Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Millenniumi teológiai napok  

Milleniumi Teológiai napokA gyulafehérvári főegyházmegye millenniumi évében  Az erdélyi egyházmegye ezer éve témában szerveztek tudományos konferenciát november 27–29. között: kivételesen Gyulafehérváron tartották a BBTE keretében hagyományossá vált teológiai napokat. Így az idén a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet adott helyet a rendezvénynek. Az igen színvonalas és rendkívül jó hangulatú teológiai napoknak több súlypontja volt. Az első nap a megnyitóké és a hivatalos ünnepségé volt, ezt követte az új, a korábbi kápolna helyén berendezett könyvtár megáldása. Ehhez kapcsolódott a két teológiai kar, a kolozsvári és a gyulafehérvári tanárainak kiadványaiból, az egyházmegye fontosabb tudományos kiadványaiból rendezett könyvbemutató. Ezek sorát Jakubinyi György érsek nyitotta, a SZIT-nél megjelent kötetei születésének történetét vázolva. Őt követte Marton József, Holló László, Jitianu Liviu, Zamfir Korinna, Kovács Zsolt, Tamási Zsolt, Diósi Dávid, Vik János, valamint Nóda Mózes köteteinek bemutatása. Szász János gazdasági igazgató a székesegyházi régészeti ásatásokat ismertető kötetet ajánlotta a hallgatóságnak, valamint a Keresztény Szó szeptemberi, szintén a gyulafehérvári székesegyházat bemutató számát. A résztvevők kényelmesen elfértek a modern, ízléses, tágas új könyvtárteremben, ahol számos értékes régi könyvet is kiállítottak az ünnepi alkalomra. Ugyanakkor a szabadpolcokon a teológiai szakirodalom gazdagságát lehetett megcsodálni. A felújítást több jelentős támogató segítette, és a BBTE is hozzájárult a költségekhez. A keret mindenképpen adott az egyre színvonalasabb és igényesebb kutatáshoz. A gyulafehérvári diákoknak is adottak a publikálás lehetőségei, körükben hagyománya van a diákönképzőkörnek is.

Ez is kiváló keret az igényes szaktudományos kutatómunka eredményeinek bemutatására, valamint immár az egyetem is alkalmat ad arra, hogy az ottani diáktudományos konferenciákon a világi diákokkal összemérjék tudásukat.

A teológiai napok fő súlypontja a címül választott ezer év erdélyi egyháztörténelme volt. Érdekesebbnél érdekesebb megközelítések hangzottak el: Marton József professzor vázolta az egyházmegye történelmének főbb vonalait, majd e történelem egyes periódusait, eseményeinek részleteit mutatták be a két teológiai kar tanárai és kutatói saját vizsgálataik alapján. Jakubinyi érsek erdélyi szentekről, Ferenczi Sándor a 18. századi papságról, Zamfir Korinna a katolikus–református vegyes házasságokról, Lukács Róbert az erdélyi rítusvitákról, Nóda Mózes a 20. század eleji román–vatikáni konkordátumról, Holló László az erdélyi egyházmegye egy sajátos jogszokásáról, Tamási Zsolt az erdélyi katolikus egyháznak az 1848-as forradalomhoz való viszonyáról beszélt. A kifejezetten erdélyi egyháztörténeti témák mellett jelen voltak az interdiszciplináris kutatások eredményei is: Ecsedy Judit az erdélyi könyvkultúráról, Vízkeleti András Szent Erzsébet kultuszáról, Gábor Csilla kora újkori erdélyi jezsuiták irodalmi értékű műveiről, Tánczos Vilmos erdélyi magyar archaikus népi imádságokról, azok történeti rétegeiről és teológiai hátteréről szólt. Biro Hendre Doina három Batthyány portréját villantotta fel, Farkas Zoltán nagybátyja, Erőss Alfréd munkásságát vázolta, Csucsuja István a két világháború közt tevékenykedő Gyárfás Elemérre hívta fel a figyelmet, Diósi Dávid pedig két erdélyi egyházzenész, Kájoni János és Simon Jukundián munkásságát mutatta be. Képet kapott a hallgatóság a román görög katolikus és ortodox egyház tevékenységéről Nicolae Bocsan és Alexandru Moraru előadása révén, valamint a középkori egyházi struktúrák továbbéléséről a reformáció után (Buzogány Dezső). A vallásos jelenség romániai alakulásáról próbált képet adni és a jövőbe mutató feladatokat megfogalmazni Jitianu Liviu, míg a bibliakutatás, illetve a vele való foglalkozás műhelyeibe kalauzolt Oláh Zoltán, Kovács F. Zsolt és Nagy József.

A figyelmes és kitartó hallgatóság megerősödhetett öntudatában s büszkén tekinthet történelmére, őseire, ugyanakkor elégedett lehet a jelenleg az egyetemi szintű egyházi oktatásban tevékenykedő kortársaival is: mindez bizalommal tölthet el arra vonatkozólag, hogy jövőnk is van, legalábbis ami az igényes tudományos munkásságot illeti.

Bodó Márta