Vasárnap Logó

Karoljuk fel a hátrányos helyzetű gyerekeket!

Globalizálódó világunk főegyházmegyénk hívei számára is kettős kihívást jelent. Egyrészt többeknek megnyílt az út az anyagi jólét felé, sorsukat és megélhetésüket sikerült megalapozni. Másrészt az anyagi jólét sajnálatos velejárói olyan szociális jelenségek, amelyek a hagyományosnak hitt keresztény értékeket kérdőjelezik meg. A megélhetési hajszában lassan kezd körvonalazódni, hogy alapvető emberi és krisztusi értékeink, mint az emberi méltóság, a család, az élet, a szolidaritás vagy a szerető, megbízható emberi kapcsolatok tisztelete, kérdésessé, vagy legalábbis másodrendűvé váltak.

A jelenlegi, gazdaságinak nevezett krízis még inkább felszínre hozta és tudatosította a jóléti társadalom és a megváltozott emberi magatartásformák ilyen természetű csapdáit, különösen azt a tényt, hogy mindezeknek a folyamatoknak igazi vesztesei és ártatlan elszenvedői is vannak, akik ráadásul védtelenek és segítségünkre szorulnak. Maradtak továbbra is azok, akik önhibájukból vagy azon kívül a társadalom peremére szorultak és szorulnak, akik számára fokozottan is igaz Ózeás próféta állítása: „Mert az árva csak nálad talál irgalmat” (Óz 14,4).

Ezen megfontolásból a Főegyházmegyei Caritas az idén is a hagyományos Szent Erzsébet-napi gyűjtést azon szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek számára szervezi, akik valamilyen okból a társadalom peremére kerültek vagy kerülnek, akik fokozott mértékben igénylik odafigyelésünket annak érdekében, hogy esélyt kapjanak a társadalomhoz való felzárkózáshoz, a benne való teljes értékű élethez. Tevékenységükhöz anyagilag mindannyian hozzájárulhatunk, ezzel lehetőséget adva azoknak, akiknek amúgy kevés esélyük van arra, hogy a társadalomban teljes értékű taggá váljanak.

Adományunkkal adjunk esélyt azoknak, akik leginkább esélytelenek a felnőttek szövevényes világában.

Adományaikat köszönettel fogadjuk a Főegyházmegyei Ca­­ritas kirendeltségeinél vagy a következő bankszámlaszámon: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006, BCR, Alba Iulia. Isten fizesse mindannyiuk jóságát!

dr. Jakubinyi György