Vasárnap Logó

Lezárult a gyulafehérvári főegyházmegye millenniumi éve

A Szent István által alapított gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye millenniumi ünnepségsorozata Csíksomlyón 2008. szeptember 13-án kezdődött és szeptember 29-én, Szent Mihálynak, az egyházmegye védőszentjének ünnepén Gyulafehérváron az ősi székesegyházban zárult.

A csíksomlyói nyitó szentmisén dr. Jakubinyi György érsek a millenniumi év célját így jelölte meg: „…ebben a jubileumi esztendőben az egyházmegye egész éves lelkigyakorlatot tart, tudatosan törekszik a hitben való megújulásra, hogy még komolyabban elköteleződhessen Krisztusban, hűségesen a keresztségben vállalt ígéreteihez”.

Amikor ennek az egy éve tartó folyamatnak a végéhez érkeztünk, egyszerre töltött el az öröm, hála és egy kis szomorúság. Hála az ezer évért, azért, hogy minden nehézség és megpróbáltatás után is „él nemzet e hazán”! Öröm, hogy oly sok ember erőfeszítése nyomán olyan szép évet s olyan felemelő ünnepséget zárhattunk! És egy kis szomorúság: mert minden ünnep véget ér, s a fáradságos hétköznapokból mindig több van, mint vasár- és ünnepnapból... De aztán újra az öröm és bizakodás győz: a remény, hogy ennek az ünnepségnek a lezárultával újabb ezer év építő munkájába fogtunk, s Krisztussal képesek vagyunk az újabb ezer évet bejárni.

Szeptember 29-én ünnepi szentmise keretében zárult a gyulafehérvári főegyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmából meghirdetett millenniumi év. A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban bemutatott hálaadó szentmisét Franc Rodé bíboros, XVI. Benedek pápa rendkívüli küldötte, a vatikáni Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa ce­­lebrálta. Őt dr. Kovács Gergely pápai káplán, a főegyházmegye Vatikánban, a Kultúra Pápai Tanácsánál szolgálatot teljesítő papja kísérte, s a szentmisén magyarul ő tolmácsolta a bíboros homíliáját.

Rodé bíboros nagy igyekezettel magyarul szólította meg az ünnepségre összegyűlt mintegy 12 ezer zarándokot, akik a főegyházmegye minden szegletéből érkeztek, fáradtságot nem kímélve, és példás fegyelemmel vettek részt az ünnepségen. Rodé bíboros a pápa üzenetét, figyelmének jelét hozta el: „Elhoztam nektek Szent Péter apostol utódjának az irántatok táplált szeretetét, közelségét és figyelmét, amelyet minden egyház gondja (2Kor 11,28) között a ti karizmáitoknak és szolgálatotoknak is szentel”. (Rodé bíboros teljes homíliáját a Keresztény Szó októberi számában olvashatják el az érdeklődők.)

Az egyházi méltóságok közt  Franc Rodén, a rendkívüli pápai küldöttön kívül jelen volt Erdő Péter budapest-esztergomi érsek és Friedrich Wetter münchen-freisingi érsek, több mint harminc egyházmegye püspöke, a református, unitárius, evangélikus és ortodox egyházak vezetői, a világi személyiségek közül eljött Teodor Paleologu román kulturális és vallásügyi miniszter, a főegyházmegye területén található megyei tanácsok, nagyobb települések helyi önkormányzatának a vezetői, Gyulafehérvár közintézményeinek vezetői, valamint számos más meghívott.

A szentmisét követő állófogadáson pedig a világi hatóságok ünnepi köszöntői sorában Eckstein Kovács Péter felolvasta Traian Băsescu román államfő üzenetét (lapunk 3. oldalán olvasható), Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete tolmácsolta Sólyom Lászlónak, Magyarország elnökének üdvözletét, Teodor Paleologu kulturális és vallásügyi miniszter üdvözölte az egybegyűlteket, s a testvéregyházak nevében Bálint Benczédi Sándor unitárius püspök köszöntötte az ezeréves gyulafehérvári egyházmegyét.

A szentmise elején dr. Jaku­binyi György érsek köszöntötte a szentatya személyes küldöttét, a jelen levő egyházi és világi méltóságokat, valamint a főegyházmegye híveit. Ezt követően Tamás József segédpüspök felolvasta XVI. Benedek pápa levelét, amelyben hivatalosan felkéri Franc Rodé bíborost, hogy személyében képviselje őt a gyulafehérvári hálaadó szentmisén. A latin nyelvű szentmisét Franc Rodé bíboros magyarul nyitotta meg, szentbeszéde Kovács Gergely tolmácsolásában magyarul hangzott el, s a figyelmes résztvevők észrevehették, hogy dr. Francesco-Javier Lozano pápai nuncius is igyekezett a magyar nyelven elhangzó részekbe, énekekbe bekapcsolódni. Felemelő lelki táplálékot adó ünnepség részesei voltak mindazok, akik a székesegyház ősi falai közt, de azok is, akik azon kívül, a hatalmas kivetítőkön követték a szentmisét. Egy tájegység, egy ősi föld és népe hite, bizalma, élni akarása, életigenlése és életereje vált megfoghatóvá a jelenlevők, köztük reményeink szerint a távolról érkezettek, a Vatikán képviselői számára, valamint azoknak is, akik az eseményt a Duna Televízió vasárnapi közvetítése által követték.

Szász János gazdasági igazgató, a millenniumi bizottság tagja az ünnepséget követően a szervezők nevében köszönetet mondott a gyulafehérvári hatóságoknak, akiknek köszönhetően az ünnepség méltó körülmények között, zavartalanul zajlott, és minden zarándoknak, aki áldozatot hozott azért, hogy együtt ünnepelhessük a főegyházmegye millenniumi évének a lezárását.

 

Bodó Márta