Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Fehér ruhába öltözve

• Egy alkalommal benső látomásom volt. Senki se gondoljon rendkívüli dologra, mert amiről beszélni fogok, mindenkinek, aki a kegyelem állapotában él, ez csak természetes, és nem rendkívüli. Szentmisén történt, annak is a szentáldozási részén. Ez a szentmise egy örökös szentségimádási nap befejező szentmiséje volt, amelyen nemcsak a hívek, hanem nagyon sok pap, szerzetes, szerzetesnővér is részt vett.

• Időnként meg szoktam kérdezni az embereket, különösen a fiatalokat, hogy milyen mise lesz, illetve volt? Mire ők ezt meg azt válaszolnak, például hogy kicsi mise, nagymise, búcsús mise, ifjúsági mise, gyerekmise vagy gyászmise. S erre szokott érkezni a helyes válasz: nem, hanem szentmise, mert a húsvét fényében a legszentebb áldozatot mutatjuk be, Krisztus Urunk keresztáldozatát, amelynek részesei leszünk.

• A szentmisében a szentháromságos egy Isten benső élete tárulkozik fel, és lesz láthatóvá az egész egyház. Jelen vannak a szentek; mi, a földi egyház tagjai belekapcsolódunk a szentek dicsőítő énekébe és imádkozunk a szenvedő lelkekért.

• Az előbb említett szentmisén a papok, szerzetesek és minden hívő lélek lelkileg mintegy fehér ruhába öltözve járult a szentáldozáshoz. Mindez természetesen a bárány érdeme; és itt az ő irgalma, jósága, szeretete mutatkozott meg, ő, aki kereszthalála és feltámadása által egészen tisztára mos minket.

• Ezért is tör fel szívünkből a hálaének: „Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert a mindenséget te alkottad, akaratod hívott létre és teremtett mindent. Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet és feltörd pecsétjeit, mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás!” (Jel 4,11;5,9.12)

Fr. Anaklét OFM