Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 9. szám, 2012. február 26.

Aktuális

Isten kegyelméből sok nagyböjtöt éltem már át. Ismét itt van egy. Újabb alkalom a tisztulásra, megtérésre, jótettekre. Lehet mellet verni, sírni, szomorkodni. Fogadkozni, hogy jobb leszek, bebizonyítani, hogy most erős leszek, legyőzöm önmagam, kísértéseimet, rosszra való hajlamaimat. Vajon ez a böjt másabb lesz, mint az eddigiek? Vajon tényleg eláraszt a Szentlélek Isten bátorító ereje? Esetleg a húsvétot megelőző fényes éjszakán, a feltámadásban gyönyörködve ismét arra fogok rájönni, hogy eltelt az újabb nagyböjt, és én nem haladtam előre?  A bűn erősebb volt, lelkem száraz maradt, nem hallottam meg Jézus hívó szavát? Nem tudom, mire leszek képes.

Szeretném ezt a nagyböjtöt fölajánlani ellenségeimért, rosszakaróimért. Azokért, akik nyíltan bántanak, és azokért, akik alattomosan hátba szúrnak. Azokért, akik a nyájasság álcája alatt kemény szavakkal bántanak. Azokért, akik nem segítik munkámat, hanem azon fáradoznak, hogy ne tudjam azt becsülettel elvégezni. Mindenkiért fölajánlom, aki úgy érzi, hogy nem képes engem szeretni.

Interjú

Lapunk hírt adott egy főegyházmegyei szintű felnőttképzési hálózat létrejöttéről, s átadtuk olvasóinknak a meghívást is: a kezdeményezés nyitott a felnőttképzéssel foglalkozó szervezetek felé, lehet csatlakozni, segítséget kérni, a tudást megosztani, a forrásokból együtt részesülni. Minderről és az eddigi munkáról, illetve a jövőbeli tervekről a két munkatársat, dr. Szakács Ferenc Sándort és Kiss Adélt kérdeztük. 

Egészen pontosan és közérthetően megfogalmazva mit jelent ez az ernyőszervezet? Kiket tömörít, és miért kell összegyűjteni különböző szervezeteket?

Az ernyőszervezet tulajdonképpen egy hálózatot jelent, amelyet elsősorban azoknak a szervezeteknek hoztunk létre, amelyek  az erdélyi főegyházmegye területén felnőttképzéssel foglalkoznak. Beleértjük mindazokat, akik formális és nem formális képzési programokat működtetnek, mint ahogyan az informális tanulási lehetőségeket kínáló szervezeteket, illetve programokat is.

A hálózat főként egyházi szervezetek részére jött létre, de nem szeretne zárt körű maradni, ezért törekszik arra, hogy más civilszervezeteket, önkormányzati intézményeket, de akár vállalkozásokat is megszólítson. Úgy véljük, hogy a nyitottság a hálózat építése/bővítése, a szakmai tudás-áramoltatás és nem utolsósorban a forrásbevonás szempontjából is nagyon fontos.

Panoráma

Tornázó nagytaták? Skype-oló nagymamák? Elképzelhető ez nálunk, Romániában? Talán még nem. Ezért is fontos, hogy a 2012-es évet az Európai Bizottság az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének nyilvánította. Az európai év arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet a tevékeny időskorral kapcsolatos kérdésekre, és bemutassa, mennyire fontos felismerni az öregek szerepét a társadalomban. 

A Gyulafehérvári Caritasnál az időseknek szánt programok mindig is kiemelt helyet foglaltak a tevékenységek között. Idén az aktív idősödés jegyében a szervezetnek olyan tervei vannak, amelyek által fokozottan próbálnak odafigyelni az öregebb generációk tevékenykedésére, megmozgatására.

Panoráma

Manapság az orvosnak már nem kell okvetlenül ott lennie a beteg mellett ahhoz, hogy diagnózist állítson fel vagy gyógyítson. Az internet révén villámgyorsan elküldhető bárhová a röntgenfelvétel, az ultrahang, az EKG, a tomográfia, a mágneses rezonanciás felvétel vagy bármi egyéb. A beteg mellett lévő orvos pedig szinte korlátlanul kérhet segítséget bármelyik specialistától. Az sem baj, ha a szakorvos több tízezer kilométerre van a betegtől.

