Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 9. szám, 2014. március 2.

Vezércikk

A szent negyven nap hamvazószerdával kezdődik. A negyven jeletéstartalmáról gyakran hallunk: a Teremtés könyvében olvasható, hogy az özönvíz negyvennapos volt, majd hogy Izrael népe a pusztában negyven évig vándorolt, vagy az Újszövetségben Márk evangélista leírja, hogy Jézus negyven napot böjtölt a pusztában. Hamvazószerdán a hamvazás – a nap nevét a fejre hintett hamu adja –, nem csupán őskeresztény gyökerekre visszanyúló hagyományokon nyugvó szertartás. A hamu már az Ószövetségben is jelentős szimbólum. Bizonyára ismerős az ószövetségi Jób esete, akit emberfeletti megpróbáltatások érnek, egymás után érik a csapások, élete válságba kerül. A Jóbot ért szerencsétlenség hallatán három barátja kel útra, s keresi fel, akik háromféle módon keresnek válaszokat, ésszerű magyarázatokat a barátjukat ért csapásokra. Még a látogatás elején megjegyzi a szent szerző: Amikor pedig még távolról felemelték szemüket, meg sem ismerték, mire fennhangon sírni kezdtek, megszaggatták ruhájukat, és port hitettek fejük fölött az ég felé. (Jób 2,12) A por, a megszaggatott ruha tehát az együttérzés gesztusának kifejező eszköze. Más szentírási helyek is mind arra utalnak, hogy a megszaggatott ruha, a hamu a bűnbánat jele.

Panoráma

Lelkigyakorlatos továbbképző kántoroknak és egyházzenészeknek

A gyulafehérvári főegyházmegye kántorai számára 1987-től folyamatosan megszervezett évenkénti lelkigyakorlatos továbbképzők sorozatának talán egyik leg­szín­vonalasabb rendezvényén vehettek részt azok, akik az Egyházmegyei Zenei Bizottság felhívását komolyan vették, és február 10–13. között jelen voltak a programsorozaton.

Itt elsősorban az előadások összehangoltságára, funkcionalitására/hasznosíthatóságára gondolok, amely során – bár sok résztvevőnek volt előzetes tájékozottsága, képesítése – nagyon sok információt szolgáltatott, sőt az eddig birtokolt ismeretek is teljesen új, sokkal értékesebb (értékelhetőbb) megvilágítással gazdagodtak.

Panoráma

Ifjúsági konferenciát tartottak Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem új épületében. A február 18-án tartott konferencia címe: Intherethnia – Magyarok Európa Ifjúsági Fővárosában. A konferencia összehívásának oka az volt, hogy Kolozsvár sikeresen pályázott, és 2015-re elnyerte az Európa Ifjúsági Fővárosa címet. Mivel az idei év a felkészülés éve, a szervezők lehetőséget adtak az érdekelteknek, hogy hozzászóljanak, elmondják elképzeléseiket, ötleteiket. A konferencia előtt egy sajtótájékoztatót tartottak, amelyben felvázolták, hogy mi is a Youth@Kolozsvár 2015 projekt, és beszéltek a terveikről. A sajtótájékoztatón is hangsúlyozták a projekt elindítói, azon vannak, hogy az erdélyi magyar fiatalok munkáját bekapcsolják a projektbe. A Youth@Kolozsvár 2015 projekt magyar kezdeményezésre indult, de besegített az önkormányzat, különböző román és magyar ifjúsági csoportok, diák-, egyházi szervezetek, középiskolák, cserkészek. Hangsúlyozták, hogy az ifjúsági főváros cím azért is kiemelten fontos, mert a Kárpát-medencében még senki nem kapta meg ezelőtt. Talpas Botond a sajtótájékoztató végén összefoglalta mindannyiuk célját: bemutatni az erdélyi magyar kultúra értékeit az idelátogatóknak.

Panoráma

A Keresztény Szó és a Világhírnév Kiadó által szervezett szombat délutáni (február 21.) újságírói kerekasztalon az egyházi és közéleti média kapcsolatairól, közös ablakairól, átjárhatóságáról, az újságírói felelősségről, a fiatalok és lelkes kezdeményezők felkereséséről és az öröm által átitatott közösségítő munkáról cseréltek eszmét Kolozs, Maros és Hargita megyei publicisták.

Panoráma

Tavaly szeptember 29-én Kolozsváron a Szent Mihály búcsúját követő ünnepi vacsora vége felé Jakab Gábor pápai káplánnal beszélgetvén szó került egykori teológiai tanárainkról. A nehéz idők ellenére nagyon szerencsések voltunk, mert kiváló emberek tanítottak, neveltek. Részleges elszigeteltsége ellenére a nagy püspök, Márton Áron is folyton jelen volt közöttünk, az ő lelkülete töltötte be az intézet minden zugát. Éreztük súlyát és jelenlétét. Valahányszor szentmisét végzett a székesegyházban, vagy ministrálhattunk házi kápolnájában, törékeny lényéből sugárzó természetfölöttisége mélyen érintette lelkünket. Tekintete tükrözte az örökkévalóságot, mély zöngéjű szavaiban az áldott Üdvözítő hangja szólalt meg.

