Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Hírek, hirdetések

Meghívó a XXX. Budapest–Márianosztrai Europawahlfart zarándoklatra

Vargha M. Péter szeretettel meghívja a gyulafehérvári egyházmegye nyolc fiatalját és egy kísérőt a május 1–3. közötti zarándoklatra. Az utazás költségébe fejenként 3000 forinttal besegít, továbbá az előtte lévő napon és az azt követő napon is biztosít szállást számukra. A zarándoklaton az útiköltségükről és közköltségükről is gondoskodik. Jelentkezni közvetlenül a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészségen lehet április 25-ig az ifj.lelk@yahoo.de címen vagy a 0268-331571-es, illetve a 0722-486818-as telefonszámokon.

 

Keresztény mozgalmak országos találkozói

Portugáliától Oroszországig, Német-, Francia-, Olaszországtól Magyarországig 12 európai nemzet ad otthont az idei évben az Együtt Európáért mottójú találkozóknak. A sort Szlovénia kezdte meg április negyedikén Logatecben, ahol mintegy ezer fiatal gyűlt össze többek között a Fokoláre Mozgalom, a Neokatekumenális Út, az Emmanuel Közösség szervezésében. Minden egyes találkozó magán viseli az adott ország kulturális jegyeit. A résztvevők célja, hogy felelősen nézzenek szembe a mai Európa kihívásával, azzal az erős társadalmi egységgel, amely a kulturális sokszínűségben valósul meg. Tapasztalataik alapján a különbözőség nem elválaszt vagy félelmet kelt, hanem olyan kincs, ami a remény jele lehet mindenütt. Ezt fogalmazta meg a 2007-es stuttgarti találkozó végén a mintegy 250 európai keresztény mozgalom több mint 9000 képviselője. A Stuttgartban jelen lévő mozgalmak konkrétan elkötelezték magukat az együttműködésre a család, az élet védelme, a szegények megsegítése, a béke és a természet megóvása terén, valamint egy igazságos gazdaság és a városok biztonsága mellett. A következő Együtt Európáért találkozót Magyarországon tartják április 25-én. (VR)

 

Márton Áron-szobor Kovásznán

A főegyházmegye alapításának millenniuma és Márton Áron püspökké szentelésének 70. évfordulója alkalmából Kovásznán is szobrot állítanak Erdély nagy szülöttjének. A kovásznai Szent István király egyházközség és a Szent Gellért Lovagrend erdélyi Márton Áron tartománya tavaly ősszel döntött a szoborállításról. A dombóváriVarga Gáborszobrászművész és keramikus alkotásának tervei már elkészültek, az öntés következik.  A kezdeményezők nemrég adománykérő levelet küldtek szét, amelynek révén a több mint hárommillió forintra rúgó költségek fedezésére indítottak gyűjtést. AJánó Árpádtartományi kormányzó ésKovács Gábor c. esperes által aláírt levél azt közli, hogy a tervek szerint a szobrot június  14-én leplezik le és szentelik meg a kovásznai katolikus templom előtt.

 

Új vezetőség az iskolanővéreknél

A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek magyar tartománya április 2–5. között tartotta káptalanját, amelyen megválasztotta az új tartományi tanácsot a következő négy évre. Az új vezetőség tagjai Tornay M. Petra tanácsos, Ulrik M. Monika tartományfőnök, Lobmayer M. Judit tanácsos, tartományfőnök-helyettes. (MK)

 

