Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Akarsz-e játszani?
Krisztussal ezer esztendeig

 A reformáció a 16. század folyamán a gyulafehérvári egyházmegye életébe is jócskán beleavatkozott… Ennek a fordulónak a feladatai erre a korszakra vonatkoznak.

I–II. osztály: Rajzolj le egy katolikus és egy református templomot! III–IV. osztály: a rajz hátlapjára röviden írd le, hogy mi a lényeges különbség egy katolikus és egy protestáns templom között. Gondolj a belsejére is!

V–VIII. osztály: Az egyetlen szentté avatott erdélyi származású vértanú, Pongrácz István ennek a kornak a szülötte, a katolikus hithez való hűségéért kínozták és gyilkolták meg. A feladatok az ő életével kapcsolatosak.

1. Karikázd be a helyes választ:

 

Itt született Pongrácz István:

a) Gyulafehérvár

b) Csíksomlyó

c) Alvinc

 

Ennek a szerzetesrendnek volt a tagja:

a) ferences

b) jezsuita

c) domonkos

 

Itt végezték ki két társával együtt:

a) Kolozsvár

b) Kassa

c) Gyulafehérvár

 

Ekkor engedélyezte tiszteletét Szent X. Piusz pápa:

a) 1905

b) 1628

c) 1995

 

2. Írj (25-30 soros) fogalmazást arról, hogy ma, amikor hála Istennek békében élnek egymás mellett a keresztény felekezetek, mi az, amiben össze kell fognunk, és mi az, amit az összefogás címén nem szabad feladnunk saját hitünkből!