Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 9. szám, 2013. március 3.

Vezércikk

Legrégibb nyelvemlékünk a több mint 800 éves Halotti beszéd és könyörgés. Mint nyelvtörténeti lelet a tudós számára közömbös lehet a szöveg témája. A keresztény szellemiség azt mondja, jó, hogy az egy ilyen búcsúztató.

Sík Sándor Búcsú a szavaktól című verse soha nem volt annyira időszerű, mint itt és most. Valóban naponta búcsúzhatnánk egy-egy szavunktól, ha egyáltalán észrevennénk halálukat, ha számon tartanánk szavainkat. Nem azért halnak meg naponta szavaink, mert kiöregedtek, mert lerongyolódtak vagy betegek lettek. Szavaink nem halnának meg soha, ha valóban vigyáznánk rájuk, ha becsülnénk önmagunkat, ha komolyan vennénk, hogy mi vagyunk egyedül felelősek szavaink sorsáért. Magunk ellen vétünk, létünk gyökereire emeljük a közöny láthatatlan fejszéjét, amikor gyermekeinket idegen óvodába, idegen iskolába íratjuk, amikor az anyanyelvünkből kiírjuk őket. Ahogy gyermeket kitagadni, szülőt megtagadni bűn, úgy az anyanyelvet elhagyni is vétek. Nincs az a nagyobb szelet kenyér, ami jogot ad kiírni saját gyermekünket szüleink, nagyszüleink nyelvéből, mert nyelvünk: kultúránk, tudásunk, hagyományaink hatalmas kincsestára, és jövőnk, megmaradásunk bölcsője.

Vezércikk

A világ legbonyolultabb és legmodernebb üzemében, az emberi agyban születnek a gondolatok. Egyszer csak kipattannak, mint tavasszal az élettől duzzadó bimbók. Szelídek vagy vadak, merészek vagy szerények, világmegváltóak vagy egy személyre szólóak. Születnek fájdalmat okozva, tettre serkentően. Születnek eleve halálra ítélve vagy diadalra kiszemelve. Honnan jön, és hová megy a gondolat? Miért születik, és hová lesz? Van valahol egy hely, ahová összegyűl minden gondolat? Ahol reménykedve vár, hogy talán majd egyszer újra kelleni fog, előveszik és tovább szövik?

Vannak napok, amikor csodálatos gondolatok támadnak bennem, és alig győzöm lejegyezni őket, máskor meg telnek a drága órák, napok, és semmi épkézláb, valamire használható dolog nem jut eszembe. Érzem, hogy többet kellene beszélgetnem a körülöttem lévőkkel, de a gondolat elbújt, és nem találom.

Panoráma


Február 23-án tartották a Gyergyó Kerületi Háló Találkozót a főegyházmegyei pasztorális tervvel összhangban és a világegyházban zajló hit éve jegyében. A Szent Miklós-templom melletti volt Zárda, jelenleg a Gépgyártóipari Szakközépiskola épületében tartott találkozón, amely reggel 9 órától az esti szentmise közös hálaadásáig tartott, több mint százan, fiatalok és idősebbek, vettek részt. A résztvevőket a helyi szervezők nevében Pázmán Attila köszöntötte, a Háló nevében annak vezetője, Sebestyén Ottó. A találkozó fő előadását Bereczki Silvia sa tartotta Vándorbotunk a hit címmel. A hitet és az abból fakadó elköteleződést bemutató, illetve arra hívó előadást kiscsoportos beszélgetés, majd az ebéd után műhelyek követték, amelyek az Isten általi megérintettség, megérintődés változatos útjait, lehetőségeit mutatták be: az értelem útján (vezetője Bodó Márta), Isten jelenlétében (Vass Nimród plébános), kapcsolatok útján (Darvas Piroska segítőnővér), a művészet által (Elekes András). A foglalkozások idején a gyermekeknek külön játszóház biztosított hasznos és szórakoztató közösségi foglalkozást, a részt vevő kis létszámú ificsoport pedig többek között élményszínházi beavatást nyert, amelyről a korosztályuknak megfelelően nagyon hangulatosan és lendületesen számoltak be a megosztás perceiben. A Hálónak most is sikerült összebogoznia a szálakat: szorosabbra fonni a meglevőket és újakat behálózni.