A Gyulafehérvári Caritas Otthoni Gondozói Szolgálatának célkitűzései között mindig is szerepelt az ápolási tevékenység szakmai színvonalának folyamatos javítása az érvényes előírások és a kor szakmai ismeretei szerint. Ebben a törekvésben sikerült jelentős lépést tenni a MedTelesystems távegészségügyi szolgáltató céggel való együttműködésnek köszönhetően.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas ötven év feletti személyek számára háromhetes magyarországi önkéntes programot hirdet, amelynek keretén belül szociális és kulturális tevékenységeket végezhetnek a jelentkezők. Ez a program lehetőséget biztosít arra, hogy 50 év feletti nők és férfiak bepillantást nyerjenek abba, hogy hogyan gazdagítják önkéntesek a helyi közösségi életet. A résztvevők hazatérve a külföldön szerzett tapasztalatokat akár életbe is léptethetik itthoni környezetükben.

Panoráma

Február 13-án reggel elhunyt Simon József szentszéki tanácsos, nyikómalomfalvi plébános. Má­ré­falván született 1951. május 13-án. Elemi iskoláit szülő­falujában végezte, a kántoriskolát, majd a Hit­tudományi Főiskolát Gyula­fe­hér­várott. 1976. június 20-án szentelte pappá Isten szolgája Már­ton Áron püspök. 1979-ig Gyer­gyó­remetén volt segédlelkész, majd Zá­gonban, Csíkkozmáson végzett lelkészi szolgálatot. 1987–1999 között Gyergyószárhegy plébánosaként, 1999-től Nyikómalomfalván tevékenykedett. Szülőfalujában, Máré­falván február 15-én helyezték örök nyugalomra.

Panoráma

A nehézségben sem egyedül… 

A betegek világnapján több százan zarándokoltak  Csík­somlyóra a betegek, idősek számára bemutatott hálaadó szentmisére. A Gyulafehérvári Caritas Otthoni Gondozói Szolgálata is közreműködött abban, hogy minél több idős ember juthasson el a szentmisére. A felcsíki régióból több szakápoló – a hétvége és csípős hideg ellenére – önzetlenül vállalta a betegek szállítását. Ez a nap gondozottaikról szól – és azokról, akik értük dolgoznak. Ha az ember beteg lesz, még inkább érzi esendőségét, kiszolgáltatottságát. A kereszténynek hinnie kell, hogy nehézségeiben soha nincs egyedül, így a legnagyobb megpróbáltatás is elviselhetőbbé válik. Az ünnepi pillanatok lehetőséget adnak arra, hogy a szenvedő fölé tudjon emelkedni fájdalmán és meglássa: a betegség közelebb viszi Istenhez. Remény ébred benne, és erőt kap a mindennapok folytatásához.

Panoráma

Betegek kenetében részesítették a kolozsvári Szent Kamill öregotthon lakóit 

Az ember egyik legsúlyosabb próbatétele a testi szenvedés, a fájdalom és a betegség, az időskor és a vele járó nehézségek. Isten gondviselő terve, hogy az ember óvja egészségét, küzdjön a betegség ellen, tegyen meg mindent beteg embertársai, az idős koruk miatt szenvedők testi-lelki megkönnyebbüléséért.

„Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház papjait. Imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer” (Jak 5,13–15).

Panoráma

Február 17-én a BOLdoGICS hetedik születésnapját ünnepelték a brassó-bolonyai plébánia hittantermében. Közel 30 gyerek és fiatal vett rész az ünnepségen. A délután folyamán volt zene, tánc, vetélkedő, elmúlt idők emlékeinek felelevenítése és az elmaradhatatlan torta meg rengeteg jókedv.

Mi is a BOLdoGICS? Egyszerűen „életforma”. 2004-ben néhány tanulni vágyó fiatal elkezdte a gitározás tudományát elsajátítani Máthé Izabella tanító néni segítségével. 2005-ben már Szabó Zsombor foglalkozott a fiatalokkal, ekkor heti gyakorisággal bevezették a déli, 12 órás gyermekek szentmiséjét, amelyen  a tanoncok gitároztak, szolgáltak Isten dicsőségére. Ugyancsak 2005-ben rendezték meg az első karácsonyi műsort, amit a BOLdoGICS mutatott be 15 lelkes gyerekkel.

