Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Millenniumi kiállítás

Július 8-án délután került sor a gyulafehérvári érsekség ezeréves évfordulójának rendezvénysorozatába illeszkedő Millenniumi kiállítás megnyitására, amely a főegyházmegye egyháztörténeti és egyházművészeti értékeit tárja a látogató elé.

A kiállítást megnyitó ünnepség kezdetén Hegedűs Enikő, a kiállítás szervezője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Szász János főegyházmegyei gazdasági igazgató házigazdaként szólt az érdeklődőkhöz, kiemelve az esemény jelentőségét, megköszönve mindazok munkáját, támogatását, akik akár anyagi támogatással, akár szellemi munkával hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez. Jakubinyi György érsek köszöntő szavait Tamás József segédpüspök tolmácsolta, jelezve, hogy a művészeti-kulturális élmény mellett ez a kiállítás elsősorban hitvallás, tanúság arról, hogy ezer esztendőn át egyházmegyénket megőrizte a gondviselő Isten, és annak a reménynek a kifejezése, hogy a következő ezer esztendő alatt sem fogja magára hagyni. Ezt követően Matei Drîmbãrean, a Fehér Megyei Örökségvédelmi Hivatal képviselője fejezte ki örömét a kiállítás létrejöttével kapcsolatban, hiszen közös értékeink ápolásáról, felmutatásáról, közkinccsé tételéről van szó; ezek megőrzése és hitéletünkbe, kultúránkba való beépítése mindannyiunk közös felelőssége. Hit, szakralitás és művészet kapcsolatáról beszélt ezt követően Varga Lajos váci segédpüspök, a magyarországi Katolikus Gyűjtemények igazgatója, majd Lovag Zsuzsa művészettörténész, a budapesti Iparművészeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója a muzeológus szakember szemével adott történeti betekintést az egyházi műkincsőrzés folyamatába, érzékeltetve azt, hogy az egyháztörténelem folyamán a szakrális tárgyak őrzése, átörökítése az újabb generációk számára mindig a legnagyobb gonddal történt.  A kiállítás támogatói közül Hajdú Gábor Hargita megyei tanácsos szólalt fel, hangsúlyozva, hogy egyházi, spirituális és nemzet-kulturális örökségünkért érdemes áldozatot hozni, sőt megtiszteltetés ilyen irányú munkálatokat támogatni.


A kiállítás megáldása
(Hegedűs Enikô, Szász János és Tamás József)

A felszólalások befejeztével a kiállítást Tamás József segédpüspök áldotta meg, majd a résztvevők megtekintették  a tárlatot: az egyházi élethez, a liturgiához kapcsolódó, különböző korokból származó tárgyakat, a templomok egykori felszereléséhez tartozó oltárt, szobrokat és festményeket, valamint misekönyvet, énekes- és prédikációskönyvet, a főegyházmegye intézményi szervezetéhez kapcsolódó dokumentumokat. A kiállításon közel 80 tárgy szerepel. Egy részük a gyulafehérvári kincstárból, érseki és káptalani levéltárból és az érseki palota gyűjteményéből származik, a többi különböző esperesi kerületek plébániáiról (például Csíkszentimre, Csíkmenaság, Csíkszentmárton, Csíkkarcfalva, Csíksomlyó, Csíkszentmiklós, Csíkszentkirály), a kolozsvári Piarista templom kincstárának gyűjteménye, a ferencesek (Nagyszeben, Csíksomlyó, Mikháza) működéséhez kapcsolódó emlékanyag, ugyanakkor kölcsönzés révén különböző intézményektől (például a Csíki Székely Múzeumtól, különböző levéltáraktól) is bekerültek egyháztörténeti vonatkozású tárgyak, írásos emlékek. Az emléktípusokat tekintve számbelileg a liturgikus tárgyak dominálnak, a gyűjteményhez tartozik 16 kehely, öt monstrancia, négy cibórium és egy talpas kereszt. Kiemelt darabja a gyűjteménynek az öt fából készült szobor – amelyek közül három 14–16. századi Madonna-szobor –, valamint a csíkszentimrei plébániatemplomból származó két, a 16. század elején készült táblakép is.

A tárlat négy nagyobb egységből tevődik össze: a középkori, 17. századi, 18. századi és 19–20. századi részből. A kiállításhoz a székesegyház egykori faragott köveit bemutató kőtár (lapidarium) is társul.  A kőtárban a restaurálás során kicserélt vagy régészek által feltárt kőfaragványok kaptak helyet mint a székesegyház történetének dokumentumai. Értéküket az is emeli, hogy a legkorábbi töredékek még az első székesegyházból valók.

A kiállítást a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség mellett anyagilag támogatta: a Renovabis (a Német Katolikus Püspökkari Konferencia segélyszervezete), Fehér Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsa, Szülőföld Alap (Magyarország), Communitas Alapítvány, Perla Harghitei Rt., Harmopan Rt.

A kiállítást ez év július 9–november 29. között tekinthetik meg az érdeklődők  a gyulafehérvári érseki palotában.

Farmati Anna