Panoráma

Rendkívül érdekes, könyvkiállítással és könyvbemutatóval egybekötött, az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendet bemutató konferenciát tartottak február 23-án a Kós Károly tervezte sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Bartók-termében.

P. Bátor Botond pálos tartományfőnök, a budai Gellért-hegy sziklatemplomának szerzetese ismertette rendjének történetét. A híressé vált mondás szerint a pálosok története összefonódik Magyarország hanyatlásával, illetve virágzásával. Az előadásban szólt a címerben megtalálható jelképek magyarázatáról: a motívumok a holló, a pálmafa és az oroszlán. Elhangzott: aki harmóniában van Istennel, harmóniában él környezetével és önmagával is. A Boldog Özséb alapította rendet 1250-ban jegyezték be, és 1308-ban kapott pápai jóváhagyást.

Panoráma

Biblianap Kaplonyban 

A helyi közösség mellett Kálmándról, Bör­vely­ről, Mezőfényről, Szaniszlóról, Nagyká­roly­ból, Tasnádról, Szatmárnémetiből és Nagy­bányá­ról is ellátogattak a február 16-án megrendezett egyházmegyei biblianapra Kaplonyba. A kultúrházban összegyűlt mintegy hetven ember közül sokan bibliakör-tagokként, de többen érdeklődőként mentek el, hogy a Katolikus Magyar Bibliatársulat, a kaplonyi bibliakör és a Szatmári Egyházmegye Világiak Irodája szervezésében létrejött rendezvényen táplálkozzanak az igéből.

Panoráma

„A világ fennállása óta az ember legnagyobb tanítója a szenvedés” – mondja Tatiosz.

Nincs is a szenvedésnél súlyosabb terhünk, és nincs nagyobb titok emberi létünkben, mint a betegség és a szenvedés. Egészség és betegség – életünk során minden nap szembesülünk vele. Nem könnyű betegnek lenni, de akinek már volt szerette kórházba beutalva, az tudja, beteg mellett sem könnyű a szolgálat. Amíg egészséges az ember, nem is értékeli, hogy milyen nagy kincs az egészség. Pedig nem magától értetődő, hogy minden reggel egészségesen ébredünk. Ilyen gondolatokkal indultunk útnak már sokadik alkalommal a gyermekkórházba a betegek világnapján és a rákos gyermekek napján Kerekes Mónika szociális munkással, a Szent László Gimnázium néhány diákjával és Benedek Ramóna hitoktatóval. Míg a világ a Bálint-napra figyelt, mi igyekeztünk a beteg gyermekekre figyelni, mellettük lenni, értük imádkozni, velük játszani, megmosolyogtatni őket, újra örömet csalni az arcukra a kényszerű állapotban.

Panoráma

Lelkipásztori nap Szatmáron

Szatmár, Erdőd és Ugocsa esperesi kerületeinek lelkipásztori napját tartották február 23-án a szatmárnémeti Scheffler János Lelkipásztori Központban. A papok, lelkipásztori munkatársak, egyháztanácsosok, lelkiségi közösségek, plébániai csoportok képviselőinek részvételével tartott rendezvény célja a tematikus év üzeneteinek elmélyítése, a lelkipásztori tervben meghatározott feladatok tudatosítása, az észrevételek, impulzusok begyűjtése volt.

A program elején Hársfalvi Ottó általános helynök, szatmári főesperes köszöntötte a résztvevőket, majd Papellás István, a Szent Család egyházközösség plébánosa tartott előadást hit, misszió, diakónia témában.

