Vasárnap Logó

Adventi készület

 Mind több helyen lehet látni szívet melengető zöld adventi koszorút a kedves kis színes gyertyákkal. Az adventi szent idő legjellegzetesebb szimbólumai ezek a kis koszorúk. Az advent nemcsak a fordításnak megfelelő jövetelt, érkezést jelent, hanem reményt és felhívást életünkben egy jobb készületre.

Gyermekkorunkban és a szemináriumban eltöltött adventek a roráté szép énekeivel kedves, lelkesítő emlékek:

a félhomályban sorra gyúltak ki a gyertyák.

Galliában kezdték ünnepelni az adventet, előbb vízkereszt előtt hat héttel, majd karácsony előtt 21-23 nappal. Rómában és a világegyházban Simplicius pápa (471–483) rendelte el 480-ban az advent ünneplését.

 

Mit is jelent az adventi szent idő a lelki készület jegyében?

  1. imádságos lelkületet,
  2. életjavítás (bűnbánat) folyamatát,
  3. áldozatkészséget, önmegtagadó, önfegyelmező életet.

1. Mindenki többet és jobban szeretne imádkozni, de ez nem mindig sikerül. Kimerít, elfáraszt a sok gond és nehézség. Ez a szent idő ráhangolja az embert erre a szent gyakorlatra is. Sok helyen megtelnek a templomok ilyenkor a hajnali szentmiséken, a rorátékon. S ott többet jelent az imádság.

Egy hasonlattal élek. Megfigyeltem, hogy virágcsokrot dobnak fel az énekeseknek egyes dalversenyeken. Mások személyesen viszik fel és adják át a virágcsokrot. Ezzel persze nagyobb örömet szereznek a szereplőnek, mert ez a hála közvetlenségét jelenti. Az otthon végzett ima olyan, mint a feldobott virágcsokor. De ha a templomban személyesen adjuk át Istennek, ez a gesztus sokkal kedvesebb és örömszerzőbb.

 

2. A második gyakorlat az életvitel javítása, a bűnbánó lelkület. Erre nagyon is szükségünk van, mert a gyenge emberi akarat inkább hajlik a rosszra. Főleg a szeretet terén kell javítani. „Te vagy a vezeték, amelyen keresztül Isten szeretete eljut a többi emberhez.” (Chiara Lubich) A rossz, megrongálódott vezeték mindig javításra szorul.

 

3. Önfegyelmezés, amit önmegtagadásnak is nevezhetünk. Egyik jó ismerősömnek volt egy érdekes doboza. Egy időzített, automata cigarettásdoboz volt ez, amely csak félóránként nyílt ki, s ezzel tudta szabályozni a dohányzási szenvedélyét. De az illető személynek nehezére esett ez a szabályozás, amelyet úgy próbált enyhíteni, hogy az automata doboz mellett egy közönséges kartondobozt is használt, amely bármikor nyitható volt. Persze emellett az automata doboz félóránkénti szolgálatát is igénybe vette.

A szent törvény betartása áldozatot jelent, de javunkat szolgálja. Azonban sokan saját törvényt, egyéni érdeket is érvényesítenek a törvény ellen, sőt mások hátrányára is.

Ez az úgynevezett „szabadon működő doboz” csakis ártalmas tud lenni.

Nagyon szép szokás adventben a szentcsalád-járás, a szállást keres a szent család ájtatosság. Gyermekkorom nagy élménye volt, amelyet áldott jó anyám által ismertem meg. Sokszor vettem részt vele ezen ájtatosságon. Ahol megszűnt már ez a szép gyakorlat, ajánlatos újraéleszteni nemcsak a lelki élmény, hanem a hagyomány miatt is.

Zöldellő kis adventi koszorúk! Hirdessétek a reményt, a bizalmat, és ti, kicsi gyertyák, varázsoljatok örömet a karácsonyt váró gyermekek szívébe és arcára.

Tamás József plébános