Vasárnap Logó

Gondolatok húsvétra, az öröm születésnapjára

Húsvét van, örülhetünk, húsvét az öröm születésnapja. Az az ősrégi nomád próbálkozás, hogy vér árán szabadítsa meg magát az ember a gonosztól, végre isteni erőt kapott és végérvényesen istenivé vált. A pesach, pascha, húsvét, átmenet új dimenziót kapott, átmenet lett a halálból az életre azon a napon, amikor az áldozati bárány helyébe Isten báránya, Jézus Krisztus lépett, egyszer s mindenkorra megszerezve a megváltást úgy, ahogyan Pál apostol fogalmaz: ünnepeljünk örömmel, mert a mi húsvéti bárányunk, Jézus Krisztus feláldozta magát. Ez lett a keresztények húsvétja, az öröm születésnapja. Ennek az örömnek az okozója Jézus Krisztus feltámadása.

Jézus valóban feltámadt. Nem előre megírt forgatókönyv szerint, hiszen az apostolok mindig azon vitatkoztak: mit jelent az, hogy feltámad a halálból. Jézus valóban feltámadt – különben miért kellett volna hazudni, hogy amíg az őrök aludtak, ellopták Jézus testét a sírból? Miért kellett pénzt adni a katonáknak, hogy hazudjanak? Már az öreg Tertullianus szinte az apostolok korából mondja: „Az öreg Gamaliel becsületes zsidóként sajnálta a katonáknak adott sok pénzt és arra kérte a nagytanács embereit, hogy hagyjanak békét ennek a mozgalomnak, mert ha emberek találták ki, magától megszűnik, ha Isten áll mögötte, felesleges harcolnotok…” De lám, a pénzen szerzett hazugság a mai napig él. Ennek a magyarázatát Blaise Pascal abban látja, hogy „nem Jézus halála az, ami megbotránkoztatja az embert, hanem az ő feltámadása”.

Jézus él és itt van köztünk. A mai ünnep azt mondja nekünk: örüljetek! Örüljetek, mert az élet újra értelmet kap. Örüljetek, mert aki hisz Jézus feltámadásában, az mindent újrakezdhet, a legsötétebb éjszaka után is rátalál a ragyogó fényű reggelre. Ez a halál éjszakájára is érvényes. A húsvét a megújulás ideje, a holtfáradt világ újabb reményének az ideje.

Ha meg is haltál minden öröm számára, ha többé már sem emberekben, sem önmagadban nem vagy képes hinni, a húsvét azt mondja neked: fordulj Istenhez. Ő képes arra, hogy a holt szíveket életre keltse, a megdermedt világot újraéleszti a szeretet melegével. A szíved csak a hit által válik fogékonnyá Isten csodálatos ajándékára: az örömre.

Nagypénteken megköszöntük, hogy Krisztus meghalt értünk, húsvétkor megköszönjük, hogy életre kelt, és annyi szenvedés után megjelent édesanyjának, a hűséges asszonyoknak, a kételkedő tanítványoknak, hogy fájdalmuk örömre váljék, a szenvedés megnyugvássá, a zaklatottság békévé, a csalódottság és kétségbeesés nyugalommá…

Húsvétkor imádkozni kell! Köszönjük, Urunk, szavadat: békesség nektek! Köszönjük bátorításodat: ne féljetek, én vagyok! Köszönjük, hogy Tamás megérinthette sebhelyeidet, hogy többé ne kételkedjünk, mert nem fantomban hiszünk. Köszönjük, hogy az apostolokra lehelted Szentlelkedet és hatalmat adtál nekik a tanításra. Ez a tanítás örömhír, evangélium, amely azt mondja minden idők emberének: nem halálra, hanem életre vagy ítélve! Van-e ennél nagyobb öröm?! Örüljünk, van miért: húsvét van, az öröm születésnapja.

Heinrich Ferenc