Panoráma

…a csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia Egyházközségi Apostol című hetilapjának február harmadik vasárnapi száma. Az első oldalon olvasható Darvas-Kozma József plébános A szeretetben való hit szeretetet ébreszt című írása, melyben XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetét tolmácsolja és értelmezi. A második oldalon Mihály Imre szintén böjti, aktuális témát boncolgat: A böjt mint a test és lélek gyógyszere. A harmadik oldalon Szecsete Zoltán az egyházi liturgia igemagyarázatának fontosságáról ír Urunk Jézus Krisztus által címmel. Ugyanott az olvasók figyelmébe ajánlják a gyermekek és fiatalok programját, a bérmálkozók felkészítőjét, a meghirdetett szentmiséket, és hírül adják a heti kereszteléseket és temetéseket. Az utolsó oldalon a Kisapostol rovat katekizmus kérdéseket tartalmaz kicsiknek és nagyoknak, ezzel kapcsolatos kérdéseket fogalmaz meg, és közzéteszi a múlt heti helyes válaszadókat. Darvas-Kozma József plébános blogjáról, a dkjozsef.blogspot.ro oldalról van egy kis félperces lelki morzsa, címe: Mi a legnagyobb nyomorúság a földön? A lap az Alutus nyomdában készül, honlap: www.szentkereszt.ro.

Panoráma

Fiataloknak programokat szervezni csak velük együtt lehet: közösen gondolkodva, őket meghallgatva, együtt előretekintve. A Szatmári Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Irodája ezt a tapasztalatot szem előtt tartva a csoportvezetőivel való kapcsolattartásra kiemelt figyelmet fordít az év azon időszakában is, amikor nem a táboroztatások, hanem az otthoni, plébániai tevékenységek a jellemzőek. Ezért február 15. és 17. között megszervezték az ifjúsági csoportvezetők téli találkozóját, melyre az egyházmegye teljes területéről várták a fiatalokat.

Panoráma

Ţoca Andrea röviden a következő gondolatokkal értékelte a találkozót: „Ez a pár nap nagyon jól telt, szép élmény volt, mindenki jól érezte magát. Különösen a szombati egy óra csend fogott meg. Talán azért, mert a hétköznapjainkban néha nem jut idő a csendre vagy arra, hogy egy kicsit magunkba nézzünk, csak rohanunk és rohanunk… Azért is esett nagyon jól a csend, mert volt időm elmélkedni olyan dolgokon, amelyek a mindennapokban nem kerülnek felszínre. Ezenkívül ami még nagyon tetszett, hogy bár ez a találkozó értünk is volt, de gondolatainkban ott voltak fiatalabb társaink is, akikről közösen gondoskodunk. Közös célunk az, hogy közelebb hozzuk őket az egyházhoz, a mi nagy „családunkhoz”. A találkozón mi is megtanuljuk, hogyan adjuk át a fiataloknak mindazt, amit megtanultunk, tapasztaltunk. A szórakozás mellett fontos szerepet kap az ima is, hisz ezáltal egyre közelebb kerülhetünk Istenhez, megtapasztalva az ő szeretetét mindennapjainkban életünk imádsággá válik. A hétvége alatt sok tapasztalatot szereztem, amiért nagyon hálás vagyok, hiszen azt gondolom, az ember a tapasztalatait nem felejti el soha.”

Kitekintő

XVI. Benedek pápa teológiájáról 

XVI. Benedek váratlan lemondásának híre a lourdes-i Boldogasszony emléknapján futótűzként terjedt a nagyvilágban: a német pápa döntése kivétel nélkül elismerést váltott ki még azok körében is, akik keményen bírálták rövid, 2005-től 2013-ig tartó pápai szolgálatát, illetve a Hittani Kongregáció prefektusának teológiáját, intézkedéseit. „Amikor Joseph Ratzinger/XVI. Benedek teológiai nézeteiről szólunk, természetesen nem szorítkozunk pápasága nyolc évére, hiszen nem vonatkoztathatunk el attól a ténytől, hogy Joseph Ratzinger bíboros II. János Pál alatt, 1981-től kezdve közel negyed századon át a Hittani Kongregációt vezette, és irányította a Nemzetközi Teológiai Bizottságot, valamint számos pápai megnyilatkozás – például Dominus Jesus, Fides et ratio – szerzőjének is őt tekinthetjük.” Amikor Ratzinger pápa közzétette A Názáreti Jézus című monográfiáját (I–II. kötet és egy kis kiegészítő kötet Jézus gyermekségéről), maga hangsúlyozta, hogy munkája nem pápai megnyilatkozás, hanem hosszú teológiai kutató és tanító tevékenységének gyümölcse.

