Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Híd az egyház és társadalom között

A híd szerepét kell vállalniuk az egyházi médiaközpontoknak az egyház és a hívek széles köréhez eljutó világi sajtó közötti kommunikációban. Milyen struktúrával, szervezettséggel, szakmai felkészültséggel és eszközökkel lehet ezt a szerepet a két irányból érkező elvárásoknak megfelelően teljesíteni? Ezt elemezték a hazai katolikus média képviselői Balázsfalván a március utolsó hétvégéjén tartott szakmai találkozón.

A híd két partot köt össze, és a hidak a kétirányú forgalomról is gondoskodnak. Ehhez hasonlóan az egyházi sajtóirodák tevékenysége is két irányban, az egyház és a társadalom között kell hatékony legyen. A világszerte jól működő katolikus médiaközpontok megbízottjai az egyház „ügyvédeiként” dolgoznak. Ők kerülnek közvetlen kapcsolatba a világi média munkatársaival, akik a társadalom szélesebb köréhez továbbítják, szórják az információkat. Így az egyházi médiaközpontok, sajtóirodák munkatársaira hárul az a felelősségteljes feladat, hogy közvetítsék és védjék az egyház álláspontját. Ők gondoskodnak arról, hogy az egyházról és intézményeinek hivatásáról, tevékenységéről szóló hírek, információk igazak, hitelesek, korrektek legyenek és időben eljussanak az érdeklődőkhöz. Az egyházi sajtóirodák munkatársai ugyanakkor az egyház újságírói is. Éppen ezért alapos szakmai felkészültséggel kellene rendelkezniük, hiszen ők szerkesztik, fordítják „sajtós nyelvre” az egyház üzenetét, közleményeit.

Az is vitathatatlan, hogy egy jól szerkesztett egyházi hírt szívesen átvesz a világi sajtó, így szélesebb körben „szórható” az üzenet, mintha csak az egyházi médiában jelenik meg. Ám ez esetben is szigorúan meg kell felelni a szakmai követelményeknek. Az egyházi médiaközpontoknak jól kidolgozott működési stratégiára kell alapozniuk munkájukat.

A háromnapos találkozó résztvevői műhelymunka keretében elemezték, hogyan lehet ezt kidolgozni és a Nyugat-Európában már jól bevált módszereket hazai körülmények között alkalmazni.

A kommunikáció fontosságát az egyház a II. vatikáni zsinat dokumentumaiba is belefoglalta. Azóta több egyházi dokumentum is hangsúlyozza a média adta lehetőségek kihasználását az evangelizációs munkában.

A balázsfalvi találkozó résztvevői számára videofelvételen közvetítette üzenetét Ioan Robu bukaresti érsek, a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia médiáért felelős püspöke. Az érsek szerint a média használata minden korosztályt érint. Ismerni kell a hatását és meg kell tanulni használatát ahhoz, hogy nemes célok érdekében hasznosíthassák. Felelősség hárul a szerkesztőkre és fogyasztókra egyaránt, de evangelizálásra, a pasztorá-cióban és nevelésre is egy-aránt alkalmas.

Válaszolni kell, mégpedig  minél gyorsabban a mindennapok kihívásaira, hangsúlyozta videoüzenetében Robu érsek, aki egyben arra is kérte a találkozó résztvevőit, hogy segítsék az egyházmegyék közötti kapcsolattartást, és járuljanak hozzá például az internetes honlapok információcseréjével a hazai katolikus egyházmegyék eseményeinek kölcsönös megismertetéséhez.

A média és kommunikáció fontosságát már közel fél évszázada egyházi dokumentumok is hangsúlyozzák. Robu érsek szerint e témában a Vatikánban már újabb dokumentum összeállításán dolgoznak a szakértők.

A hazai római és görög katolikus egyházmegyék egy részében pedig már működnek médiaközpontok. Hogy ezek mennyire hatékonyak és mennyire töltik be a híd szerepét, azt naponta tapasztalják mindazok, akik érdeklődéssel követik például az egyházi híreknek a társadalomba való eljutását.

Csúcs Mária