Panoráma

Kolozsváron Márton Áronra emlékeztek 

Főpásztorunkra emlékezünk, az egyetemes kereszténység hitvallójára, Márton Áronra, a közülünk valóra, de a tőlünk fényesen különbözőre, mert a példa fényét nem a forrás adja, hanem a kegyelem... – így, Bajor Andort, lapunk alapító főszerkesztőjét idézve kezdte beszédét Kádár István kolozsmonostori plébános február 12-én, vasárnap este a Szent Mihály templomban, ahol Márton Áron püspökké szentelésének 73. évfordulóját ünnepelték. 

Kovács Sándor főesperes-plébános arra emlékeztetett, a nagy püspök a szeme olyan volt, mint a miénk, de állandóan látta a világ világosságát, mert nem a szem lát, hanem a lélek; teste sem volt erősebb a mi testünknél, de viselni tudta az idő súlyát a rábízott igazság és a rámért igazságtalanság súlyát, mert nem a váll viseli a világ súlyát, hanem a hit ereje. Arra kértek az egybegyűlteket, idézzék meg a nagy püspök szellemét, ne bú­csúzzanak tőle, hanem kérjék, várják mielőbbi boldoggá avatását, s közbenjárását népéért: Áron püspök, könyörögj érettünk!

Panoráma

Újraszentelték a felújított Kálvária-templomot Szatmáron 

Mozdulni is alig lehetett a megújult Kálvária-templomban a február 19-i szentmise és szentelési szertartás során.  A szatmári egyházmegye Jézus Szíve-tisztelete központjának számító, jelenleg a román és német közösség által használt templomot teljesen megtöltötték a hívek. A háromnyelvű szentmisét Schönberger Jenő püspök celebrálta, de vele együtt celebrált Román János és Schupler Tibor – a két közösség plébánosa – és az egyházmegye jelen levő számos papja is. Az eseményen képviseltették magukat ugyanakkor a különböző egyházak képviselői, valamint magas rangú állami és helyi tisztségviselők.

Kitekintő

Egy Fülöp-szigeteki fiatal elvarázsolta a volt brit miniszterelnököt is 

Paulo Reyes lett az egyik nyertese a Faith Shorts nevű, a hitről szóló rövidfilm-pályázatnak, amelyet Tony Blair Hit Alapítványa rendez meg évente 14-18 évesek számára. A versenyben a fiatalok hárompereces kisfilmekkel pályázhattak, amelyekben bemutatták, mit jelent számukra a hit. A mustra lehetőséget adott a hívő fiataloknak, hogy bemutassák, hitük a jót szolgálja, nem pedig a gonoszt. A zsűriben hírességek is helyet kaptak, többek között Hugh Jackman, Jet Li, Anil Kapoor, Sherry Lansing, Amr Khaled, Rabbi David Rosen, Dawn French és maga Tony Blair. Hugh Jackman az akció kategória zsűrijében vett részt, ahol Amna Aslam nyert Mohamed Accringtonban (Muhammad In Accrington… Inspiring Me) című alkotásával, míg a kanadai Nadim Merrikh lett a zenés kategória nyertese Legyél te a változás, amit látni kívánsz (Be The Change You Want to See) című filmjével.

Kitekintő

Pillanatképek az Athosz-hegyről 

A pillanatképeket természetesen nem én készítettem. Legalább annyit mindenki tud, hogy az ortodox szerzetesek szent hegyére a 10. század óta nők nem léptek be – azaz mégis van két kivétel. Az egyik természetesen az istenszülő Szűz Mária. Az ő oltalma alatt áll az egész kis birodalom, az oda utazó zarándokot pedig a Valóban méltó áldani téged nevű komp szállítja oda. A másik kivétel, ha szentté avatnak valakit, ereklyéjét minden további nélkül beengedik.

Útjelző

IV. parancsolat (5/1. rész) 

Ha kertünk gyümölcsfáit okosan, hozzáértéssel nem metsszük-gondozzuk, tele lesznek vadhajtásokkal, silány terméssel. Így vagyunk a gyermekek időben való nevelésével is. Nincs nagyobb istenverés egy családban, mint a neveletlen gyerek. A gyermeknevelésnek is megvannak az íratlan szabályai. Álljon itt néhány.