Ferencesek a nagyböjtről

Arról kérdeztük a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány szerzeteseit, mit jelent a nagyböjti időszak a 21. századi ferences életében, és mit gondolnak, hogyan élje meg, kellene megélnie a nagyböjtöt a ma emberének. Nagyböjt harmadik vasárnapján fr. Urbán Erik csíksomlyói kegyhelyigazgató osztja meg gondolatait.

Ferencesek a nagyböjtről


• Március 28., nagycsütörtök: reggel fél 8-kor lamentáció (Jeremiás siralmai), este 7 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére


• Március 29., nagypéntek: reggel 5-kor keresztút a Jézus-hágón, fél 8-kor lamentáció, este fél 7-kor keresztút a kegytemplomban, 7 órakor megemlékezés Urunk kínszenvedéséről és kereszthaláláról

Egy falat a léleknek

• Vannak lelki betegségek, amelyeket természetszerűleg élünk meg. Ilyen a külső és belső világ tudattalan tagadása, elutasítása, amely mögött sok esetben önmegvetés vagy akár súlyos bűntudat húzódik meg. Nevezhetnénk ezt akár zavaros érzelmi életnek is.

• A kevély ember attól fél, nehogy rossz színben tűnjön fel mások előtt. A szorongásokkal küzdő ember kapcsolatteremtő nehézségeket, gátlásokat él meg, mert valójában nem bízik sem Istenben, sem emberben. Vannak kedélybetegek, akik hol kimerültséget, hol bátortalanságot, hol agresszivitást mutatnak.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 33. rész) 

Nemrégen konferenciát tartottak Rómában A nők méltóságáról (Mulieris dignitatem) kezdetű apostoli levél kiadásának 20. évfordulója alkalmából. Az értekezlet résztvevőihez XVI. Benedek pápa is szólt. A szentatya nyomatékkal hangsúlyozta: a kereszténység, amely egyetlen védelmezője a női méltóságnak, elismeri és hirdeti a férfi és nő azonos méltóságát, küldetését.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Bencze Lajos. Lemhényben született 1833. június 6-án. A középiskolát Udvarhelyen, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1858. július 15-én szentelte pappá Haynald Lajos püspök. Lövé­tén volt káplán. Homoródremetén, Székelyszenttamáson, Ká­pol­nás­faluban és Futásfalván plébános, tiszteletbeli főesperes. Nyugdíjasként Ozsdolán élt, és ott is halt meg 1913. március 3-án.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Amikor a bűn szóról kell véleményt alkotni, mindenki megbotránkozva mondja el, hogy mennyire rossz, viszont sok esetben nem mérlegeljük saját bűneinket. Milyen könnyen mondjuk másokra, hogy te bűnös vagy, de szoktunk-e lelkiismeret-vizsgálatot végezni, meglátjuk-e magunk szemében a gerendát, mielőtt másokéban a szálkát keressük?

Napjainkban egyre többen járulnak úgy szentáldozáshoz, hogy nem tartanak igazi lelkiismeret-vizsgálatot. Sokszor bemegyünk a gyóntatófülkébe, és elhadarjuk a bűneinket, majd ahogy kilépünk a templom kapuján, ismét ugyanazokat követjük el. Fel sem fogjuk talán a szentgyónás jelentőségét. A gyónás előtti napon fontos lenne magunkba nézni és komoly lelkiismeret-vizsgálatot tartani.

Hírek, hirdetések

Népemért vállalom

A Márton Áron tiszteletére készült Népemért vállalom című zenemű bemutatásának helyszínei és időpontjai 2013. első félévében: Gyulafehérvár: március 15., péntek este 7 órától a Szent Mihály-székesegyházban, Sepsiszentgyörgy: március 16., szombat este 7 órától a Szent József-templomban, Gyergyószentmiklós: március 17., vasárnap este 7 órától a Művelődési Házban, Marosvásárhely: március 18., hétfő este 7 órától a Nemzeti Színház nagytermében, Madéfalva: május 19., vasárnap este 8 órától a Művelődési Házban, Csíkszentkirály: május 25., szombat este 8 órától. (A gyulafehérvári főegyházmegye sajtószolgálata)