Szent Pál nyomában futni

A Szent Pál-emlékév alkalmából szervezett maratoni futóverseny április  23-án indul Betlehemből és május 27-én érkezik Rómába, a következő öt államot érintve: Izrael, Görögország, Málta, Olaszország és a Vatikán.  A jelentős sport-, kulturális és vallási esemény célja – XVI. Benedek pápa szándéka szerint –, hogy nyilvános tanúságtételek révén a hívek ismét felfedezzék Szent Pál tanításának időszerűségét. A népek apostola születése után kétezer évvel is karizmatikus erővel hat. Az 1300 km hosszú futóverseny egy-egy állomásánál kongresszusokat, imavirrasztásokat tartanak, élsportolók tesznek tanúságot. A Szent Pál-maraton utolsó állomása a Szent Péter téren lesz, ahol a szentatya köszönti a résztvevőket. A Jeruzsálem– Róma maratonnal egyben emlékezni kívánnak arra, hogy II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt, 1984 áprilisában hirdette meg a sportolók jubileumát a római olimpiai stadionban. A pápa rendkívüli lelkipásztori, kulturális és lelki örökséget bízott a sportolókra – szerepel az eseményt meghirdető sajtótájékoztatóban. A II. János Pál Sportalapítvány kezdeményezését többek között a Világiak Pápai Tanácsának egyház és sport szekciója, az Olasz Püspöki Konferencia turizmus, sport és szabadidő pasztorációs központja, az Olasz Katolikus Akció, továbbá számos olasz sportegyesület támogatja. (VR/MK)

 

Kórusok zarándoklata Gyulafehérvárra  a millennium évében

Március 8-tól a zetelaki kórus látogatásával – akik Jakó Zoltán karvezető kíséretében érkeztek – elkezdődött a gyulafehérvári egyházmegye egyes egyházközségeinek s az egyházközségekben működő kórusoknak a zarándoklata a gyulafehérvári székesegyházba. Március 22-én a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia, március 29-én a szamosújvári latin szertartású plébánia kórusa zarándokolt az egyházmegye szívébe. Április 19-én a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia kórusa a soros Székely István vezetésével, április 26-án a dési katolikus templom kórusa Péter Tibor karnagy vezetésével, majd május 3-án a csíkszentsimoniak Papp Levente vezetésével végeznek liturgikus szolgálatot a gyulafehérvári székesegyházban.  Őket követi május 10-én a gyergyószárhegyi kórus Bartalus Vince vezetésével, május 17-ére Székelyszentlélek kórusa Ambrus Ferenc karvezető kíséretében, május 24-re pedig a brassó-belvárosi egyházközség kórusa Farkas Áron karnaggyal jelezte érkezését.A bejelentkezett egyházi kórusok sora hosszú, de még mindig vannak szabad helyek, időpontok, amikorra mások is betervezhetik zarándoklatukat a millennium évében. Jelentkezni Geréd Vilmos székesegyházi karnagynél lehet (telefon: 0722-727563).

 

Szupervízió az erdélyi kórházlelkészek  és munkatársaik számára

Március 19-én a kolozsvári református püspökségen tartották meg azt a szakmai szupervíziós napot, amelyet az erdélyi történelmi egyházak kórházlelkészei, valamint munkatársaik számára szerveztek. A szakmai napot Berszán Lídia kolozsvári egyetemi tanár vezette. A rendezvény célja a lelki-szellemi karbantartás, a kiégés elkerülése, a találkozás és együttes töltekezés.

 

Katolikus szerzetes a világ  legbefolyásosabb emberei közt

A Time magazin online szavazása alapján Mary Scullion RSM amerikai irgalmasrendi nővér neve is a 2009-es év százas listájának befutói közé került. A „philadelphiai Teréz anyá”-nak nevezett szerzetesnővér a szavazás április 6-i állása szerint a 204 politikus, tudós, művész nevét tartalmazó lista 37. helyén állt, közvetlenül a dalai láma után. Mary Scullion a hajléktalanokat segítő Project HOME alapítója és ügyvezetője. A számos díjjal kitüntetett példaértékű projekt, amely 1989-ben egy téli melegedővel indult, ma 447 ember számára biztosít lakhatást, és három vállalkozásban nyújt munkalehetőséget egykori hajléktalanoknak. A projekt sikerét bizonyítja, hogy résztvevőinek 95 százaléka nem válik újra hajléktalanná. (CNS)

 