Panoráma

Popper Péter szerint Minden emberi kapcsolat az adás és az elfogadás képességén alapul. Addig él, amíg öröm adni és elfogadni. Székelyudvarhelyen a betegek világnapja alkalmával a mozgásfejlesztő központban az egyik idős csoporttal együtt Ferenc pápa a betegek világnapjára írt üzenetével köszöntötték a foglalkoztatóba járó időseket és az otthoni beteggondozás egyes ápoltjait. Gyökössy Endre Recept című történetét olvasták fel, utána énekeltek, majd a megterített asztal köré gyűltek a meghívottak, és kellemesen elbeszélgettek sütemény, tea mellett. (Balázs Zsófia, Kömény Beáta)

Panoráma

Február 11-én de. 10 órakor megkondult a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-templom harangja, hogy találkozóra hívja a betegeket, a testben-lélekben megfáradtakat és mindazokat, akik igénylik a bátorító, szép szavakat, az együttérző szeretetet.

Ez a nap 1992 óta ezt a célt szolgálja, és ebbe a világméretű mozgalomba kapcsolódott be a marosvásárhelyi Máltai Segélyszolgálat is.

Panoráma

Felkiáltójellé változott az eredeti kérdés: jó együtt haladni? A házasság hetének rendezvényein sokan kaptak megerősítést: ha néha vannak is nehézségek, a házasság egy áldás, édes elköteleződés.

Vasárnap két szentmisével és egy istentisztelettel ért véget a házasság hete rendezvénysorozat Gyergyószentmiklóson. Az elmúlt héten házaspárok nézték meg együtt a Meddig köt az eskü? című filmet, együtt imádkozták át az oltáriszentség előtt az éjszakát házasságukért, megerősítették fogadalmukat, és kerekasztal-beszélgetésen oszthatták meg tapasztalataikat.

Panoráma

A házasság hetének marosvásárhelyi rendezvénysorozatáról múlt lapszamunkban adtunk ízelítőt a résztvevők szemszögéből nézve az eseményeket. Február 19-én a Deus Providebit Házban a szervezők mondták el benyomásaikat a sajtó képviselőinek. A hét programjain összesen körülbelül 900 személy vett részt, nemcsak Marosvásárhelyről, hanem a környékbeli falvakból is eljöttek némelyek: katolikusok és protestánsok egyaránt.

Panoráma

Szamosújváron gyűltek össze február 22-én a Romániai Magyar Cserkészszövetség vezetői az éves közgyűlésre, illetve az azt követő VIII. Országos cserkészbálra az Elvarázsolt házikó óvodakomplexumban. Mint már írtuk, az idei évben több szempontból is különleges volt az esemény, először is február 22. a cserkészet világnapja, a megemlékezés napja, Sir Robert Baden-Powell, a cserkészet megalapítójának a születési évfordulója. Másodszor pedig az otthont adó 51-es Czetz János cserkészcsapat fennállásának 20. évét ünnepelhették. Az ünnepélyes megnyitón részt vett többek között az otthont adó óvodakomplexum igazgatónője, Danko Aurelia, Tamás József segédpüspök és Küsmődi Attila szamosújvári plébános is.

Panoráma

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum idén kilencedik alkalommal rendezte meg a Papi hivatások nyomában megyeközi hittanversenyt. A verseny témája a jezsuita és a piarista renddel volt kapcsolatos: A jezsuita és a piarista rend szerepe a katolikus megújulás terén Erdélyben és Partiumban. A szervezők célja az volt, hogy a versenyzők jobban megismerhessék a katolikus megújulást szolgáló szerzetesek életét, valamint általuk az Istennek szentelt élet értékét, mélységét, szépségét. A február 21–23. között tartott versenyen a diákok több programon is részt vehettek. A versenyre február 22-én, szombaton került sor, ahol a népviseletbe öltözött diákok előbb elméleti tudásukat mérhették össze, majd mindenik csapat egy színdarabot mutatott be egy általuk választott jezsuita vagy piarista szerzetes életéről. Az elméleti tételek nagy részét Vincze Zsolt állította össze, aki hangsúlyozta: nem száraz, kérdezz–felelek formában állította össze, hanem megpróbálta kreatívvá tenni a feladatokat. Így a versenyzők oldhattak keresztrejtvényt, betűrejtvényt, javíthattak hibás szövegeket, és volt képfelismerés is. Az írásbeli vizsga után a szerepjátékok kaptak helyet, amelyet a zsűri az alapján értékelt, hogy mennyire tükrözi az előadás a rend szellemiségét.

