Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Mit üzennek neked a bibliai történetek?  

Sámson és DelilaSámson és Delila

Isten igéje:

Sámson Gázába ment. Az Úrhoz könyörgött és így szólt: „Uram, Isten, emlékezzél meg rólam, s most az egyszer adj nekem erőt, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért.” Sámson átkarolta a két középen álló oszlopot, amelyen az épület nyugodott, nekifeszült az egyiknek a jobb kezével, a másiknak  a bal kezével, s így szólt: „Haljak meg a filiszteusokkal együtt!” Minden erejével nekifeszült, és az épület rászakadt a fejedelmekre és az egész népre, amely ott volt. Sokkal többet ölt meg akkor, amikor meghalt, mint amennyit akkor ölt meg, amikor élt. Testvérei és atyjának háza eljöttek és magukkal vitték. Elszállították és eltemették Szorea és Estaol között atyjának, Mánoahnak sírboltjában. Húsz évig bíráskodott Izrael fölött. (Bír 16,1.28-31).

 

Családi beszélgetés:

– Anya – szól Stefánia –, Deliláról nem sokat beszélnek, ki volt ő?

– Delila egy fiatal, nagyon jó megjelenésű lány volt, Sámson ellensége. A filiszteusok királyának megbízásából hét próbának vetette őt alá. Sámson hat próbát kiállt. A hetedik alkalommal azonban hagyta magát becsapni.  Misi Sámsonról szeretett volna többet megtudni. Édesapja nagy szeretettel mesélte neki:

– Sámson Izrael egyik bírája volt, és hatalmas erejéről volt nevezetes. Születése előtt egy angyal adta hírül édesanyjának, hogy egészen Istennek kell felajánlania, mert arra szánja, hogy ő mentse ki Izraelt a filiszteusok kezéből. Ennek jeléül senki sem érhetett a hajához. Amikor Sámson felnőtt, egyedül kelt harcra a filiszteusokkal. A nőkkel szembeni gyengesége okozta vesztét.

– Mi volt az utolsó próba? – kérdezte Stefánia.

– Elképzelheted… elárulta nagy erejének a titkát a filiszteus lánynak, Delilának. Sámsont elfogták. Megfosztották a hajától, megvakították és börtönbe vetették. Amikor ismét megnőtt a haja, visszanyerte erejét is. Egy ünnepen egy filiszteus templomba vitték, hogy szórakoztassa a tömeget. Sámson megfogta a két középső oszlopot, ami a templomot tartotta, imádkozott, majd megrázta teljes erejéből. Az épület összedőlt, és Sámson meghalt a filiszteusok vezetőivel és a tömeggel együtt.

– Látjátok, gyerekek – vonta le a következtetést az édesapa –, ezért kell mindenekelőtt Istenhez hűségesnek maradni! Sámson azért veszítette el erejét, mert hagyta, hogy Delila becsapja.

 

Kérdés: Kit értékelsz jobban, Sámsont vagy Delilát? Miért?

 

Ima: Uram, jó dolog hűségesnek lenni hozzád! Sámson is az volt, míg nem hagyta magát megnyerni Delilától. Segíts, hogy tudjuk felvenni a harcot azokkal, akik hazugsággal támadnak ránk!

P. Felipe Santos