A Mária Rádió születésnapját ünnepelte

A Mária Rádió harmadik születésnapját a most már önálló katolikus rádió magyar szerkesztői legnépesebb hallgatóságuk körében, Székelyföldön ünnepelték. Egy fénysugár a lelkeknek! – ehhez a jelszóhoz tartja magát a Mária Rádió magyar szerkesztősége. A tapasztalat és a hallgatók visszajelzése igazolja, hogy ezt sikerült elérni – mondta Tamás József segédpüspök, aki Böcskei László váradi püspökkel együtt mutatta be a hálaadó szentmisét a csíksomlyói kegytemplomban. A Székelyföldön 24 órában sugároz műsort. „Tizenhat alkalommal közvetítettük már az ünnepi szentmisét Csíksomlyóról, és nagyon szívesen, nagy örömmel adjuk át a Mária Rádiónak a felvételeinket, élő közvetítéseinket. De nemcsak ez kapcsol bennünket össze, hanem a szakralitás igénye is. S a Mária Rádió azt teljesíti ki szakralitásban, ami felé mi is törünk, amire oly nagy szükség van a most következő nehéz időkben” – mondta Cselényi László, a Duna Televízió elnöke. A Mária Rádiónak világszerte ötven szerkesztősége van. (Duna TV)

 

Országos konferencia Budapesten

Április 18-án országos konferenciát szerveztek Bizalom az irgalmas Istenben címmel a ciszterciek budapesti Szent Imre-templomában. Az esemény fővédnöke Erdő Péter bíboros, védnöke Ternyák Csaba egri érsek. A szervezőbizottság vezetője Katona István egri segédpüspök, az Isteni Irgalmasság Alapítvány elnöke. A rendezvényen előadást tartott többek között Beer Miklós váci megyéspüspök és Székely János esztergom–budapesti segédpüspök. A rendezvényt lezáró szentmisét Juliusz Janusz apostoli nuncius mutatta be. (MKPK Sajtóiroda)

 

Új westminsteri érsek

XVI. Benedek pápa kinevezte az új westminsteri érseket Vincent Gerard Nichols eddigi birminghami érsek személyében. Nicholst, aki 1992 és 2000 között westminsteri segédpüspök volt, a 76 éves Cormac Murphy O’Connor bíborost követi, akinek korábban benyújtott lemondását a pápa elfogadta. A westminsteri érseki székkel hagyományosan a bíborosi cím, valamint az angliai és walesi püspöki konferencia elnöki tisztsége is együtt jár. Nicholst várhatóan május 21-én iktatják be hivatalába, addig Murphy-O’Connor apostoli adminisztrátorként áll az egyházmegye élén. (MK)

 

Százötvenezer új katolikus az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának március 31-i híradása szerint 2009-ben mintegy 150 000 fővel gyarapszik az amerikai katolikus egyház létszáma. Országszerte a legtöbben április 11-én, húsvét vigíliáján nyilvánítják ki, hogy az egyházhoz kívánnak tartozni. Az amerikai egyházmegyékben végzett felmérés adatai csak a felnőtt megtérőkről, illetve az egyházba visszatérőkről szólnak; a csecsemőkereszteléseket külön számolják. Egyes esetekben olyan helyeken is növekszik a hívek létszáma, ahol a katolikusok hagyományosan kisebbséget alkotnak, például Georgia államban. Az atlantai főegyházmegye 513 katekumen és közel 2200 jelölt csatlakozását jelezte 2009-re. Közülük mintegy 1800-an húsvétkor lépnek be a főegyházmegye hívő közösségébe. A katekumenek a keresztség, az elsőáldozás és bérmálás szentségében részesülnek, a régebben megkeresztelt jelöltek pedig az elsőáldozás és bérmálkozás által lépnek teljes közösségre az egyházzal – adta hírül a CNS amerikai katolikus hírügynökség. A hír forrásául szolgáló püspökkari közlemény nem elemzi a létszámnövekedés okait. Joggal feltételezhető, hogy a gazdasági válság, valamint a phoenixi egyházmegyében zajlott sikeres televíziós kampány is komoly szerepet játszott benne.