Fészekmeleg

Kapcsolat létrehozása a hittanos gyerekek szüleivel 

Első fázis: kapcsolatfelvétel, érdeklődéskeltés

Beszélgetések a családról címmel négy-hat alkalmas beszélgetéssorozatra hívhatjuk meg a hittanos gyerekek szüleit. A meghívás elhangzik a vasárnapi szentmisék végén, ezt erősíti meg a plakát a hirdetőtáblán. A gyerekektől szép kivitelű, nyomtatott, személyes hangú, megszólító jellegű meghívót küldünk haza a szülőknek. A beszélgetések helye a plébánia hittanterme lehet, az időpontot pedig úgy kell kitűzni, hogy a szülők el tudjanak jönni. A beszélgetéshez 10-15 fő az ideális, ha ennél több résztvevő jelentkezik, több csoportot kell kialakítani.

Egy falat a léleknek

• Csak attól fogva képes az ember bensőséges életet élni, miután elszakad mindattól, ami közé és Isten közé ékelődött.

• A keresztények imaéletében nagyon sok és szép áhítatgyakorlatot találunk. Ezek nem azért vannak, hogy prófétákká legyenek, hanem hogy egyre inkább istenszeretőkké.

• Az istenszeretet és a házasélet nem választható el egymástól.

Emlékezzünk régiekről

Hetven éve halt meg:

Nagy Antal. Nagykászonban született 1869. október 16-án. Pappá szentelte Lőnharth Ferenc püspök 1894. július 7-én. Be­­reckben, Gelencén, majd Szárhegyen volt káplán. 1900-tól 1906-ig Szentháromságon plébános, 1906-tól haláláig Csíkszent­mártonban plébános, tiszteletbeli esperes. Itt sokat dolgozott, a templomot javította, az iskolában hitoktatott, az egész népet személy szerint ismerte. Humoráról volt ismeretes. Az egész egyházmegyében sok legendás történet hangzott el róla. Én mint újmisés kerültem hozzá káplánnak, kisegítőül, mivel az igazi káplán egy évig a Duna-csatornánál volt kényszermunkán. Az egy esztendő alatt sokat tanultam tőle, szerette a barátokat. Imádkozó öreg pap bácsi emléke maradt a lelkemben. Távozásom után is őrzöm érdekes leveleit. 1954. március 19-én hunyt el, 85 éves korában. Temetésén is részt vettem, sírját is többször imádságos lélekkel felkerestem.

Pitypang

Kőrösi Csoma Sándor

Nem tudom, ki ne ismerné a neves nyelvtudóst, őshazakutatót, a tibetológia megalapítóját. Szinte minden magyar ember! Még Angliában is megbecsült tudósnak számított, köszönhetően egy angliai kormánybiztosnak, William Moorcroffnak, aki Indiában dolgozott.

Hírek, hirdetések

Márton Áron püspökre emlékeztek Linzben

Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára a Linzi Magyar Római Katolikus Lelkészség és a Jakab Antal Keresztény Kör szervezésében február 16-án, a linzi Jó Pásztor-templomban emlékeztek meg a boldog emlékű főpásztorról. A szentmisét Vencser László és Szabó Ernő mutatta be. A programon Erdélyből, Magyarországról és a Kárpát-medence más tájairól elszármazott hívek is részt vettek. Szentbeszédében Vencser László kiemelte: Márton Áron is meghozta alapvető, életre szóló döntését Isten, egyháza és népe szolgálata mellett, amit püspökké szentelésekor megerősített, és amely mellett a megpróbáltatások idején is töretlenül kitartott. A szentmisét követő emlékprogramon Simon (Nagy) Erzsébet előadásában elhangzott Kiss Jenő 1939. február 12-re, a püspökszentelésre írt Márton Áron című verse, majd Vencser László a nagy püspökhöz fűződő személyes emlékei közül elevenített fel néhányat. Ezt követően Kiss Irén (akit Márton Áron bérmált meg egykor) elszavalta Dávid Erzsébet Láttam a püspököt című költeményét, majd Szabó Ernő újabb saját történeteket osztott meg az emlékező közösséggel. Az emlékezés hátralévő részében Varga Gabriella Márton Áron és a püspökké szintén februárban (13-án) szentelt Jakab Antal kölcsönös tiszteleten és egymás iránti ragaszkodáson alapuló kapcsolatát hozta szóba. Az emlékműsor végén Nagy Judit tolmácsolásában meghallgattuk P. Bíró Antal OFM In memoriam Márton Áron című versét, amelyből a Jakab Antal Keresztény Kör az alkalomra szerkesztett Márton Áron-emlékfüzet és a rendezvény címét, egyben mottóját kölcsönözte: Szórja fényét a világon szerteszét. (JAKK)