Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Évfordulós ünneplés a bukaresti nunciatúrán

Május 7-én délelőtt a Román Akadémia bukaresti székházában szervezett ünnepi szimpóziummal vette kezdetét a II. János Pál pápa romániai látogatása tízéves és a jelenlegi szentatya, XVI. Benedek pápaságának negyedik évfordulója tiszteletére szervezett rendezvénysorozat. Az ünnepség védnöke dr. Francisco Javier Lozano nuncius-érsek, a Romániába akkreditált diplomáciai testület dékánja volt.


A nunciatúra bejárata mellett
márványoszlopra helyezett, II. János Pált
ábrázoló mellszobor állít emléket
a tíz évvel ezelôtti pápalátogatásnak.
(A szerző felvétele)

Délután az apostoli nunciatúrán fogadást tartottak, amelyen megjelentek a román fővárosban szolgálatot teljesítő nagykövetek, konzulok, a hazai politikai és kulturális élet személyiségei, miniszterek és államtitkárok, a tudományos élet, az oktatás képviselői, valamint a Romániai Katolikus Püspöki Kar tagjai, képviselőik, a hittudományi főiskolák tanárai, a szerzetesrendek és kongregációk elöljárói, más vallásfelekezetek vezetői vagy megbízottaik.

XVI. Benedek pápa képviseletében részt vett és beszédet mondott dr. Dominique Mamberti érsek, a Vatikán államközi kapcsolataiért felelős államtitkára („külügyminisztere”), aki egyben a kelet-európai katolikus egyház pápai állandó bizottságának titkára is. Minden résztvevő Isten szolgája, II. János Pál felejthetetlen emlékére és XVI. Benedek pápa egészségére ürítette poharát. Az 1999. május 7–9. között történt romániai látogatás történelmi jelentőségű: az első olyan pápai út volt, amely egy zömében ortodox országba vezetett.

Hány hadosztálya van a pápának? – kérdezte annak idején lenézően Sztálin, semmibe véve a Vatikán lelki-szellemi erejét. Sem II. János Pál, sem utóda nem rendelkezett hadosztállyal. Jövetelét nem előzte meg a „szálláskészítő” római légió. A lengyel pápa egyedül jött a többségében ortodox Romániába, egyedül tolta ezzel keletebbre Európa határait.

Egyházunkat térítési (túl)buzgósággal is vádolták/vádolják, hiszen a kommunista, ateista hatalom megszűnése után sok pap, szerzetes érkezett e keleti országokba, hogy önzetlenül segítsenek újraéleszteni az üldöztetés és korlátozások alól szabadult katolikus közösségeket. Itt azonban nem katolizálásról, hanem katolikus szellemiségről volt/van szó, azaz ha valaki nehézségben találtatik, a többiek (hittestvérei) a segítségére sietnek. II. János Pál kereken tíz évvel ezelőtti bukaresti látogatása bebizonyította, hogy Szent Péter apostolfejedelem utóda azért jött, hogy megerősítse keresztény testvérei Krisztusba vetett hitét, amely szinte a mindent jelenti tanítványainak.

A romániai katolikus egyház egységesen fejezte ki óhaját, hogy hívei körében köszönthesse Krisztus földi helytartóját Havasalföldön, Moldvában és Erdélyben egyaránt. (Ez a jogos kívánság ma is érvényes!) Ezt tükrözte a Katolikus Püspöki Konferencia által 1999. március  3-án kiadott sajtónyilatkozat is.

Románia akkori elnökségének és kormányának nem fűződött érdeke ahhoz, hogy csak Bukarestre korlátozza a pápa látogatását, sőt – amiről ma már kevesen tudnak – a parlament tagjaival együtt igyekeztek az ortodox egyházat rábírni arra, hogy elfogadja II. János Pál látogatását más városokba is. Kizárólag az ortodox egyház akkori elöljárói akadályozták meg a pápa útjának kiszélesítését, ez a patriárkátus 729/1999. március 6-i sajtónyilatkozatából is kiderül: „A román patriárkátus megerősíti, hogy egyetért II. János Pál közelgő romániai látogatásával, a Vatikán különleges küldöttjével (Giovanni Battista Re – a szerző megjegyzése) való előzetes megállapodás feltételei között.”

Kitartóan kell imádkoznunk azért, hogy jöjjön még pápa Romániába – XVI. Benedek is kapott erre meghívást –, hogy meglátogassa az erdélyi, a bánsági és a moldvai katolikusokat is.

A nunciatúra bejárata mellett márványoszlopra helyezett, II. János Pált ábrázoló mellszobor állít emléket a látogatásnak. Azokban a napokban itt lakott a nagy szeretettel és tisztelettel fogadott pápa. Ez egyben a mindenkori pápa háza is, akárcsak valamennyi vatikáni nagykövetség/kirendeltség épülete szerte a világon – mondta Francisco Javier Lozano apostoli nuncius. Ez alkalommal bemutatta a szentszéki képviselet új titkárát,  a cseh nemzetiségű Marcel Sºmejkal személyében. A fővárosi rendezvénysorozat – amelyet mindenhol nagy érdeklődés kísért – május 9-én este a Szent József érseki katedrálisban bemutatott ünnepélyes szentmisével zárult, amelynek főcelebránsa Dominique Mamberti érsek volt.

Fodor György