Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Üzenet 2008 karácsonyára  

Karácsony napjaiban Isten megtestesülését, hitünk legmélyebb titkát ünnepeljük, amelyről a Credóban így vallunk: „Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű”. Ezt a számunkra felfoghatatlan és áthatolhatatlan titkot ünnepli az egyház az évnek abban a szakában, amikor az egyre zsugorodó nappalok után az új fény ismét növekedni kezd. A bizakodás szimbóluma és jele ez, amelyet minden évben ajándékként kapunk, hogy mi is együtt növekedjünk a fénynyel és új remény töltsön el.

KarácsonyIsten megtestesülését nyitott szívvel fogadni mindannyiunk küldetése és hivatása, mivel az Úr értünk szállt le a mennyből. Karácsony éjszakáján a születés rejtelme megérinti és megnyitja a szívünket, új fényt és új esélyt hozva életünkbe. Az elsők, akik ezt megértették, a pásztorok voltak, akik útra keltek, hogy lássák, amit az angyal hirdetett nekik. Őket követték a napkeleti bölcsek, akik messziről indultak, hogy megkeressék a Kisdedet, az újszülött királyt. Ők is jelek, és minket képviselnek.

Karácsony éjszakájának üzenete így szól: „…ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás, az Úr.” Ez az üzenet szilárd kapaszkodó mai világunk minden szükségében és gondjában, örömében és szenvedésében. Ez az üzenet vigasz és remény, amelyet minden évben megígérnek, hirdetnek és nekünk adományoznak. És ez az üzenet minden emberhez szól, anyanyelvtől, nemzetiségtől és bőrszíntől függetlenül. Őrizzük meg hát mindennapjainkra, amikor az ünnepek fénye elhalványul. Nagy szükségünk lesz még rá.

Kegyelemben gazdag, áldott karácsonyt a betegeknek és gyengélkedőknek, gyermekeknek és fiataloknak, felnőtteknek és időseknek. Béke minden jóakaratú embernek, mindazoknak, akik az emberiesség képviselői és az élő Isten képmására teremtettek. Megváltónk születésének ünnepe segítsen bennünket az újrakezdésben és hozzon számunkra örök üdvösséget.

Roos Márton