Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Márton Áronra emlékezve

Márton Áronra elmékezve
Kovács Sándor főesperes, Jakubinyi György érsek,

Páll Leó OFM, Tamás József segédpüspök a

Márton Áron-megemlékezésen. Fodor György felvételei

Február 9-én délután a kolozsvári közösség dr. Marton József előadásában egykori kolozsvári főpapokról tudhatott meg többet a főegyházmegye millenniumi ünnepségsorozata keretében. Az egyháztörténész-professzor dióhéjban vázolta az egyházmegye történetének főbb irányvonalait, különös tekintettel a kolozsvári plébánosok személyére és működésére, valamint az itteni iskolaalapítások, az itt letelepedett és  különféle területeken tevékenykedő szerzetesek életére. A nőszövetség gondozásában levő nagytermet zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők, akik a magvas előadás mellett zeneszámokban (György Róbert és Potyó István jóvoltából), valamint Márton Áron püspökre vonatkozó és tőle származó irodalmi emlékekben (Boér Ferenc előadásában) gyönyörködhetett és ezekkel töltekezhetett.

Mindez mintegy előkészítette a február 12-i megemlékezést: hiszen hetven évvel korábban e nap nagy ünnep volt a kolozsváriak és a gyulafehérvári főegyházmegye életében: Márton Áron korábbi plébánost, egyházmegyei kormányzót a Szent Mihály-templomban szentelték püspökké. A templom ebben az évben maga is kerek évfordulóhoz érkezett: 660 évvel ezelőtt építették. 2009 februárjának időjárása mostoha volt a távolabbról érkezőkkel: a Feleki tetőn hirtelen felgyűlt hó és a hatalmasra nőtt közlekedési dugó magát az egyházmegye érsekét is tőle nem megszokott módon késésre kényszerítette; a Szent Mihály-templomban összegyűlt hívek azonban türelmesen, imádkozva várakoztak. Egyórás késéssel Páll Leó ferences tartományfőnök vezetésével elkezdődött az ünnepi szentmise, amelybe az időközben a forgalmi dugóból sorra kiszabaduló egyházi méltóságok is bekapcsolódtak. Jakubinyi György érsek ünnepi homíliájában emlékezett elődje, Márton Áron életútjára, hivatástörténetére és helytállásának csodálatos, ma is erőt adó megnyilvánulásaira. Személyes élményeket sem nélkülöző beszéde felelevenítette a hallgatóság előtt a feledhetetlen nagy püspököt, a példaképet, s így az ismét téliesre, hidegre, havasra fordult idő ellenére is szívet melengető lelkesedés töltötte el a felemelő szertartás résztvevőit: a katolikus híveket s a más vallásúakat is, akik szintén jelen voltak a megemlékezésen. A liturgikus énekszolgálatot a Szent Mihály-templom ének- és zenekara végezte a tőle megszokott szakszerűséggel és szép hangzással, az áldozás ideje alatt a Márton Áron szülőfalujából érkezett küldöttség részét képező egyházi kórus énekelt: a székely ruhás, nagy létszámú, a hétköznapra eső ünnep minden fáradtságát vállaló csapat méltó módon példázta Székelyföld e tájéka emberének elszántságát, helytállását, lelki-testi erejét és nem utolsósorban a minden nehézség leküzdésére képes hitét.

 

 


Február 9-én dr. Marton József tartott előadást egykori kolozsvári főpapokról

Jakubinyi György érsek Márton Áron életútjára, hivatástörténetére emlékezett

Szentáldozás ideje alatt a csíkszentdomokosi egyházi kórus énekelt

A február 12-i ünnepi szentmisén a szülôfalu küldöttsége vitte az oltárhoz a felajánlott adományokat

 

Bodó Márta