Legyen a nevelés egységes. A gyermek ne fellebbezhessen az édesapja döntése ellen az édesanyjánál, a nagyszülőknél. Ezt mi is kipróbáltuk annak idején. Ilyenkor ne védje senki, hiszen ha rosszat tett, büntetést érdemel. Tapasztalat szerint rendszerint a nagyszülőknél szokott sikerrel járni. Egyet ne feledjünk el: a nagyszülők szeretni tudnak, nevelni már nem. Erre a kis unokák mindig ráéreznek, és ki is használják!

Egy falat a léleknek

• A mai világban mintha az emberek elveszítették volna az érzéküket az ünnep iránt. Nem tudnak ünnepelni, nem tudnak mit kezdeni az ünneppel, nem is szólva a kegyelmi időszakokról…

• Elég azt megfigyelni, hogy a mai ember számára miben mutatkozik meg a vasárnap és a hétköznap közötti különbség. Mert valójában ugyanazt csinálja vasárnap is, mint hétköznap, ugyanúgy folyik az élete. Itt – példaként – nemcsak a nyári vagy az őszi munkaszezonokra gondolok, a téli disznóvágásokra, hanem a bódító szórakozásokra is. Mert ugyanebbe a sorba illeszkedik, ahogyan a ma embere őrült bulik, szórakozások, mesterséges eksztázisok révén próbál kiszabadulni a hétköznapok egyformaságából. S természetesen mindig talál valamit, amivel zavaros viselkedését kimagyarázhatja.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Már évek óta forgolódom az informatika világában, és mostanra már megszoktam azt, hogy majdnem mindegyik mondatban szakszavak röpködnek körülöttem. Eddig még nem gondoltam az emberi elmére „szakmai” szempontból, de most mégis ilyen fényből szeretném megvilágítani a felejtést és az ezzel szoros összefüggésben levő emlékezést. Nem a régi vizsgák beporosodott tananyagára gondolok, hanem inkább pár olyan fogalomra, amelyek erről a témakörről jutottak eszembe. Amikor először tanulgattam e szavak jelentését, az agyhoz próbáltam hasonlítgatni a gépek működését: a fogalmakhoz emberi cselekvéseket, eseményeket társítottam. Az egyik ilyen fogalom a „stack overflow error”, ami egy memóriaterület túlcsordulását jelenti: egyszerűen túl sok adatot próbált valaki begyúrni egy túl kicsi helyre.

Pitypang

Hol lakik a félelem? 

A kis sárga oroszlán beszélgetett a nagy barnás oroszlánnal. Azt mondja a nagy oroszlán, ha majd jön a félelem, kiáltsd csak, segítség, és jövök. Kisfiam a nagy oroszlánnak segített beszélni, én a kicsinek. Azt kérdezte erre a kicsi, aztán, te nagy oroszlán, hát hol lakik a félelem? 

 – A félelem a barlangban lakik – magyarázta a nagyokos nagy oroszlán –, ott, ahol a szellemek is.  – Hm – csodálkoztunk közösen  a kisoroszlánnal –, a barlangban?

Hírek, hirdetések

Jegyeskurzus Szatmáron

A szatmári Szent János apostol és evangélista (Hildegárda) plébánia, a Házas Hétvége mozgalom és a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Világiak Irodája szervezésében február 27-én újabb jegyeskurzus indul. A házasságra felkészítő csoportos foglalkozásokat öt egymást követő hétfőn rendezik meg.  A találkozások gerincét minden alkalommal egy meghatározott téma adja. Feldolgozzák például a következőket: a házasság szentsége, a családból hozott minták, a házasságra való érettség, a kommunikáció, konfliktuskezelés, szerelem, szexualitás, családtervezés, hit, erőforrás és közösség kérdése. Mindezekkel kapcsolatban pap, orvos és keresztény házaspárok fejtik ki gondolataikat, így a jegyesek több megközelítésből kapnak értékes és hasznos információt. A program célja egyházi és szakmai segítséget nyújtani a házasságra készülő fiataloknak, lehetőséget adni a párkapcsolat elmélyítésére, alkalmat az ismerkedésre más párokkal. A jegyeskurzus közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. Fontos időt szánni a kapcsolatra, felkészülni a házasságra mint szentségre, nem csupán az esemény gyakorlati megszervezésével foglalkozni. (Józsa János)