlávia véreskezű diktátora volt, kegyetlenül üldözte az egyházat, diktatúrája alatt, 1944–1987 közt „316 papot lövetett agyon, 225 katolikus szerzetest végeztetett ki és diktatúrájának teljes idején 1 073 000 ember életét oltotta ki” (vö. Lumina Creştinului 1. (241) 2010. január).

Illinoisban a pap, amikor látta, hogy az oltárhoz közeledő gyermek megbotlik és elejti a kezében lévő ampolnát, letérdelt a megszeppent gyermek mellé és kezdte feltörölni a szőnyegre került bort, a kisfiúnak pedig azt mondta: Semmi gond, fiam! Ha majd nagy és híres pap leszel, eszedbe jut majd ez a történet és arra gondolsz, hogy ministránskorodban még arra sem voltál képes, hogy egy pohár bort vigyél az oltárhoz… Ez a gyermek is felnőtt, pap, majd Illinois püspöke lett.

Két ember sorsa ugyanazon irányba indult, s az emberek bánásmódja miatt az egyikből szent életű püspök lett, a másikból véreskezű diktátor. Vigyázzatok, mondja Pál apostol, ne öljétek ki a Szentlelket, inkább töltekezzetek Szentlélekkel. Manapság sokat vitatkoznak a nyomasztó paphiány miatt és sokféle bizonyítékokat hoznak fel a paphiány megmagyarázására, de mi, papok és hívek talán keveset teszünk a hivatások ápolásáért. A hivatások évében érdemes erről elgondolkodni!

Heinrich Ferenc