Vasárnap Logó

Főpásztori felhívás 

Két tökéletes társaság van a világban: az egyház és az állam. Mind a kettő az ember javával törődik. Az egyik a lelkével, a másik a testével. Jézus is azt mondja: „Adjátok meg Istennek, ami az Istené és a császárnak, ami a császáré” (Máté 22,21). Most annál inkább meg kell adnunk a császárnak a neki járó részt, mert mindannyiunk javát, jövendő boldogságát szolgálja.

A választások küszöbén állunk, és nem mindegy, hogy kiket ruházunk fel a polgári hatalommal, hogy vezessenek, irányítsanak minket a földi élet útvesztőiben. Nem mindegy, hogy lelkiismeretes, becsületes emberek mellé állunk, avagy basáskodó, hatalmát fitogtató és csak a maga javát kereső vezetőt ültetünk a saját nyakunkra, és négy évig cipeljük rossz döntésünk terheit.

Éppen ezért felhívom elsősorban a római katolikus egyház híveinek figyelmét, hogy állampolgári kötelezettségüknek tegyenek eleget, és hiánytalanul menjenek el szavazni, arra a jelöltre adják szavazatukat, akiben a leginkább megbíznak és akitől várják a szebb és boldogabb élet reményét.

Most félre kell tennünk a szimpátia vagy az ellenszenv érzéseit, még a saját érdekeinket is, és csak a közösség javát kell szem előtt tartanunk. Mert ami a közösségnek jó, az jó mindannyiunknak.

Most van itt az idő, az alkalmas pillanat, hogy szebb és boldogabb jövő építését biztosítsunk mindannyiunk és utódaink számára is. Ne szalasszuk el ezt a lehetőséget, mert nem biztos, hogy jóságos Istenünk a jövőben még lehetőséget ad erre!

Fogjunk össze! Bár még nem hullt le a hó, de ismerjük mindannyian a hópehelyről szóló tanmesét. A legelesettebb alkotása Istennek, de ha összefognak, hatalmas erő lakozik bennük. Így fogjunk össze mi is, mert csak az egységben az erő!

Ne legyünk közönyösek, mert a közönyösség nemzeti létünk legnagyobb ellensége. Harsányi Lajos jeles papköltőnk nagyon szépen fogalmazza meg ezt a gondolatot a Minálunk minden elfogy című versében, amikor így ír:

„A szürke rém: a közöny ellen

Ha mind össze nem fogunk,

A Tisza mellől egyszer csak majd

Mi magyarok is – elfogyunk.”

 

Tempfli József

nagyváradi megyéspüspök