Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Jézus feltámadása tagadhatatlan történelmi tény

 

XVI. Benedek pápa húsvét utáni katekézisében mindenekelőtt a feltámadás öröméről szólt. „A szokásos szerda délelőtti általános kihallgatást ma lelki öröm hatja át. Olyan öröm, amelyet semmilyen szenvedés nem törölhet el. Abból a bizonyosságból fakad, hogy Krisztus halálával és feltámadásával véglegesen legyőzte a bűnt és a halált. Krisztus feltámadt, Alleluja!  – ezt énekli az ünneplő egyház – fejtette ki a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 40 ezer zarándokhoz intézett beszédében a szentatya. Ez az örömteli légkör egészen pünkösdig tart, sőt, húsvét misztériuma átöleli egész létünket.”

Benedek pápa felidézte a nagyhét eseményeit: a keresztutat, amelyen átéltük Jézus fájdalmas kínszenvedését, a húsvéti virrasztást, amely a fény vigasztaló útjává vált. A feltámadás megrázó újdonságát az egyház szüntelenül hirdeti, különösen vasárnaponként, az Úr napján, amely minden héten húsvét Isten népe számára. A pápa utalt rá, hogy keleti testvéreink oroszul a vasárnapot a „feltámadás napjának” nevezik.

Fontos tehát, hogy a názáreti Jézus feltámadását valós történelmi eseményként hirdessük, amelyet számos tekintélyes tanú bizonyított. Korunkban is vannak olyan személyek, akik tagadják a feltámadás történetiségét. Az evangéliumok elbeszélését mítosznak, az apostolok „látomásának” tekintik. Régi és már elkoptatott elméleteket úgy mutatnak be, mintha azok újak és tudományosan megalapozottak lennének.

Természetesen a feltámadás Jézus számára nem azt jelentette, hogy egyszerűen visszatért az előző életbe. Nem hasonlítható például Lázár feltámadásához. Jézus feltámadása átmenet a lét egy teljesen új dimenziójába, amely ránk is vonatkozik, érinti az egész emberi családot, a történelmet és a világegyetemet. A feltámadás azt jelenti, hogy világunk megnyílt az örökkévalóság felé. Megváltoztatta a szemtanúk életét, mint ahogy ezt az evangéliumi elbeszélések és egyéb újszövetségi írások bizonyítják. Olyan örömhír, amelyet férfiak és nők nemzedékeinek sora hittel befogadott évszázadokon át és gyakran vérével tett tanúságot róla.

Húsvétkor idén is változatlanul és mégis mindig megújulva, a világ minden részén felhangzott a jó hír: Jézus, aki kereszthalált halt, feltámadt.

Jézus feltámadása jelenti szilárd reménységünk alapját és megvilágítja egész földi zarándoklatunkat, beleértve a fájdalom és a halál emberi talányát is – mutatott rá XVI. Benedek, majd Szent Pál tanítását idézte. A népek apostola hangsúlyozta, hogy Krisztusnak a halál feletti győzelme Isten szava teremtő hatalma révén valósul meg. Ez az isteni hatalom reményt és örömöt hoz. Húsvétkor Isten kinyilatkoztatja önmagát és a szentháromságos szeretet erejét, amely megsemmisíti a gonosz és a halál pusztító erejét.

A Szentatya arra buzdította a híveket, hogy hittel fogadják be az evangéliumot és tegyenek tanúságot az Úr feltámadásáról. Kövessék Szent Pál példáját, aki az isteni mesterrel rendkívüli módon találkozott a damaszkuszi úton. Nem tarthatjuk meg magunknak ezt az igazságot, amely megváltoztatja mindenki életét. Szűz Mária segítsen bennünket, hogy önmagunkban és környezetünkben ébren tartsuk húsvét örömét, hogy létünk minden helyzetében az isteni szeretet tanúi lehessünk – mondta végül a szentatya.

(VR)